Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Marta

MARTINE RECEPTY
NA REFLEXIU A SPÄTNÚ VÄZBU

Všetky programy rozvoja učiteľov sa vyčlenili z LEAF do novej organizácie Mentória.

O Marte

Marta Páleníková

Marta Páleniková učí na 1. stupni ZŠ 11 rokov. S deťmi podniká veľa DOBROdružstiev v škole i mimo nej. Je športovkyňa telom i dušou, venuje sa turistike a basketbalu, k čomu sa snaží viesť aj svojich žiakov. Je absolventkou:

  • Individuálneho rozvojového programu učiteľa, ktorý vedie organizácia LEAF
  • Vzdelávacieho programu Komenského inštitútu

Pred časom objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla venovať sa tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný“ systém vhodný do každej triedy.

Reflexia je systematické využívanie spätnej väzby a samohodnotenia na vyučovacích hodinách, ktoré umožňuje žiakom formou primeranou ich veku nájsť a pomenovať priestor na zlepšenie sa.

Aktuálne má Marta za sebou nemálo pokusov, vďaka ktorým si naplno uvedomila, že reflexia má veľký vplyv na výkon a správanie žiaka. Bez nej žiak ani učiteľ nezistia, čo robili správne, ani to, čo robili nesprávne a prečo. Marta zistila, že učitelia na iných školách sa venujú reflexii len okrajovo a často povrchne, prípadne im na ňu neostane čas.

DSC_7272d

LEAF Award

Marta získala ocenenie LEAF Award

LEAF Award je ocenením pre účastníkov programov neziskovej organizácie LEAF, ktorí zaujali svoje okolie výnimočnou vnímavosťou voči konkrétnym praktickým výzvam, ktorých riešenie si vyžaduje

  • charakterný postoj
  • excelentnosť
  • podnikavé líderstvo
  • občiansku angažovanos

 

 

Reflexia na 1. stupni základnej školy

Kuchárska kniha plná receptov ako na spätnú väzbu a reflexiu na 1. st. ZŠ

Marta sa rozhodla vytvoriť metodickú knihu, v ktorej zaznamenala rozličné varianty spätnej väzby a reflexie vhodné pre 1. st. ZŠ. Svoje úspechy i neúspechy, príbehy i videá si môžete pozrieť v Kuchárskej knihe. Martiným prianím je, aby sa kniha stala pomocníčkou pre učiteľov, ktorí reflexiu a spätnú väzbu chcú robiť,  ale zatiaľ nevedia ako na to.

Stiahnuť zadarmo

Novinky