Vo štvrtok 7. 5. 2020 ste mali možnosť sa inšpirovať a diskutovať s Adrianou Cíferskou – riaditeľkou ZŠ s MŠ Častá, ktorá nám predstavila príbeh školy v korona kríze

O čom sme diskutovali s našou hosťkou tentokrát?

  • Týždeň po týždni v korona kríze, náš súčasný systém a stratégia vzdelávania na diaľku: edukačná a technická stránka
  • Naša reálna online trieda
  • Pohľad rodičov na naše vzdelávanie
  • Kde sa vidíme, keď sa vrátime späť do školy?
  • Koučing ako náš sprievodca

Adriana Cíferská

Prešla som si všetkými pracovnými pozíciami. Momentálne som druhé funkčné obdobie riaditeľka ZŠ s MŠ v Častej, kde som bola predtým aj žiačkou, vychovávateľkou, učiteľkou, špeciálnou pedagogičkou, zástupkyňou pre ZŠ, lektorkou pre MPC v projekte MRK. Na chvíľu som si odbehla aj do biznis sektoru, kde som robila lektorku pre VaPC a pre zdravý životný štýl. Posilnená touto skúsenosťou som sa do našej školy opäť vrátila už ako riaditeľka a neustále sa snažím ju inovovať a rozvíjať spoločne s mojím tímom. Naša škola je moja srdcová záležitosť.

Vzdelanie:

  • Učiteľstvo pre materské školy
  • Vychovávateľstvo
  • Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • Špeciálna pedagogika-poradenstvo
  • Koučovacia škola – biznis koučing, tímový koučing

P. S. V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte na jana.balazova@leaf.sk


Späť na Ranná káva s hosťami