Minulý rok priniesol veľké výzvy aj pre LEAF, no vďaka vytrvalosti, dôvere a podpore kolegov, partnerov, donorov, členov našej skvelej komunity, sa nám darí dosahovať krásne míľniky, implementovať nové riešenia a zmeny, spoločne sa stretávať a rozvíjať. 


My sa síce navigujeme školskými rokmi, no zrekapitujeme si úspechy 2023, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. 


🌱 Nanovo sme si zadefinovali, čo chceme prinášať a kam sa chceme spoločne posúvať. Našim dlhodobým cieľom je vybudovať „kultivujúcu generáciu“ pre ešte lepšie Slovensko.

💰 Získali sme prvých LEAF Members, ktorí neprispievajú iba časom, ale aj finančne

📈 Na Growni sme napočítali cez 10992 zaregistrovaných ľudí.

🔄 Krúžkami prešlo 286 ľudí. Vytvorili sme prvý Young CEO Krúžok a ďalšie tematické budú pokračovať. Podarilo sa nám vyškoliť 15 moderátorov, ktorí sa mohli v rámci Krúžku prerotovať a zažiť tak novú rolu. Získali sme na LEAF Academy miestnosť, kde sa môžu konať Krúžky.

📚 30 úradníkov a úradníčiek sa zúčastnilo rozvojového programu Public Leadership Academy.

🎄 Obnovili sme osobný kontakt prostredníctvom Impact Days, Chatovíc a Chatovíc Makovíc. Rok sme uzavreli X-mas party.

🤝 Rozvíjame krásne spolupráce s Teach.sk, Dasato Academy, Nexteria, KInIT, Slovak Global Network, DofE Slovensko – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a mnoho ďalších. Máme podporu od partnerov, bez ktorých by to nešlo: Takeda, Slovenská sporiteľňa, Kontentino, Nalgoo, Finstat a mnoho ďalších.


Ďakujeme všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji seba, budujú a inovujú organizácie a zároveň pomáhajú v komunite. 🙏