Na tento energizér budete potrebovať mäkké lopty. Čím šikovnejšie deti, tým viac lôpt 🙂

Energizér je vhodný do triedy na prebudenie žiakov ale aj do telocvične. Deti sú v kruhu a stoja alebo sedia.

Hra začína tvorením trasy s jednou loptou
Prvý žiak hodí loptu spolužiakovi približne oproti. Druhý tretiemu, ten štvrtému atď. Posledný z triedy prihrá tomu, kto začínal. Keď je dráha vytvorená a deťom jasná, pridá sa druhá lopta, potom tretia atď.

Deti musia dávať pozor komu prihrávajú a od koho loptu chytajú.

Prihrávky by mali byť presné, inač vznikne zmätok
To však nemusí byť na škodu. Občas sa deti hnevajú, ak dostanú zlú prihrávku. Vyčítajú, ak niekto hru pokazil. A s tým sa dá pracovať ďalej. Zmyslom energizéru je aj rozvíjanie spolupráce a porozumenia medzi deťmi. Po skončení hry by malo nasledovať vyhodnotenie a spätná väzba.