Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

2% z dane pre podporu programov LEAF

V LEAF sa snažíme prispievať k zmene na Slovensku. Podpora verejnosti a partnerov, vrátane 2% z dane, nám umožňuje realizovať aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom a celej krajine.

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Do 30. apríla 2021 (býva štandardný termín) alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe vyššie uvedené tlačivá poštou (alebo osobne) na ľubovoľný daňový úrad.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Údaje o nás

  • IČO: 42 264 723
  • Obchodné meno: LEAF
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Ako nám ešte môžete pomôcť? Zdieľajte túto stránku s priateľmi.

LEAF je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.