Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Naši mentori

 

Kto vám v programe bude pomáhať?
Snažiť sa spolu vami o to, aby študenti milovali vaše hodiny?
Pozrite si profily našich mentorov

 

DSC_0062

VIERA LASÁKOVÁ – koordinátorka

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre a španielskej Granade. 14 rokov pracovala ako koordinátorka environmentálnych programov pre neziskovú organizáciu DAPHNE. Momentálne vedie LEAF učiteľské rozvojové programy a čiastočne učí na základnej škole BAKOMI. Ako mentor pôsobí v LEAFe od roku 2015. Ako kouč zložila v roku 2020 medzinárodnú skúšku v brief koučingu na úrovni PCC. Vo voľnom čase sa rada venuje cvičeniu tai-chi, prírode a svojim blízkym. 

viera.lasakova@leaf.sk

davidkralikcircle

DÁVID KRÁLIK

Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inšitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…).

david.kralik@leaf.sk

Maja_portret

MÁRIA DEČOVÁ

Mária viedla gymnázium v Košiciach, kde zaviedla mentoringový program a dobrovoľníctvo pre študentov, rada sieťuje dobré veci, preto ich študenti sú aktívni v Kolégiu Antona Neuwirtha či v DofE. Rada objavuje v človeku to najkrajšie a na tom pomáha stavať aj jeho profesionálne poslanie. V súčasnosti pôsobí ako kouč, mentor a lektor pre LEAF a Teach for Slovakia. Svoje sily a skúsenosti rada venuje začínajúcim riaditeľom škôl.   

JankaHalik

JANA HALÍKOVÁ

Veľa sa sťahovala, čo jej dalo šancu učiť v rôznych školách a rôznych kútoch sveta.Učila v málotriedke, aj v Škole hrou, učila v Česku, Poľsku, aj v Číne. Školila učiteľov zážitkovú pedagogiku, a dnes je hrdým IR-pútnikom. Popri rodine, psovi a záhrade ešte rada pozoruje svet a ľudí​, cestuje, obdivuje a ochraňuje ​”tú krásu okolo”.

tommackocircle

TOMÁŠ MACKO

manžel výbornej ženy, otec dvoch krásných dcér, učiteľ matematiky, ktorý rozvíja rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov a ktorý sa rád učí: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športuje, číta a je. Byť mentorom IRPU a Teach for Slovakia vníma ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.
Mrak (2)

MAREK MATUŠKA

Učil už počas štúdií, lebo sa tej práce nevedel dočkať. Počas 15 rokov na bilingválnom gymnáziu v Žiline prešiel svojím vývojom v mnohých oblastiach, ako učiteľ fyziky a chémie, triedny, koordinátor prevencie, doučovateľ, predseda Rady školy, správca chemickej zbierky a učebníc, vedúci tanečného krúžku… Hoci o niečom podobnom ani nesníval, dnes učí oba predmety aj vo francúzskom jazyku. Je flexibilný, rád sa vzdeláva, organizuje rôzne aktivity, vymýšľa a inovuje – naskočil na vlnu modernizácie vyučovania. Na škole založil krúžok Škola života, každoročný Prírodovedný deň a iné… Vo voľnom čase píše, hrá šach, má rád vlaky, psychológiu a meteorológiu.

circle_baskam

BARBORA MICHNOVÁ

Je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa pohybovala v oblasti vzdelávania už počas štúdia na vysokej škole. V Rumunsku stážovala na celonárodnom programe neformálneho vzdelávania GROW a v pašovaní neformálneho vzdelávania do školských tried pokračovala aj počas svojej pedagogickej praxe na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje rozvoju a podpore učiteľov a mladých ľudí cez mentoring.  Okrem vzdelávania má rada umenie, turistiku, srdečných ľudí a v poslednom čase jej učaroval aj brief coaching. 

Miska_Mozolova (3)

MIŠKA MOZOLOVÁ

Jej cesta v školstve začala v Austrálii, kde učila anglický jazyk a slovenčinu. Po návrate na Slovensko 7 rokov pôsobila na škole pre intelektovo nadané deti, kde pracovala aj ako metodička anglického jazyka a popri tom učila dospelých na jazykovej škole. Prácu prerušila, aby si na King’s College v Londýne v odbore Aplikovaná lingvistika urobila MA. Neskôr ukončila ďalší MA na Radboud Univerzity v Nijmegene v Holandsku v odbore Vzdelávanie nadaných, počas ktorého sa pre European Talent Centre venovala výskumu podvýkonosti. V priebehu štúdia začala mentorovať dve super dievčatá z osady vo Veľkej Ide a pracovať v komunitnom centre ETP v Podsadku. Momentálne sa okrem mentorovania učiteľov venuje vzdelávacím aktivitám na oddelení Sociálnej integrácie v neziskovej organizácií Človek v ohrození.

lucka

LUCIA SURGOŠOVÁ

Ako dieťa coachovala brata s bábikami na  ZRPŠ u babky na dvore. Po štúdiu psychológie a jazykov a  pobytoch v zahraničí sa vrhla realizovať svoju vášeň asistovať pri raste malých študentov v bilingválnom programe v Bratislave. Okrem vzdelávania sa venuje manželovi,  hudbe, cudzím jazykom a cestovaniu.

