Náš tím

DSC_3242 1

 

Tvorcami našej myšlienky a donormi sú súkromné osoby, niekoľkí akcionári spoločnosti HB Reavis. Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť biznisu, verejný i mimovládny sektor, vzdelávanie študentov a rozvoj dospelých, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V súlade s naším poslaním sa snažíme prilákať ľudí, v ktorých sa spája snaha o vysokú kvalitu s osobnou integritou, ľudskosťou a vzájomnou úctou.

Tvorcami našej myšlienky a donormi sú súkromné osoby, niekoľkí akcionári spoločnosti HB Reavis. Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť biznisu, verejný i mimovládny sektor, vzdelávanie študentov a rozvoj dospelých, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V súlade s naším poslaním sa snažíme prilákať ľudí, v ktorých sa spája snaha o vysokú kvalitu s osobnou integritou, ľudskosťou a vzájomnou úctou.

 

LEAF

thumb_112__team 2

Branislav Kleskeň

Braňo, bývalý partner poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, má rozsiahle skúsenosti z niekoľkých kontinentov so zlepšovaním výkonnosti korporácií, rozvojom nových firiem a skvalitňovaním vzdelávania. Svoju energiu naberá z užívania si prítomnosti (má ženu a tri deti, je bývalý a občasný hokejista a amatérsky hudobník) a zo snívania o budúcnosti (učenie sa, budovanie nových iniciatív a využívanie ľudského potenciálu).

thumb_47__team

Branislav Jakabovič

Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciách niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu manažmentu UK v Bratislave a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu. „Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud.“

 

LEAF Academy

thumb_116__team

Matej Sapák

Matej má skúsenosti zo štátnej správy, z biznisu a zo vzdelávania. Bol poradcom na ministerstve financií i ministerstve školstva, bol spoluautorom stratégie na budovanie vedomostnej ekonomiky. Popri práci pomáha organizovať letné školy pre študentov stredných škôl, rozhoduje na svetovom šampionáte debatnej asociácie a učí študentov. Vyštudoval na Harvardskej univerzite aplikovanú matematiku a neskôr právo.

thumb_1000__team

Chris Cheney

Chris má za sebou 25 rokov praxe v oblasti vzdelávania ako učiteľ, kouč, poradca pre študentov a vo viacerách administratívno-manažérskych pozíciách v rámci vzdelávacích inštitúcií. Celý svoj profesionálny život zasvätil príprave mladých lídrov a maximalizácii ich úspechu v kariére a ich komunitách. V priebehu svojej profesnej kariéry pracoval Chris na najlepších internátnych školách v USA a v zahraničí. Odbor vzdelávania vyštudoval na Harvardskej univerzite, kde získal magisterský titul v oblasti správy, plánovania a sociálnej politiky.

 

Rozvoj študentov

thumb_548__team

Stanislava Gajdošová

Podieľala sa na tvorbe výchovnej ponuky a metodiky Slovenského skautingu. Je inštruktorkou, spoluautorkou viacerých programových príručiek a knihy 100 hier na rozvoj osobnosti. V Európskej asociácii mládežníckych kariet šesť rokov tvorila a implementovala „quality assurance“ a „maximising impact“ stratégiu pre 40 národných organizácií. Srdce jej horí pre festival Bratislavské Hanusove dni a prácu s mladými. „Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám.“

thumb_1164__team

Tomáš Beniak

Tomáš zbožňuje filozofickú literatúru, hlavne so zameraním na etiku. Na vysokej škole (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií) pôsobil 3 roky ako asistent profesora. Pripravoval tam študentov na štátnice, hodnotil eseje, doučoval a viedol semináre. Taktiež pomáhal organizovať letné a zimné školy pre vysokoškolských študentov zo zahraničia. Posledné tri roky sa venoval aj online marketingu. Miluje dobré knihy, ktoré nás nútia nazerať na veci novým spôsobom. Je aktívny hráč squashu a poslednú dobu sa vášnivo venuje plávaniu, ku ktorému ho napriek jeho tvrdohlavosti doviedla vytrvalá manželka.

thumb_1088__team

Veronika Trulíková

Veronika vyštudovala medzinárodné vzťahy v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Pôsobila ako kooridnátor medzinárodných vzťahov a má za sebou skúsenosti z korporácie, aj neziskového sektora. Diaľkovo vyštudovala bakalára v aplikovanej informatike. Pôsobila v Slovenskom skautingu a vo voľnom čase sa venovala organizovaniu mládežníckych výmen na pomoc zubereckému skanzenu.Teší ju joga, cestovanie a verí v silu otvorenej a slobodnej komunikácie, napríklad aj formou práce v encounterovej skupine.

