Náš tím

DSC_3242 1

 

Tvorcami našej myšlienky a donormi sú súkromné osoby, niekoľkí akcionári spoločnosti HB Reavis. Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť biznisu, verejný i mimovládny sektor, vzdelávanie študentov a rozvoj dospelých, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V súlade s naším poslaním sa snažíme prilákať ľudí, v ktorých sa spája snaha o vysokú kvalitu s osobnou integritou, ľudskosťou a vzájomnou úctou.

Tvorcami našej myšlienky a donormi sú súkromné osoby, niekoľkí akcionári spoločnosti HB Reavis. Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť biznisu, verejný i mimovládny sektor, vzdelávanie študentov a rozvoj dospelých, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V súlade s naším poslaním sa snažíme prilákať ľudí, v ktorých sa spája snaha o vysokú kvalitu s osobnou integritou, ľudskosťou a vzájomnou úctou.

 

LEAF

thumb_112__team 2

Branislav Kleskeň

Braňo, bývalý partner poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, má rozsiahle skúsenosti z niekoľkých kontinentov so zlepšovaním výkonnosti korporácií, rozvojom nových firiem a skvalitňovaním vzdelávania. Svoju energiu naberá z užívania si prítomnosti (má ženu a tri deti, je bývalý a občasný hokejista a amatérsky hudobník) a zo snívania o budúcnosti (učenie sa, budovanie nových iniciatív a využívanie ľudského potenciálu).

thumb_47__team

Branislav Jakabovič

Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciách niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu manažmentu UK v Bratislave a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu. „Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud.“

 

LEAF Academy

thumb_116__team

Matej Sapák

Matej má skúsenosti zo štátnej správy, z biznisu a zo vzdelávania. Bol poradcom na ministerstve financií i ministerstve školstva, bol spoluautorom stratégie na budovanie vedomostnej ekonomiky. Popri práci pomáha organizovať letné školy pre študentov stredných škôl, rozhoduje na svetovom šampionáte debatnej asociácie a učí študentov. Vyštudoval na Harvardskej univerzite aplikovanú matematiku a neskôr právo.

thumb_1000__team

Chris Cheney

Chris má za sebou 25 rokov praxe v oblasti vzdelávania ako učiteľ, kouč, poradca pre študentov a vo viacerách administratívno-manažérskych pozíciách v rámci vzdelávacích inštitúcií. Celý svoj profesionálny život zasvätil príprave mladých lídrov a maximalizácii ich úspechu v kariére a ich komunitách. V priebehu svojej profesnej kariéry pracoval Chris na najlepších internátnych školách v USA a v zahraničí. Odbor vzdelávania vyštudoval na Harvardskej univerzite, kde získal magisterský titul v oblasti správy, plánovania a sociálnej politiky.

 

Rozvoj študentov

thumb_548__team

Stanislava Gajdošová

Podieľala sa na tvorbe výchovnej ponuky a metodiky Slovenského skautingu. Je inštruktorkou, spoluautorkou viacerých programových príručiek a knihy 100 hier na rozvoj osobnosti. V Európskej asociácii mládežníckych kariet šesť rokov tvorila a implementovala „quality assurance“ a „maximising impact“ stratégiu pre 40 národných organizácií. Srdce jej horí pre festival Bratislavské Hanusove dni a prácu s mladými. „Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám.“

thumb_1164__team

Tomáš Beniak

Tomáš zbožňuje filozofickú literatúru, hlavne so zameraním na etiku. Na vysokej škole (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií) pôsobil 3 roky ako asistent profesora. Pripravoval tam študentov na štátnice, hodnotil eseje, doučoval a viedol semináre. Taktiež pomáhal organizovať letné a zimné školy pre vysokoškolských študentov zo zahraničia. Posledné tri roky sa venoval aj online marketingu. Miluje dobré knihy, ktoré nás nútia nazerať na veci novým spôsobom. Je aktívny hráč squashu a poslednú dobu sa vášnivo venuje plávaniu, ku ktorému ho napriek jeho tvrdohlavosti doviedla vytrvalá manželka.

