…alebo stretnutia plné zdieľania skúseností a inšpirácií

Reagujeme na zatvorené školy v čase šírenia koronavírusu a na kontinuitu školského vyučovania. Situácia v ktorej sa práve nachádzame si vyžaduje nový prístup a nové riešenia.

Uvedomujeme si, že v tejto situácií hrajú dôležitú rolu riaditelia a členovia širšieho vedenia škôl – ľudia, ktorí určujú smerovanie školy.

Preto sme sa rozhodli pre nich vytvoriť priestor v ktorom sa, pri šálke kávy, budú môcť inšpirovať od pozvaných hostí z oblasti vzdelávania i z firemného sveta.

Pozývame všetkých riaditeľov, či zástupcov škôl, ktorí sa chcú zorientovať v témach relevantných pre dobré zvládnutie presťahovania školy z klasického do virtuálneho sveta vyučovania. Spoločne sa dotkneme tém ako komunikácia a vedenie porád online, či proces prispôsobovania sa zmenám.

Všetky stretnutia sú bezplatné a je potrebné si vopred na ne zarezervovať svoje miesto. Počet účastníkov sme obmedzili preto, aby bol dostatočný priestor pre všetkých sa aktívne zapojiť, položiť otázku, či zdieľať príklady dobrej praxe.

Tešíme sa na stretnutia s vami v našej online kaviarni 😉

Kedy a s kým si budete môcť vypiť svoju rannú kávu najbližšie?

2. 4. 2020 sa môžete tešiť na zdieľanie skúseností s prechodom na online vzdelávanie na 2 stredných školách – na LEAF Academy a na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Link na prihlásenie doplníme čoskoro – najneskôr v pondelok.

7. 4. 2020 sa môžete tešiť na kávičku a ohromnú dávku inšpirácie na tému “Ako robiť porady a rozhodovať online”. Svetom virtuálnych porád nás prevedú Dušan Ondrušek a Peter Guštafík z PDCS. Link na prihlásenie doplníme čoskoro.

Práve prebieha prihlasovanie do Individuálneho rozvojového programu učiteľa.

Prihlasovanie končí 30.marca!