 

LEAF Award

thumb_977__team

Miroslav Kocúr

Miroslav získal titul PhD. z teológie na Gregoriánskej univerzite v Ríme, bol zakladajúcim riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, koordinátorom vzdelávania v spoločnosti Legrand Slovakia, vysokoškolským pedagógom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (kde stále učí) a výkonným riaditeľom neziskovej organizácie Via Iuris. „Na zázraky neverím, no počítam s nimi.“

thumb_1153__team

Miroslava Dudášová

Popri štúdiu médií venovala svoj (ne)voľný čas organizovaniu komunitných akcií v rodnej Seredi, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi otvorila komunitné centrum pre vzdelávanie a zábavu PRIESTOR. Tretiemu sektoru sa venovala aj v Rade mládeže Trnavského kraja či v Trnavskom dobrovoľníckom centre. Ako správny vorkoholik miluje silné espresso, ktoré večer vymení za bielu pálavu.

 

Rozvoj učiteľov

thumb_49__team

Dávid Králik

Miluje Beatles, pivo, písanie, gitaru, stanovanie, (m)učenie, dobrodružstvo, svoju ženu a deti. V minulosti robil všeličo. Rozhodoval majstrovstvá sveta v šerme, napísal knižku, hral v kapele, najčastejšie a najradšej však učil. „My nerozhodujeme o tom, akých časov sa dožijeme. Rozhodovať môžeme len o tom, čo urobíme s časom, ktorý nám bol daný…“ (Gandalf)

thumb_1156__team

Jana M. Balážová

Po univerzite strávila rok na súkromnej škole Frensham Heights v UK, kde učila Britov španielčinu, zahraničných študentov angličtinu a pomáhala ako vychovávateľka na internáte. Po návrate domov sa pridala do tímu práve vznikajúceho Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa ako učiteľka, koordinátorka tútoringového projektu pre študentov a členka vedenia. Momentálne sa naplno venuje podpore učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

 

Podpora a motivácia k návratu pre mladých nadaných Slovákov v zahraničí

thumb_1166__team

Jana Trnovská

Jana žila posledných 10 rokov v zahraničí. Najdlhšie mala vybalené kufre v Británii, Thajsku a vo Francúzsku. Má za sebou štúdium na University College London, London School of Economics, King´s College a Sciences Po Paris. Pracovala v biznise, aj vo viacerých štátnych inštitúciách. Aktívne sa venovala marginalizovaným komunitám v Thajsku a vo Francúzsku. Ako vášnivá (plážová) volejbalistka bola kapitánkou víťazných tímov na národných aj medzinárodných šampionátoch.

thumb_53__team

Michal Kovács

Miluje život. Bojí sa obmedzenosti. Nenávidí „nedá sa“ a rád by prispel k redukcii tohto slovného spojenia. Začal vybudovaním dvoch inštitúcií, teraz pomáha budovať tretiu. „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ (Václav Havel)

thumb_115__team

Pavol Pčola

Pracoval ako audítor v Deloitte a VÚB. Keďže má rád zmenu a nové skúsenosti, vyštudoval MBA na Whartone vo Filadelfii a potom päť rokov pracoval ako trader pre Goldman Sachs London. Je medzinárodným majstrom v šachu. „Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len na tebe.“ (Epiktetos)

thumb_1162__team

Viktória Skřivánková

Viki sa po šiestich rokoch strávených v Anglicku a krajinách Beneluxu aj vďaka LEAFu rozhodla opustiť bezpečné prístavy práva Európskej únie. Má rada suchý humor a ľudí, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za svoje životy a za spoločnosť, v ktorej žijú.

thumb_967__team

Zuzana Šottová

Zuzana absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov v Anglicku, Francúzsku a Maďarsku. Po ukončení štúdií sa vrátila na Slovensko, kde počas svojho pôsobenia v štátnej sfére pomáhala zlepšovať prostredie neziskového sektora. Vo voľnom čase sa podieľa na budovaní neziskovej organizácie na podporu občianskej angažovanosti. Baví ju cestovanie, varenie a rôzne športy.

 

Program expertného dobrovoľníctva

thumb_1120__team

Andrea Smolková

Takmer 20 rokov pracovala ako anesteziologička a urgentistka v rôznych segmentoch zdravotníctva. Učí, píše, študuje a neustále spoznáva svet. Zvedavosť ju ženie stále vpred a radosť je jej odmenou. „Rob toľko dobra, koľko len môžeš, ale tak potichu, ako len môžeš.“

thumb_989__team

Safia Bagin

Safia má bohaté skúsenosti v oblasti ľudských práv, zmierňovania chudoby, rozvoju potenciálu mladých ľudí a sociálnych podnikov. Riadila desiatky rozvojových programov na Blízkom východe a v Severnej Afrike, zamerané na podporu ekonomického rozvoja a sociálnej spravodlivosti marginalizovaných skupín. Jej životným mottom je empatia. „Zamiluj sa do nejakej činnosti a rob ju!“ (Richard P. Feynman)
thumb_990__team

Lucia Žišková (na materskej dovolenke)

Lucia vyštudovala Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci Európskej dobrovoľníckej služby realizovala aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie a migráciu. Má skúsenosti s manažovaním štipendijných programov. Miluje život, usmiatych ľudí, nové výzvy a túlanie sa v prírode.

thumb_1168__team

Barbora Petrášová

Študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a časť štúdií strávila na skok od polárneho kruhu vo Švédsku. Po štúdiu sa išla na dva roky „rozmraziť“ do Austrálie, kde manažovala kaviareň. Dnes je doma na Slovensku, v LEAFe a je jej dobre. ? Rada cestuje, cvičí jogu a vyrába vlastné mydlá.

