Dovoľ mi vysvetliť Ti hlbšie členstvo v LEAF komunite. 

Kontext – Koho oslovujeme: V prvom rade mi dovoľ ti poďakovať za tvoje zapojenie sa do Leaf aktivít v minulosti! Ľudia ako ty, ktorí nám dali dôveru a zúčastnili sa našich programov, alebo prispeli do našich programov, dávajú zmysel našej práci. Zároveň dúfame, že účastníci a podporovatelia Summer Leadership Campov, letných SPAP alebo Growni.sk stáží, mentoringu v TalentGuide či na Growni.sk, Leaf Academy, Leaf Awardu, Butterfly Effectu, dobrovoľníctva cez PED či Growni.sk, či štipendijných pobytov mali možnosť zažiť inšpiráciu a rozvoj na ceste za svojimi cieľmi. Radi by sme pokračovali v podpore rozvoja a dopadu ľudí ako si ty a zároveň umožnili podobný rozvoj mnohým ďalším ľuďom.

Už vyše 10 rokov sa snažíme budovať „kultivujúcu generáciu“ pre ešte lepšie Slovensko.  Spoločné kultivovanie našej ‚záhrady‘ s ľuďmi ako ty  nám v Leafe dáva nádej, že naša spoločná práca a cesta môže mať pozitívny dopad nielen na jednotlivcov, ale aj na širšiu komunitu a eventuélne i na širšiu spoločnosť.  Ďakujeme ti za tento pocit nádeje pre ešte lepšiu budúcnosť!

Možno sa pýtaš, prečo sme vymysleli koncept členstva v LEAF komunite? A prečo ti o tom píšeme teraz? Z troch hlavných dôvodov. 

 1. V prvom rade chceme zvýšiť náš dopad prostredníctvom vybudovania ‚kultivujúcej komunity‘, ktorá škálovateľne napomôže s kontinuálnym zapájanim ľudí v našom okolí do rozvoja a dopadu seba a iných. Na vysvetlenie:

  • Nanovo sme si zadefinovali, že naším dlhodobým zámerom je vlastne vybudovať ‘kultivujúcu generáciu’ pre ešte lepšie Slovensko. Po érach socializmu a raného kapitalizmu veríme, že ďalší pozitívny rozvoj našej krajiny môže prísť s ešte väčším počtom ľudí, ktorí:
   • Kultivujú seba, vrátane rozvoja svojich hodnôt (charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo, občianska angažovanosť), zručností (kritické myslenie, kreativita, komunikácia, spolupráca), sebapoznania (vrátane svojich silných stránok, hodnôt a motivácií) a vzťahu ku Slovensku
   • Kultivujú organizácie, v ktorých pôsobia, vrátane prinesenia inovácií pre Slovensko (v slovenských startupoch, medzinárodných korporáciách, v verejnom alebo neziskovom sektore) a s dôrazom na budovanie hodnotovo orientovanej organizačnej kultúry
   • Kultivujú komunitu, vrátane prispievania do komunity, časom a/alebo financiami, a podpory spolupráce medzi organizáciami na zlepšovaní Slovenska

   

  • Pre dosiahnutie tohto zámeru, ktorý môže trvať desaťročia, sme si zadefinovali strategický cieľ vybudovať ‚kultivujúcu komunitu‘ … pre rozvoj a dopad … hodnotovo orientovaných aktívnych ľudí … v biznise, neziskovom a verejnom sektore. Komunitu, kde ľudia aktívne prispievajú, časom a/alebo financiami, k rozvoju a dopadu iných a zároveň, kde benefitujú z tejto komunity pre svoj vlastný rozvoj a dopad počas svojej štúdijnej a pracovnej cesty.

   

  • Portfólio programov na dosiahnutie tohto cieľa budeme ďalej prispôsobovať podľa vášho záujmu a finančných možností. Nateraz sa sústredíme na štyri hlavné programy:
   • Growni.sk: online platforma na prepájanie jednotlivcov a organizácií s praktickými príležitosťami pre rozvoj a dopad, vrátane mentoringu, odborného dobrovoľníctva, pracovných príležitostí a stáží, online vzdelávania a pracovných skupín.
   • Krúžky: platforma na mesačnú skupinovú reflexiu na kľúčové osobné a pracovné výzvy
   • Public Leadership Academy: rozvojový program pre začínajúcich a aspirujúcich manažérov a ‚change-makerov‘ vo verejnom sektore
   • Leaf Academy: inovatívna internátna stredná škola pre slovenských a zahraničných študentov so zameraním na rozvoj hodnôt a zručností
   • Učiteľské programy, pod značkou Mentoria, ako aj štipendijný program pre stredoškolákov budú postupne pôsobiť ako samostatné organizácie.

   

 2. Urgentne potrebujeme zlepšiť finančnú udržateľnosť Leafu, inak je otázne, či tu Leaf bude. Ak chceme ďalej pokračovať, musíme vytvoriť viaczdrojové financovanie našich aktivít. A zásadný pokrok musíme urobiť už tento školský rok, inak tu už nemusíme ďalšie roky byť. Na vysvetlenie:

  Náš hlavný donor naďalej podporuje naše aktivity, za čo sme veľmi vďační, pretože bez toho by sme nemohli fungovať. Zároveň je to ale v oveľa menšej miere ako v minulosti, a preto musíme nájsť nové zdroje financovania.