thumb_1088__team

Veronika Trulíková

Veronika vyštudovala medzinárodné vzťahy v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Pôsobila ako kooridnátor medzinárodných vzťahov a má za sebou skúsenosti z korporácie, aj neziskového sektora. Diaľkovo vyštudovala bakalára v aplikovanej informatike. Pôsobila v Slovenskom skautingu a vo voľnom čase sa venovala organizovaniu mládežníckych výmen na pomoc zubereckému skanzenu.Teší ju joga, cestovanie a verí v silu otvorenej a slobodnej komunikácie, napríklad aj formou práce v encounterovej skupine.

 

LEAF Award

thumb_977__team

Miroslav Kocúr

Miroslav získal titul PhD. z teológie na Gregoriánskej univerzite v Ríme, bol zakladajúcim riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, koordinátorom vzdelávania v spoločnosti Legrand Slovakia, vysokoškolským pedagógom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (kde stále učí) a výkonným riaditeľom neziskovej organizácie Via Iuris. „Na zázraky neverím, no počítam s nimi.“

thumb_1153__team

Miroslava Dudášová

Popri štúdiu médií venovala svoj (ne)voľný čas organizovaniu komunitných akcií v rodnej Seredi, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi otvorila komunitné centrum pre vzdelávanie a zábavu PRIESTOR. Tretiemu sektoru sa venovala aj v Rade mládeže Trnavského kraja či v Trnavskom dobrovoľníckom centre. Ako správny vorkoholik miluje silné espresso, ktoré večer vymení za bielu pálavu.

 

Rozvoj učiteľov

thumb_49__team

Dávid Králik

Miluje Beatles, pivo, písanie, gitaru, stanovanie, (m)učenie, dobrodružstvo, svoju ženu a deti. V minulosti robil všeličo. Rozhodoval majstrovstvá sveta v šerme, napísal knižku, hral v kapele, najčastejšie a najradšej však učil. „My nerozhodujeme o tom, akých časov sa dožijeme. Rozhodovať môžeme len o tom, čo urobíme s časom, ktorý nám bol daný…“ (Gandalf)

thumb_1156__team

Jana M. Balážová

Po univerzite strávila rok na súkromnej škole Frensham Heights v UK, kde učila Britov španielčinu, zahraničných študentov angličtinu a pomáhala ako vychovávateľka na internáte. Po návrate domov sa pridala do tímu práve vznikajúceho Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa ako učiteľka, koordinátorka tútoringového projektu pre študentov a členka vedenia. Momentálne sa naplno venuje podpore učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

 

Podpora a motivácia k návratu pre mladých nadaných Slovákov v zahraničí

thumb_1166__team

Jana Trnovská

Jana žila posledných 10 rokov v zahraničí. Najdlhšie mala vybalené kufre v Británii, Thajsku a vo Francúzsku. Má za sebou štúdium na University College London, London School of Economics, King´s College a Sciences Po Paris. Pracovala v biznise, aj vo viacerých štátnych inštitúciách. Aktívne sa venovala marginalizovaným komunitám v Thajsku a vo Francúzsku. Ako vášnivá (plážová) volejbalistka bola kapitánkou víťazných tímov na národných aj medzinárodných šampionátoch.

Michal Mazak 1

Michal Mazák

Michal sa aktívne venuje písaniu beletrie, popri čom edituje študentský politický časopis na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa zameriaval na problematiku legislatívy EÚ. Miluje slovenskú krajinu a predovšetkým jej pohoria, kam sa vždy rád vracia oddýchnuť si a nabrať novú energiu. Má rád satiru a ľudí, ktorí si dokážu robiť srandu sami zo seba.
 
thumb_115__team

Pavol Pčola

Pracoval ako audítor v Deloitte a VÚB. Keďže má rád zmenu a nové skúsenosti, vyštudoval MBA na Whartone vo Filadelfii a potom päť rokov pracoval ako trader pre Goldman Sachs London. Je medzinárodným majstrom v šachu. „Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len na tebe.“ (Epiktetos)

thumb_1162__team

Viktória Skřivánková

Viki sa po šiestich rokoch strávených v Anglicku a krajinách Beneluxu aj vďaka LEAFu rozhodla opustiť bezpečné prístavy práva Európskej únie. Má rada suchý humor a ľudí, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za svoje životy a za spoločnosť, v ktorej žijú.

