Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

2% z dane pre podporu programov LEAF

LEAF prispieva k zmene na Slovensku. Podpora verejnosti a partnerov, vrátane 2% z dane, nám umožňuje realizovať aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom a celej krajine.

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane:

Zamestnanec

1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

3. Do 30. apríla doručte obe vyššie uvedené tlačivá poštou (alebo osobne) na ľubovoľný daňový úrad.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Údaje o nás

  • IČO: 42 264 723
  • Obchodné meno: LEAF
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany

Ako nám ešte môžete pomôcť? Zdieľajte túto stránku s priateľmi.

LEAF je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.