Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

O LEAFe

o-leafe-1-new

Veríme, že v súčasnom svete môže byť Slovensko ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Sme presvedčení, že efektívne fungovanie verejnej správy prispeje k väčšej dôvere v štát, ako i k väčšej všeobecnej dôvere medzi ľuďmi. Slovensko sa tak môže stať Fínskom, Švajčiarskom či Singapurom strednej Európy – krajinou, na ktorú môže byť každý Slovák hrdý.

Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy.

Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty. 

o-leafe-2-new

Prostredníctvom našich programov hľadáme formy, ako podporiť talentovaných mladých ľudí na ich životnej ceste od 10 do približne 35 rokov. Robíme tak bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať:

  • Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca. 
  • Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
  • Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať nadchnúť ostatných pre zmenu.
  • Občiansku angažovanosť – predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

Študentom na stredných školách a postupne i mladším pomáhame naplno rozvinúť svoj potenciál s cieľom poskytovať svetovú kvalitu vzdelávania.

Slovákom študujúcim či pracujúcim v zahraničí pomáhame jednak zostať v zmysluplnom kontakte so Slovenskom, ako aj pri návrate na Slovensko.

Mladým profesionálom vo firmách pomáhame pri ďalšom rozvoji svojho talentu a udržaní si základných hodnôt v konkurenčnom prostredí.  

Máme ale aj programy pre učiteľov, keďže práve oni majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji mladej generácie.

Všetkým mladým ľuďom ponúkame pomoc pri písaní ich inšpiratívnych príbehov. Príbehov, ktoré snáď jedného dňa budú tvoriť úspešnú budúcnosť našej krajiny.