 

Identifikácia talentov

thumb_549__team

Petra Gondžúrová

Absolvovala štúdium pracovnej a sociálnej psychológie. V minulosti pracovala ako konzultantka najmä v oblasti dizajnu a realizácie assessment/development centier. Vo voľnom čase sa venuje svojim dvom malým deťom, fitnes a ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti psychológie. Absolvuje psychoterapeutický výcvik v hlbinnej psychoterapii. „Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.“  

thumb_981__team

Andrej Zhaňač

Zaujíma sa o psychológiu ako kultúrny fenomén a na univerzite v Edinburghu študoval spoločenský a historický kontext, v ktorom sa psychológia vyvíjala. Okrem toho študoval a stážoval v Kolégiu Antona Neuwirtha. Posledné dva roky hľadal pre IT spoločnosti nových zamestnancov a občas vedie semináre o filozofii.

 

Marketing

thumb_975__team

Matúš Švirloch

Alebo jednoducho Mates, ako ho poznajú v reklamnej branži, v ktorej pôsobil viac ako 10 rokov. Pracoval v popredných slovenských reklamných agentúrach pre významné globálne, zahraničné aj slovenské značky. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, pracoval pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. Dobrovoľnícky spolupracuje pri administrácii portálu Odkazprestarostu.sk, organizuje podujatie TEDxKežmarok, angažuje sa na úrovni samosprávy a jeho srdcovkami sú rodina, hokej a pivo.

thumb_991__team

Martin Charvát

Martin je rodák z Banskej Štiavnice, počas štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU bol zapálený pre prácu v študentských organizáciách – viedol študentskú časť akademického senátu a radu ubytovaných študentov. Pôsobil vo firme WebSupport, kde sa staral o marketing, potom pracoval v centrále Cord Blood Center Group, kde zodpovedal za online marketing v 6 krajinách. Rád šoféruje, má psa a hrá ľadový hokej.

thumb_1087__team

Denisa Beránková

Denisa vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a momentálne dokončuje magistra filozofie v komunikačných vedách na Viedenskej univerzite. Po rôznorodých skúsenostiach z médií sa nakoniec našla v marketingu, a to predovšetkým v jeho online prostredí. Definuje ju nevyčerpateľná kreativita, vášeň pre hudbu a cudzie jazyky, objavovanie nepoznaného, ale aj mierna schizofrénia, keďže je neustále jednou nohou v dvoch krajinách. Ako dobrovoľníčka pomáhala okrem iných aj medzinárodnému divadelnému festivalu Divadelná Nitra a niekoľko rokov strávila aj v PR tíme Festivalu Lumen.

 

Interná podpora

thumb_57__team

Oľga Pinková

Zbožňuje prírodné vedy, slobodu a riešenie problémov. 100% nie je pre ňu maximum. „Vždy buď radšej prvotriednou verziou seba samého ako druhotriednou verziou niekoho iného.“ Judy Garland

thumb_1154__team

Katarína Búřilová

Absolvovala štúdium psychológie v Bratislave a následne sa na šesť rokov „zaparkovala” v biznis sfére v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Verí, že work-life balance je mýtus, ak ľudia robia to, čo ich skutočne napĺňa a robí šťastnými. V duchu tohto hesla sa teraz získané know-how snaží využiť v prospech budovania LEAFu ako organizácie. Vo zvyšnom čase kontinuálne pracuje na svojom psychoterapeutickom výcviku, pestovaní závislosti od dobrej kávy a na tom, aby na jej mape sveta ostalo čo najmenej nenavštívených krajín. K jej vlastnému šťastiu najnovšie významnou mierou prispieva jej malá dcérka.

Screen Shot 2017 05 19 at 01.29.53

Martina Rothová

Martina študovala medzinárodný obchod na univerzite vo Viedni a následne začala pracovať pre viaceré medzinárodné executive search spoločnosti vo Viedni, kde mala na starosti výber a selekciu kandidátov na vysoké a stredné manažérske pozície. Verí, že za úspechom každej organizácie stoja jej zamestnanci, a preto zastáva názor, že správny výber a selekcia má dopad na fungovanie každej firmy. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojmu synovi, spoločným športovým aktivitám a najnovšie aj veľmi nezbednému štvornohému prírastku v domácnosti.

DSC_2785

Barbora Michnová

Vyštudovala FHPV v Prešove a časť štúdií strávila vo Švédsku. Po ukončení vysokej školy stážovala v Rumunsku, kde sa podieľala na tvorbe a realizácii programu neformálneho vzdelávania tínedžerov a po návrate na Slovensko uplatila svoje vedomosti pri práci s deťmi ako učiteľka. Vo svojom voľnom čase rada cestuje a poznáva svet, chladným ju nenechajú miestne kulinárske špeciality a dlhé presuny najradšej prečká s dobrou knihou v ruke.

webdesign web-design.sk