Naši mentori v minulosti

balazova

JANA M. BALÁŽOVÁ (momentálne na materskej dovolenke)

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka tútoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka programov pre učiteľov v LEAFe, kde využíva svoje skúsenosti a zručnosti v prospech učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

jana.balazova@leaf.sk

Katarina_Bachrata

KATARÍNA BACHRATÁ

Vyštudovala Matematickú analýzu a učí matematiku a jej aplikácie na informatickej fakulte Žilinskej univerzity. Zaoberala sa počítačovým spracovaním reči a venuje sa i simuláciám mikrofluidických zariadení určených na diagnostiku krvi. Pracovala dobrovoľnícky v oblasti záujmovej matematiky, viedla korešpondenčné semináre, matematické krúžky a tábory. Pracovala tiež v projektoch venovaných vyučovaniu, napríklad v projekte  UčmeRadi, či MaMat, v ktorom slovenskí učitelia prvého stupňa overovali nové učebnice matematiky, vyvíjané tímom profesora Hejného, a v neposlednom rade aj v projekte IRPU, ktorý bol pre ňu významným medzníkom v pochopení vzdelávania učiteľov. Práve prepojenie aktívnej práce vo vede aj vo vyučovaní je pre ňu zdrojom nového poznania, aj príčinou zmeny postojov. 
mata

MARTINA CHALACHANOVÁ

Vraj všetkým (okrem nej) bolo od začiatku jasné, že bude učiteľka. Za 24 rokov pedagogickej praxe pracovala ako vychovávateľka, učiteľka prvého aj druhého stupňa ZŠ, inšpektorka-metodička a naposledy riaditeľka daltonskej školy. Zároveň sa  venovala tvorbe metodických materiálov pre učiteľov, pracovných zošitov a učebníc pre žiakov. Dlhodobo vzdeláva učiteľov a asi aj preto je od začiatku súčasťou IRPUtímu. Miluje svoju prácu (vo vlastnej firme tvorí eUčebnice informatiky pre žiakov 1.stupňa ZŠ), miesto kde žije, svoju rodinu (aj IRPUtnícku a učiteľskú), prírodu, zvieratá, knihy a tvorenie ako také (kabelky, tapisérie, šperky, mozaiky…).

Sasa

ALEXANDRA KUROČKOVÁ

Je pre ňu dôležitá zmysluplnosť toho, čo robí, preto spolupracuje na projektoch, ktoré pomáhajú uskutočňovať v spoločnosti pozitívnu zmenu. Ako mentor podporuje mladé talenty v organizáciách, ktoré rozvíjajú osobnosť mladých ľudí s potenciálom stať sa lídrom (Kolégium Antona Neuwirtha, LEAF, Future Generation Europe, Spoločenstvo Ladislava Hanusa). V minulosti pracovala na riadiacich pozíciách v neziskovej oblasti, zúčastnila sa Európskej dobrovoľníckej služby v Taliansku, spoluvytvárala rozvojový program v africkom Mozambiku a neskôr pracovala na líderských pozíciách v korporátnom svete, kde sa venovala manažovaniu, rozvoju a vzdelávaniu ľudí. Dnes sa profesionálne venuje manažmentu zmeny ako konzultant, certifikovaný kouč a lektor kurzov vo vlastnej firme.

Screen Shot 2018 03 06 at 09.01.43 1

IVANA ĽUPTÁČIKOVÁ

Vždy chcela byť učiteľkou – objavovať AHA moment, čo sa jej aj splnilo. Okrem sprevádzania žiakov zákutiami matematiky, ich tiež podporuje pri sebaspoznávaní a výbere strednej školy. Momentálne pracuje na Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach a vedie predmetovú komisiu prírodovedných predmetov a matematiky. Baví ju práca s háčikom a vlnou, prechádzky po Tatrách a veľmi rada sa necháva uniesť knihami do iných dimenzií.

martin

MARTIN NICHTA

Pochádza z učiteľskej rodiny, ktorá ho pred týmto povolaním vždy varovala. Možno aj preto už v druhom ročníku vysokej školy učil angličtinu na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a ako lektor vystriedal aj viaceré bratislavské jazykové školy. Hoci je vyštudovaný a aktívny prekladateľ, veľká časť jeho života sa točí okolo školstva. Po absolvovaní IRPU sa teda rozhodol pridať do tímu. Má rád obskúrnu hudbu, spoločenské hry a turistiku.

daska

DÁŠA ŠKODYOVÁ

Spojenie fyziky, chémie a projektové manažérstvo našla na Strednej zdravotníckej škole v Poprade, kde pôsobí. Zvyčajne pracuje aj pre iné organizácie ako lektorka, projektová pomoc, spoluorganizuje semináre a konferencie. Pre žiakov organizuje  akcie a zahraničné exkurzie na popularizáciu prírodovedného vzdelávania. Okrem venovaniu sa školstvu a vzdelávaniu, ju napĺňajú zimné športy a v lete prechádzky po menších kopcoch, čítanie akejkoľvek literatúry a neodmietne ani ihlice s vlnou.