Uvedomila som si, že o spätnej väzbe a reflexii na vyučovaní je treba rozprávať nielen s učiteľmi. Sama si užívam „ovocie“ cielenej spätnej väzby v mojej triede štvrtákov.

O svoje skúsenosti sa delím na workshopoch, ktoré organizujem pre učiteľov. Ale zároveň si uvedomujem, že rodina a škola musí ísť rovnakým smerom.

Preto som zorganizovala 2 workshopy pre rodičov v našej škole.

Cieľová skupina boli rodičia, ktorým záleží na výchove detí a ktorí len tušili, ako reflektujeme. Teraz už vedia :-).

Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré skončilo rozhovormi pri kávičke, chlebíkoch a bublanine :-).