Prostredníctvom 10  deväťdesiat minútových stretnutí sa naučíte základné mentoringové a koučingové zručnosti, vďaka ktorým budete vedieť zmysluplne sprevádzať kolegov učiteľov pri reflektovaní svojich vyučovacích hodín, dokážete posúvať druhých vpred bez svojich vlastných riešení, uvidíte zdroje a potenciál v mentorovaných a dokážete dať a prijať vyvážený feedback.

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú  sa online prostredníctvom zoomu. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú LEAF certifikát.  

Stretnutia budú prebiehať online –  od 16:00 do 17:30. 

Termíny stretnutí

6.10.20227.11.202222.12.202219.1.202323.2.2023
16.3.202313.4.202311.5.20238.6.202322.6.2023

Časová náročnosť programu: 

Raz mesačne 90 minútový zoom + 60 minút na prípravu (pozretie si nahrávky vyučovacej hodiny, prípadne sprístupnenie svojej hodiny kolegom v skupine a poznačenie si feedacku) + 10 minút samoštúdium 

Náplň stretnutí

  • Mindset mentora – sprievodcu a ako vidieť zdroje mentorovaného  
  • Nevediaci postoj, zvedavosť, počúvanie a kladenie otázok, práca s reálnou nahrávkou z vyučovania
  • Feedback, nácvik feedbacku na reálnej nahrávke z vyučovania
  • Štruktúra rozhovoru vďaka ktorej nič nepokazíte, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Feedforward a mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Čarovná otázka a jej príbuzné , mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Škálovanie, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Zrkadlenie a “čmáranica” +reflexia reálnej nahrávky z mentoringu 
  • Mentoringa  spätná väzba učiaceho sa tímu a lektorov. 
  • Supervízia reálneho mentoringu členov učiacej sa skupiny, flow v rozhovore, záver. 

PRIHLÁSTE SA V 3 KROKOCH

 1. Vyplňte prihlášku do programu

  Prihlasovanie do programu je otvorené do naplnenia kapacít (20 účastníkov), maximálne do 29. 9. 2022.

 2. Uhraďte účastnícky poplatok

  Účastnícky poplatok za celý program (15 hodín vzdelávania formou 10 online stretnutí) je vo výške 100 EUR. Prosíme o jeho úhradu podľa inštrukcií v prihláške a potvrdzujúceho e-mailu:
  Suma:                                  100 EUR
  IBAN:                                   SK53 1100 0000 0029 4445 8800
  BIC/SWIFT:                         TATRSKBX
  Variabilný symbol:             29092022
  Poznámka pre prijímateľa: Vaše priezvisko – inkubator 

  Pozor: Svoje miesto v inkubátore budete mať zarezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

 3. Počkajte na emailovú správu v ktorej vám potvrdíme účasť v programe a pošleme link na prvé stretnutie.

Lektori

Mgr. Viera Lasáková – mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

V LEAFe pôsobí siedmy rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Momentálne koordinuje LEAF učiteľské rozvojové programy.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF). 

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

V LEAFe pracuje desiaty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov. 

Povedali o nás: 

Veľmi sa mi páčilo ako nás Vierka počas celého obdobia sprevádzala. Každé stretnutie bolo precízne pripravené a technicky zabezpečené. Do mentoringu vnášala ľudskosť a mäkkosť. Obohatila  ma o nové techniky, vniesla  poriadok a systém. Ďakujem  za to, že spolu s Dávidom vytvorila bezpečné prostredie na učenie sa. Páčili sa  mi Dávidové trefné konkrétne a jasné poznámky, ale aj to, že sa u neho prejavuje duša umelca, keď svoje pripomienky a postrehy prenáša do obrazov a abstraktných myšlienok. (Martina Štestková, riaditeľka Zaježovskej školy) 

Všade, kde sa stočí reč týmto smerom, hovorím aký objav je pre mňa LEAF partia. Je pre mňa inšpiráciou, uistením, povzbudením pracovať s deťmi ako s darom, ktorý mi je na chvíľu zverený.(Gabriela Zelíková, učiteľka anglický jazyk. Stredná škola, Trenčín) 

Svoju účasť v inkubátore som vždy vnímala ako veľkú príležitosť, ktorá sa nedostáva každému a tak som sa snažila k tomu aj pristupovať. Mám veľkú vďačnosť voči celému kolektívu a lektorom. Bola to nesmierne obohacujúca 90 minútovka jeden utorok v mesiaci. (Lucia Košťálová, školský psychológ) 

Ďakujem za všetky tie hodiny stretnutí. Zúčastniť sa INKUBÁTORA bolo výborné rozhodnutie 10/10, pretože mi ponúklo druhú stranu mince mentee – mentor. Vďaka inkubátoru som lepšie pochopila pohľad a prácu mentora, ktorú som zažila v minulom roku. (Milica Antálková, učiteľka anglického jazyka ZŠ )

Vďaka zručnostiam nadobudnutým v tomto kurze som si zreflektovala aj svoje vlastné učenie, a posunula sa vpred. Ako vedúca PK CJ plánujem využiť mentoring aj v budúcnosti pri práci so svojimi kolegami.

Ak je Tvojím cieľom byť kvalitným mentorom a chceš svoje rezervy efektívne zaplniť, inkubátor bude pre Teba skvelým katalyzátorom zlepšenia.

Kurz je eľmi praktický a užitočný. Získaš potrebné zručnosti a sebavedomie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na adrese

katarina.krizkova@leaf.sk