Téma: Okraje sa rozširujú – čo so žiakmi, ktorí sú offline?

V stredu 29. 4. 2020 v čase medzi 8.30 a 10.00 ste mali možnosť diskutovať so Zuzanou Révészovou a Jurajom Čokynom.

O čom sme diskutovali s našimi hosťami tentokrát?

  • Aká je realita, v ktorej slovenské deti zo znevýhodneného prostredia fungujú počas korona krízy (aj mimo nej)?
  • Aké sú najväčšie výzvy pre tieto skupiny detí, ich rodičov, súrodencov?
  • Aké má neriešenie tohto stavu dôsledky na: jednotlivca, školu, spoločnosť?
  • Ako sa školy vysporiadavajú so situáciou (ukážky dobrej praxe)?
  • Ako sa vytvárali pracovné listy pre televíznu reláciu a čo sa z toho môžeme naučiť do ďalších týždňov?

Pozrite si záznam z online diskusie.

Zuzana Révészová

Učiteľka 1. stupňa a špeciálna pedagogička. Učila deti s rôznymi vzdelávacími potrebami v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ v Košiciach. Ako lektorka pôsobila v národných projektoch MRK, PRINED, ŠOV, PRIM a v tímoch na analýzy stavu inkluzívneho vzdelávania v MPC, Iuvente a ŠPÚ. V téme inkluzívneho vzdelávania dlhodobo spolupracuje s tretím sektorom /NOS-OSF, Nadácia M. Šimečku, CVEK, ETP Slovensko, Človek v ohrození, Eduma, Teach for Slovakia/. Jej srdcovkou je téma vzdelávania detí z vylúčených komunít. V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach a v Nadácii pre deti Slovenska ako konzultantka v grantovo – vzdelávacom projekte Škola inkluzionistov v rámci programu „Kto chýba“?

Juraj Čokyna

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr politickú vedu na Central European University v Budapešti. Stážoval v Transparency International, pracoval ako redaktor v denníku SME a reportér Denníka N. Potom odišiel na východ Slovenska a cez program Teach for Slovakia učil dva roky v Základnej škole v Šarišských Bohdanovciach aj deti z osád. Napísal knihu „A okraje máš kde“? Teraz pracuje ako analytik v Inštitúte vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva.

P. S. V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte na jana.balazova@leaf.sk


Späť na Ranná káva s hosťami