Marcela Glevicka

Marcela Glevická

Marcela vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského, aby počas školy aj po nej písala pre denník SME. Novinárčinu vymenila na pol dekády za firemné prostredie, no príbehy, zaujímaví ľudia a storytelling jej začali chýbať.  Má rada staré fotky miest, ktoré pozná, funkcionalistické vily a veľa kníh.

 

Program expertného dobrovoľníctva

thumb_1120__team

Andrea Smolková

Takmer 20 rokov pracovala ako anesteziologička a urgentistka v rôznych segmentoch zdravotníctva. Učí, píše, študuje a neustále spoznáva svet. Zvedavosť ju ženie stále vpred a radosť je jej odmenou. „Rob toľko dobra, koľko len môžeš, ale tak potichu, ako len môžeš.“

thumb_989__team

Safia Bagin

Safia má bohaté skúsenosti v oblasti ľudských práv, zmierňovania chudoby, rozvoju potenciálu mladých ľudí a sociálnych podnikov. Riadila desiatky rozvojových programov na Blízkom východe a v Severnej Afrike, zamerané na podporu ekonomického rozvoja a sociálnej spravodlivosti marginalizovaných skupín. Jej životným mottom je empatia. „Zamiluj sa do nejakej činnosti a rob ju!“ (Richard P. Feynman)
thumb_990__team

Lucia Žišková (na materskej dovolenke)

Lucia vyštudovala Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci Európskej dobrovoľníckej služby realizovala aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie a migráciu. Má skúsenosti s manažovaním štipendijných programov. Miluje život, usmiatych ľudí, nové výzvy a túlanie sa v prírode.

thumb_1168__team

Barbora Petrášová

Študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a časť štúdií strávila na skok od polárneho kruhu vo Švédsku. Po štúdiu sa išla na dva roky „rozmraziť“ do Austrálie, kde manažovala kaviareň. Dnes je doma na Slovensku, v LEAFe a je jej dobre. ? Rada cestuje, cvičí jogu a vyrába vlastné mydlá.

 

Identifikácia talentov

thumb_549__team

Petra Gondžúrová

Absolvovala štúdium pracovnej a sociálnej psychológie. V minulosti pracovala ako konzultantka najmä v oblasti dizajnu a realizácie assessment/development centier. Vo voľnom čase sa venuje svojim dvom malým deťom, fitnes a ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti psychológie. Absolvuje psychoterapeutický výcvik v hlbinnej psychoterapii. „Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.“  

thumb_981__team

Andrej Zhaňač

Zaujíma sa o psychológiu ako kultúrny fenomén a na univerzite v Edinburghu študoval spoločenský a historický kontext, v ktorom sa psychológia vyvíjala. Okrem toho študoval a stážoval v Kolégiu Antona Neuwirtha. Posledné dva roky hľadal pre IT spoločnosti nových zamestnancov a občas vedie semináre o filozofii.

 

Marketing

thumb_975__team

Matúš Švirloch

Alebo jednoducho Mates, ako ho poznajú v reklamnej branži, v ktorej pôsobil viac ako 10 rokov. Pracoval v popredných slovenských reklamných agentúrach pre významné globálne, zahraničné aj slovenské značky. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, pracoval pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. Dobrovoľnícky spolupracuje pri administrácii portálu Odkazprestarostu.sk, organizuje podujatie TEDxKežmarok, angažuje sa na úrovni samosprávy a jeho srdcovkami sú rodina, hokej a pivo.

