V utorok 9. 6. 2020 v čase medzi 8.30 a 10.00 máte možnosť inšpirovať sa od skúsenej lektorky a koučky Alexandry Kuročkovej počas ďalšieho stretnutia online rannej kávičky riaditeľov 😉

O workshope

Ak sa chce človek naučiť efektívne komunikovať a vytvárať kvalitné vzťahy, nebudú mu stačiť len komunikačné techniky a triky. Musí chcieť rozvinúť schopnosť empatického počúvania, a teda počúvania so zámerom pochopiť, nie počúvania so zámerom odpovedať. Na workshope o empatickom počúvaní sa budeme učiť skutočne počúvať srdcom a nielen ušami.
Schopnosť komunikovať – hovoriť, čítať, písať, počúvať – má rozhodujúci vplyv na výkonnosť ľudí (deľba práce, delegovanie). Prvým trom formám sa venuje pozornosť, počúvať nás však nikto nikdy neučil. 
Empatické počúvanie si vyžaduje zanechať spôsoby autobiografickej odozvy – keď hodnotíme, skúmame, radíme a interpretujeme – a nahradiť ju reflexívnou.Zároveň je to dôležitý nástroj v rukách skutočne efektívneho lídra, ktorý chce pozvať do spolupráce ostatných. Pretože len ľudia, ktorí majú pocit, že im skutočne rozumieme, nám budú dôverovať a budú chcieť porozumieť nám a našim víziám.


Alexandra Kuročková

Alexandra sa profesionálne venuje sprevádzaniu procesom zmeny, pretože zmena je ustavičný proces smerom k našim želaným cieľom. Zameriava sa najmä na časť súvisiacu s víziou a hodnotami, komunikáciou, manažmentom ľudí, vnútornou motiváciou a využitím silných stránok. Využíva koučovací prístup zameraný na otázky.  Veľa sa pýta na vízie a presvedčenia, pretože či už sú naše presvedčenia mylné alebo nie, vždy ovplyvňujú naše rozhodnutia a utvárajú našu realitu.
Dizajnuje a vedie rozvojové programy na rozvoj mäkkých zručností a spoznávanie svojich talentov a svojho ideálneho povolania. Pôsobí ako konzultant, kouč a lektor kurzov vo vlastnej firme. Pracovala na riadiacich pozíciách v korporátnom svete aj v neziskovej oblasti.

Je pre ňu dôležitá zmysluplnosť toho, čo robí, preto spolupracuje na projektoch, ktoré pomáhajú uskutočňovať v spoločnosti pozitívnu zmenu.
V organizácii LEAF pracuje s riaditeľmi škôl a prostredníctvom mentoringu a koučingu rozvíja ich líderské zručnosti. Učí učiteľov nové prístupy vo vyučovaní s dôrazom na angažovanosť žiakov. Cez ďalšie rozvojové aktivity podporuje mladé talenty v organizáciách, ktoré rozvíjajú osobnosť mladých ľudí s potenciálom stať sa lídrom vo svojej profesii. Prednáša na Univerzite tretieho veku témy medzigeneračnej či medzikultúrnej komunikácie. 


Ranná káva riaditeľov s hosťami

…stretnutia plné inšpirácií pre členov vedenia škôl…