Individuálny rozvojový program učiteľa

Tvoríme komunitu aktívnych učiteľov
s chuťou zlepšovať svoj učiteľský kumšt  🙂

AKTUÁLNE
Prihlasovanie do ročníka 2019/20 je spustené!
Prihlasovanie končí 15.apríla!

Prihláste sa

DSC_3426

Chceš vedieť čo je nové, či dostať notifikáciu o otvorení prihlasovania do ďalšieho ročníka?
Nechaj nám svoj email a dáme ti vedieť! 🙂

Čo je to IRPU?

Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU) je osemmesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom. V programe sú zohľadnené všetky individuálne potreby a osobitosti učiteľa, ktorý na sebe pracuje priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.

Nezáleží, v akom meste bývate

Komplexný rozvojový program

Skúsení mentori

AKTUÁLNE

Pre absolventov našich programov pripravujeme

Komunitné stretnutie na tému
NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA 

Workshop sa bude konať 15.2. 2019 v Bratislave.
Chcem vedieť viac. V prípade potreby píšte na jana.balazova@leaf.sk

 

Čo o nás povedali absolventi programu

 • Lucia Vlkovičová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

  Lucia Vlkovičová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

  „Netušila som, že mentorstvo je aj o vzťahu. Mala som pocit, že sa deje niečo, čo som ešte nezažila – stojí pri mne niekto, kto sa zaujíma, pýta, trpezlivo čaká na moje odpovede, smeje sa, povzbudzuje a venuje mi časť svojho života. Nešlo o formálny kvázi-vzťah, ale o čistú človečinu.“
 • Peter Pirončiak, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

  Peter Pirončiak, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

  „Najzaujímavejším zistením v programe IRPU bolo pre mňa to, že by sa mal učiteľ podeliť o aktivitu i zodpovednosť za výsledok hodiny so svojimi študentmi. IRPU je dômyselne prepracovaný program, ktorý svojim individuálnym prístupom motivuje učiteľa k aktivite a súčasne rozvíja jeho kompetencie. Vrele odporúčam!“
 • Martin Nichta, Gymnázium J. Hronca, Bratislava

  Martin Nichta, Gymnázium J. Hronca, Bratislava

  „IRPU do mojich hodín vnieslo väčšiu štruktúru. Naučil som sa stanovovať si ciele a viac sa zamýšľať nad tým, akú úlohu každá jedna zložka hodiny má.“
 • Eva Kúdelová, ZŠ Dubová, Bratislava

  Eva Kúdelová, ZŠ Dubová, Bratislava

  „Vďaka programu sa nebojím dať viac priestoru na hodinách žiakom. Veľa práce som preniesla na nich a skupinová práca má svoje pevné miesto v týždni – deti si ju sami pýtajú. Rodičia zmenu prijali, lebo deti majú matematiku radi a zlepšili sa v nej. Taktiež sú aktívnejší.“
 • zahumenska
  „Veľmi oceňujem, že ma moja mentorka priviedla k zmene pohľadu na rolu učiteľa. Zázračné na tom je, že ona to nikdy nepomenovala, nenavrhla, iba počúvala, posielala mi materiály a akosi vyťahovala to “čosi” zo mňa, o čom som dovtedy nemala tušenia. Mala som pocit, že to je môj vlastný proces. Teraz viem, že aj ja chcem byť takýmto sprievodcom pre svojich žiakov. Vďaka!“
 • Lucia Bokesová, Gymnázium J. Papánka (Vazovova), Bratislava

  Lucia Bokesová, Gymnázium J. Papánka (Vazovova), Bratislava

  „Získala som väčšie sebavedomie a z toho vyplývajúcu pohodu na hodine. Uvedomila som si, že aj keď niečo nevyjde, môžem to využiť na reflexiu, pomenovať situáciu a učiť sa z chýb. Mentorka mi ukázala, ako veľa sa dá zmeniť malými krokmi, že nemusím vymýšľať veľké veci, stačí malá zmena a môže sa udiať niečo veľké.“
 • Dagmar Čerháková, ZŠ Semerovo

  Dagmar Čerháková, ZŠ Semerovo

  „Po absolvovaní IRPU už nie som učiteľka, ktorá sa postaví pred tabuľu a reční. Prenechávam aktivitu na deti. Páči sa to aj mne, aj im. Vyžaduje si to síce väčšiu a premyslenejšiu prípravu na hodinu, ale oplatí sa to.“
 • Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

  Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

  „Moja mentorka mi dávala veľmi dobrú spätnú väzbu a stále sa ma pýtala, ako to môže byť inak. Nechávala ma premýšľať, nechcela ma vtesnať do nejakých jej predstáv. Bolo to pre mňa veľmi prínosné!“

Ak sa chcete zapojiť, pozrite si detaily, ako tento program funguje.

