Minulý rok priniesol veľké výzvy aj pre LEAF, no vďaka vytrvalosti, dôvere a podpore kolegov, partnerov, donorov, členov našej skvelej komunity, sa nám darí dosahovať krásne míľniky, implementovať nové riešenia a zmeny, spoločne sa stretávať a rozvíjať

My sa síce navigujeme školskými rokmi, no zrekapitujeme si úspechy 2023, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť

Nanovo sme si zadefinovali, čo chceme prinášať a kam sa chceme spoločne posúvať. Našim dlhodobým cieľom je vybudovať „kultivujúcu generáciu“ pre ešte lepšie Slovensko. Veríme, že ďalší pozitívny rozvoj našej krajiny môže prísť s ešte väčším počtom ľudí, ktorí majú chuť aktívne pracovať na sebe, budovať a prinášať inovácie do organizácií a zároveň pomáhať v komunite.

Získali sme prvých LEAF Members, ktorí neprispievajú iba časom, ale aj finančne. Viac info nájdeš v LEAF členstve

Na GROWNi sme napočítali cez 10992 zaregistrovaných ľudí. Spustili sme GROWNi projekty, priniesli sme flexibilnú prácu a inovatívne pracovné ponuky, ktoré majú obrovský dopad na naše životy.

✅ Na Slovak Pro Summite (kde bola aj prezidentka) náš Robo “správne pobláznil” komunitu a spustil kolobeh prepojení zahraničných Slovákov s príležitosťami na Slovensku.

Krúžkami prešlo 286 ľudí. Vytvorili sme prvý Young CEO Krúžok a ďalšie tematické budú pokračovať. Podarilo sa nám vyškoliť 15 moderátorov, ktorí sa mohli v rámci Krúžku prerotovať a zažiť tak novú rolu. Získali sme na LEAF Academy miestnosť, kde sa môžu konať Krúžky.

30 úradníkov a úradníčiek sa zúčastnilo rozvojového programu Public Leadership Academy. Zapojených bolo 16 inštitúcii.  

Obnovili sme osobný kontakt prostredníctvom Impact Days, Chatovíc a Chatovíc Makovíc. Rok sme uzavreli X-mas party.

Rozvíjame krásne spolupráce s Teach.sk, Dasato Academy, Nexteria, KInIT, Slovak Global Network, DofE Slovensko – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a mnoho ďalších. Máme podporu od partnerov, bez ktorých by to nešlo: Takeda, Slovenská sporiteľňa, Kontentino, Nalgoo, Finstat a mnoho ďalších.

Nebolo všetko len o úspechoch a poučili sme sa aj na chybách a nedostatkoch

❌ Zanedbali sme externú komunikáciu

❌ Komunikovali sme nekonzistentne.

❌ Nedostatočne sme personalizovali príležitosti na mieru potrebám našich členov.

Aj preto sme sa stretli s otázkami: A čo vlastne LEAF robí? A vy ešte fungujete, aj keď sa prostredie takto mení? 

Odpoveď je = ÁNO,

práve teraz fungujeme a do Nového roka prichádzame s ambicióznymi plánmi a so záväzkom ešte viac informovať a zapájať našu komunitu, pravidelne prinášať relevantné príležitosti na rozvoj a rast a podporovať vzájomné zapojenie. 

Ďakujeme všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji seba, budujú a inovujú organizácie a zároveň pomáhajú v komunite. 

Všetky možnosti zapojenia sa nájdete na našej stránke v sekcii „Ako sa zapojiť“.

photo Nikoleta Kotrčová - community builder

Nikoleta Kotrčová

Nikoleta Kotrčová je súčasťou budovania komunity LEAF prostredníctvom marketingovej komunikácie.