Energizér Stromy, je spojený s hudbou a obľúbený u najmenších žiakov. Ako názov energizér napovedá, pomáha dodať energiu deťom, ktoré už v lavici zaspávajú.

Učiteľka vyberie 3-4 deti, ktoré budú predstavovať stromy. Každé z nich vytvorí postavičku stromu podľa svojej fantázie. Dobré je, ak je koruna stromu čo najväčšia, aby pod ňu strom dokázal schovať čo najviac vtáčikov.

Vtáčiky sú ostatné deti

Učiteľka pustí hudbu a vtáčiky poletujú po triede. Akonáhle hudba prestane, čo najrýchlejšie sa utekajú schovať pod korunu ktoréhokoľvek stromu. Každým kolom sa zruší jeden strom, až napokon ostane len jeden. Je ťažké, aby sa pod konáre jediného stromu zmestili všetky vtáčiky z triedy. Cieľom je rozvoj sociálnych zručnosti u detí. Aby sa navzájom rešpektovali, neodstrkovali a boli k sebe ohľaduplné.

Ak vznikne medzi deťmi akýkoľvek spor, to vôbec nevadí

Spätná väzba by na záver nemala chýbať. Vzniknuté nezhody medzi žiakmi vie pedagóg využiť pri záverečnom spoločnom vyhodnotení aktivity. Táto krátka diskusia by nemala chýbať.