thumb_991__team

Martin Charvát

Martin je rodák z Banskej Štiavnice, počas štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU bol zapálený pre prácu v študentských organizáciách – viedol študentskú časť akademického senátu a radu ubytovaných študentov. Pôsobil vo firme WebSupport, kde sa staral o marketing, potom pracoval v centrále Cord Blood Center Group, kde zodpovedal za online marketing v 6 krajinách. Rád šoféruje, má psa a hrá ľadový hokej.

thumb_1087__team

Denisa Beránková

Denisa vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a momentálne dokončuje magistra filozofie v komunikačných vedách na Viedenskej univerzite. Po rôznorodých skúsenostiach z médií sa nakoniec našla v marketingu, a to predovšetkým v jeho online prostredí. Definuje ju nevyčerpateľná kreativita, vášeň pre hudbu a cudzie jazyky, objavovanie nepoznaného, ale aj mierna schizofrénia, keďže je neustále jednou nohou v dvoch krajinách. Ako dobrovoľníčka pomáhala okrem iných aj medzinárodnému divadelnému festivalu Divadelná Nitra a niekoľko rokov strávila aj v PR tíme Festivalu Lumen.

 

Interná podpora

thumb_57__team

Oľga Pinková

Zbožňuje prírodné vedy, slobodu a riešenie problémov. 100% nie je pre ňu maximum. „Vždy buď radšej prvotriednou verziou seba samého ako druhotriednou verziou niekoho iného.“ Judy Garland

thumb_1154__team

Katarína Búřilová

Absolvovala štúdium psychológie v Bratislave a následne sa na šesť rokov „zaparkovala” v biznis sfére v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Verí, že work-life balance je mýtus, ak ľudia robia to, čo ich skutočne napĺňa a robí šťastnými. V duchu tohto hesla sa teraz získané know-how snaží využiť v prospech budovania LEAFu ako organizácie. Vo zvyšnom čase kontinuálne pracuje na svojom psychoterapeutickom výcviku, pestovaní závislosti od dobrej kávy a na tom, aby na jej mape sveta ostalo čo najmenej nenavštívených krajín. K jej vlastnému šťastiu najnovšie významnou mierou prispieva jej malá dcérka.

Screen Shot 2017 05 19 at 01.29.53

Martina Rothová

Martina študovala medzinárodný obchod na univerzite vo Viedni a následne začala pracovať pre viaceré medzinárodné executive search spoločnosti vo Viedni, kde mala na starosti výber a selekciu kandidátov na vysoké a stredné manažérske pozície. Verí, že za úspechom každej organizácie stoja jej zamestnanci, a preto zastáva názor, že správny výber a selekcia má dopad na fungovanie každej firmy. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojmu synovi, spoločným športovým aktivitám a najnovšie aj veľmi nezbednému štvornohému prírastku v domácnosti.

DSC_2785

Barbora Michnová

Vyštudovala FHPV v Prešove a časť štúdií strávila vo Švédsku. Po ukončení vysokej školy stážovala v Rumunsku, kde sa podieľala na tvorbe a realizácii programu neformálneho vzdelávania tínedžerov a po návrate na Slovensko uplatila svoje vedomosti pri práci s deťmi ako učiteľka. Vo svojom voľnom čase rada cestuje a poznáva svet, chladným ju nenechajú miestne kulinárske špeciality a dlhé presuny najradšej prečká s dobrou knihou v ruke.

Screen Shot 2017 07 11 at 13.31.05

Janka Bargerová

Celoživotný globetrotter. Preskákala si svoje v nadnárodných korporáciach s najdlhšou zastávkou v Squire Patton Boggs (právnici a lobbysti z D.C. Capitol Hill), kde kultivovala každodennosť, angažovanosť a spoluprácu tímov ako na Slovensku, tak aj v regióne. Na práci, ktorá ju baví, inšpiruje a napĺňa je závislá. Zbožnuje svojho muža, dvoch dospievajúcich synov, hudbu Olafur Arnalds a podvečer – keď deň odchádza a stmieva sa. “Keď nemáš čo povedať, buď radšej ticho a počítaj do desať.” Týmto heslom svojej mamy sa riadi dodnes.

webdesign web-design.sk