  Máme niekoľko ciest a prvý pokrok, ktorým chceme postupovať: skupina nových donorov (bez ktorých by sme už tento rok nemohli fungovať, takže veľké ďakujeme!), podanie niekoľkých grantov, vytvorenie a prvé príspevky do (pred)nadačneho fondu (kde ľuďom zostáva istina a prispievajú nám zo zarobených úrokov), monetizácia sprostredkovaných pracovných príležitostí, ako aj prvých 100 členov Leaf komunity z radov Krúžkarov.

  Tento progres nám dáva nádej na realizovateľnosť našich cieľov a na možnosť pokračovať v našich aktivitách aj v budúcnosti (aj keď zatiaľ len v minimalistickej verzii). Ale finančne potrebujeme naše výsledky znásobiť. Napríklad členov Leaf komunity potrebujeme rozrásť zo súčasných 100 na ideálne 500 tento školský rok (a na 2000 do štyroch rokov).

  Ak sa nám táto zmena nepodarí už tento školský rok, naše pokračovanie je otázne.

 3. Lebo pre ďalšie zlepšenie Slovenska sú potrební kvalitní ľudia ako si ty; aj teraz. V našej komunite sú ľudia, ktorí si prajú prispievať k pozitívnemu vývoju sveta. Ale vývoj posledných rokov vedie mnohých ľudí k pocitu frustrácie a až rezignácie. Vojnové konflikty, polarizácia medzi občanmi, súboj demokracie a autoritarizmu, úroveň vzájomnej úcty a odbornosti v politike a pod. vedú mnohých ľudí k tomu, aby mi v rozhovoroch povedali: „Ja už to nielenže neriešim, radšej ani nesledujem.“ A navyše, po posledných voľbách má veľa ľudí obavy o ďalší vývoj Slovenska.

  My v Leafe veríme, že či voľby dopadli z tvojho pohľadu tak alebo onak, krajina sa neposunie ďalej bez aktívneho prispievania mnohých kvalitných ľudí. A preto by sme chceli zapojeniu ľudí ako ty napomôcť vytváraním praktických príležitostí pre ich rozvoj a dopad, ako napríklad mentoring či odborné dobrovoľníctvo. Navyše, radi by sme ukázali, že vieme vytvoriť ‚kultivujúcu komunitu‘ naprieč spektrom politických a náboženských presvedčení demokraticky zmýšľajúcich ľudí.

  Takže podobne ako pri voľbách, si môže jednotlivec povedať, že na mojom hlase nezáleží. Alebo, alternatívne, že bez prispievania ľudí ako ja sa pozitívna zmena nestane. My dúfame, že sa napriek možnej skepse aktívne zapojíš aj ty.

Takže čo je teda to členstvo v LEAF komunite? Členstvo nie je platenie si za nejakú službu alebo dar organizácii. Členstvo je príslušnosť k LEAF komunite, s možnosťou nielen podporiť, ale aj aktívne sa zapojiť do rozvoja a dopadu seba a iných ľudí v komunite.

 • Požiadavky sú tri:
  • Ašpirácia na ChELA hodnoty (charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo, občianska angažovanosť)
  • Prispievanie časom a financiami (ideálne pravidelne, ale aspoň raz ročne, napríklad mentoringom či odborným dobrovoľníctvom), a financiami (s minimálnym príspevkom vo výške 1 % hrubej mzdy; umožňujúc dostupnosť aj ľuďom s nižším príjmom)
  • Záväzok voči členom komunity na responzivitu, vzájomnú podporu a spätnú väzbu.
 • Benefity zámerne nešpecifikujeme ako možné zľavy alebo konkrétne výhody, ako je to pri členstve napríklad v posilovni alebo v nejakom obchode. Veríme, že nasledujúce benefity sú dostatočnou motiváciou pre tvoje zapojenie sa:
  • Ľudia v LEAF komunite, ktorých my vnímame ako hodnotovo orientovaných ľudí so záujmom o zlepšovanie v biznise, verejnom a neziskovom sektore
  • Spoločný zmysel a hodnoty pri zlepšovaní Slovenska
  • Praktické príležitosti na rozvoj a dopad (seba aj iných; osobne aj online, na Slovensku aj zo zahraničia; aj pre pomoc iným organizáciám)
   • Prístupné len pre členov LEAF komunity (momentálne Kružky, do budúcnosti online adresár členov a niektoré eventy)
   • Prístupné aj pre nečlenov LEAF komunity (napríklad mentoring, práce/stáže, dobrovoľníctvo)
   • Možnosť pomôcť tvojmu projektu/ téme.

Čo teda od teba chceme urobiť? Ak ti stále dáva zmysel to, čo chceme budovať a zároveň by si nám s tým rád pomohol a sám sa rozvíjal, staň sa členom LEAF komunity. Viac informácií a prihlášku nájdeš na leaf.sk/clenstvo.

V ďalších fázach našej kampane by sme radi uvítali tvoju pomoc pri propagovaní členstva v Leaf komunite, tipy na možných členov, ‚testimonial‘ od teba a podobne. Tiež by sme ťa potom radi uvítali v našich programoch (Kružky, mentoring a dobrovoľníctvo na Growni.sk atď.). Momentálne by sme uvítali, ak by ľudia ako ty, teda bývalí a súčasní účastníci a prispievatelia do našich programov, sa stali členmi Leaf komunity.

Ďakujeme za zváženie tejto možnosti alebo dokonca za možné zapojenie sa! Tvoja prípadná pozitívna odozva nám potvrdí potrebu a reálnosť našej práce pre a s ľudmi ako si ty. Ak by si mal akékoľvek otázky alebo pripomienky, daj mi prosím vedieť.

Braňo Kleskeň