Téma: Inkluzívne vzdelávanie a odborný tím, asistenti.

V utorok 16. 6. 2020 v čase medzi 16.00 a 17.00 ste mali príležitosť diskutovať s Viktorom Križom, učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom a riaditeľom Centra inkluzívneho vzdelávania, o tom ako na inklúziu.

Konkretne bola reč o týchto oblastiach a otázkach:

  • Ako si kvalitne a zodpovedne podať projekt na MPC na asistentov a odborné tímy a zároveň čo potom?
  • Čo ďalej, keď mám na škole psychológa, špeciálnych pedagógov a asistentov?
  • Aké sú prvé kroky, postupy v smere podpory inkluzívneho vzdelávania pri nastavovaní ich práce a poslania v školskom prostredí?
  • Legislatívne, praktické, psychologické i filozofické východiska, ako sa pripraviť na september 2020 s novým tímom odborníkov a asistentov. 

Viktor Križo – Učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, riaditeľ Centra inkluzívneho vzdelávania

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Jedenásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.

Späť na Ranná káva s hosťami