V Titans freelancers sa už viac ako 9 rokov venujeme outsourcingu IT freelancerov. Na trhu hľadáme skúsených IT špecialistov a ponúkame im technologicky zaujímavé projekty s medzinárodným dosahom.

Z našich každoročných štatistík vyplýva, že hoci dopyt po IT špecialistoch stúpa, na slovenskom trhu je ich čoraz ťažšie nájsť. Tento nepomer medzi ponukou a dopytom súvisí aj s tým, že veľa mladých ľudí nevidí v IT svoju budúcu kariéru alebo odchádza za štúdiom do zahraničia kvôli kvalitnejšiemu vzdelaniu.

Informatika na školách v nich nevzbudí dostatočný záujem, alebo sa nechajú ovplyvniť predsudkami, že IT je odvetvím vhodným len pre vysoko nadaných študentov, ideálne chlapcov. Myslíme si, že je na čase túto stigmu zo slovenských škôl odstrániť.

Nádej na zmenu vidíme práve v učiteľoch a učiteľkách informatiky, ktorí by mali dostať všetku podporu a potrebné nástroje, aby svoju profesiu zvládli vykonávať čo najlepšie. A aby dokázali svoje nadšenie a zápal pre IT preniesť aj na svojich študentov.

Preto podporujeme program IRPU, ktorý zastrešuje nezisková spoločnosť LEAF Slovensko. Učiteľom a učiteľkám informatiky, ktorí sa do programov zapoja, radi uhradíme účastnícky poplatok v plnej výške.

Veríme, že absolvovanie programu IRPU prispeje k profesionálnemu rastu a udržaniu šikovných ľudí na Slovensku.

Prihlasovanie do 10.teho ročníka IRPU je práve otvorené. Prihlásiť sa môžete na stránke do 8.5.2022. Tešíme sa na Vaše prihlášky