Čo očakávať od programu?

 • Prihlásiť sa doň môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a II. stupňa základných škôl, bez ohľadu na mesto, v ktorom pôsobia.  

  Ak učiteľ pôsobí v meste, v ktorom máme IRPU mentora:

  Program je tvorený osobnými stretnutiami s mentorom v triede i mimo nej s frekvenciou približne raz za dva týždne (cca 10-15 stretnutí celkom). Stretnutia pozostávajú z návštevy vyučovacích hodín mentorom a následného spoločného rozboru hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Program prebieha priamo na škole a učiteľ kvôli nemu nemusí nikam cestovať.

  Ak učiteľ pôsobí v meste, v ktorom IRPU mentora nemáme:

  V taktomto prípade program prebieha online. V praxi to znamená, že učiteľ raz za dva týždne natočí video zo svojej hodiny, toto video následne rozoberá spolu s mentorom prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku. Aj v tomto prípade ide o frekvenciu približne 10-15 (virtuálnych) stretnutí a rovnako, ako v prípade osobného mentoringu, ani pri online verzii učiteľ nemusí nikam cestovať a uvoľňovať sa z vyučovania.

 • Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny. Na základe prihlášky budú vybraní uchádzači pozvaní na rozhovor cez internet.

 • Účastnícky poplatok za 8 mesačný program pre jedného učiteľa je symbolických 40€. Táto suma sa platí v úvode programu.

  Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Preto ponúkame možnosť dobrovoľného príspevku na konci programu pre tých absolventov, ktorým to situácia umožňuje. Rozhodnutie je na učiteľovi, druhá platba je dobrovoľná. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

1000px Icon_DINA_Voraussetzungen_Digitale_Nachhaltigkeit_06_Geteiltes_Wissen_Schwarz.svg
2000px Toicon icon feather copy.svg

Čo vám program pomôže dosiahnuť, aké mať očakávania?

Prečítajte si detailnejšie skúsenosti

Ako to bude celé prebiehať?

Do 15. apríla

Prihlasovanie učiteľov

Máj

Výber účastníkov

August

Spoločné otvorenie ročníka

Od septembra

Pravidelné strenutia s mentormi

Zaujíma vás viac, čo sa bude diať počas roka?

Podrobnejší plán programu

  • prepojenie mentorov s učiteľmi
  • úvodný jednodňový workshop s prespatím pre všetkých účastníkov a mentorov (účasť povinná)
  • úvodné návštevy vyučovacích hodín a stretnutia s mentorom
  • úvodný dotazník spätnej väzby (vypĺňa učiteľ a jeho žiaci)
  • nastavovanie SMART cieľa na ktorom bude učiteľ spolu s mentorom pracovať
  • pravidelné návštevy hodín a mentoringové stretnutia na dvojtýždennej báze
  • november a február – komunitné stretnutie súčasných aj minulých účastníkov IRPU na aktuálnu tému (účasť dobrovoľná)
  • záverečná spätná väzba pre učiteľa (vypĺňa učiteľ, mentor, žiaci)
  • záverečné mentoringové stretnutia (uzavretie mentoringového vzťahu, zhodnotenie dosiahnutia
   cieľov, akčný plán)
  • dotazník spokojnosti s IRPU (vypĺňajú učitelia a mentori)
1000px Toicon icon feather collect.svg 1

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program IRPU vhodný práve pre vás, radi zodpovieme na vaše otázky. Ozvite sa nám. 🙂

Jana M. Balážová
koordinátorka programu
jana.balazova@leaf.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@leaf.sk

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program IRPU vhodný práve pre vás, radi zodpovieme na vaše otázky. Ozvite sa nám. 🙂

Jana M. Balážová
koordinátorka programu
jana.balazova@leaf.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@leaf.sk

Tvoríme komunitu aktívnych učiteľov
s chuťou zlepšovať svoj učiteľský kumšt  🙂

AKTUÁLNE: Prihlasovanie do  ročníka 2019/2020 je spustené!

Prihláste sa

DSC_3426