LEAF Award, Študentské programy, Individuálny rozvojový program učiteľa a LEAF Academy spojili sily a rozhodli sa po prvýkrát na jednom mieste pripraviť program pre zmenychtivých študentov a ich aktívnych učiteľov, tentokrát v Žiline.  

LEAF chce pomáhať mladým ľuďom  v ich osobnom aj odbornom rozvoji. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť rôznymi aktivitami zameranými na študentov, učiteľov, ale aj mladých profesionálov doma alebo v zahraničí.

Raz zažiť je však lepšie ako stokrát počuť, preto bol LEAF Day plný tvorivých workshopov a inšpiratívnych príbehov, počas ktorých mohli študenti a učitelia ochutnať, aké to je, byť súčasťou aktivít LEAFu.

„Veľmi ma to bavilo a keby sa dalo ísť ešte raz, tak idem“ Lukáš

  

Študenti si netradične spolu s učiteľmi vyhrnuli rukávy a spoločne hľadali tvorivé a praktické riešenia na potreby, ktoré vnímajú vo svojom okolí. Spolu si vyskúšali, aké kroky používajú ozajstní dizajnéri používajúci metódu Design thinking. Sústredili sa najmä na to, ako tieto kroky môžu využiť doma, v škole alebo pri organizovaní podujatí  a tvorbe projektov vo svojom okolí.

„Pre všetkých tých, ktorí nosia v hlave nápad a neviedia, ako ho realizovať je LEAF výborná šanca.“ Miriam

Najlepší štart ku všetkému, čo chceme zmeniť je však poznať samého seba. Premýšľanie o svojich silných a slabých stránkach, o túžbach, ašpiráciách a hodnotách, ktoré sú našim vnútorným kompasom,  boli v centre pozornosti študentov počas workshopu zameranom na sebapoznávanie.

  

Učitelia sa rovnako snažili sondou do svojho učiteľského vnútra zistiť, akými učiteľmi sú a aký má byť ideálny profil ich žiakov a študentov, keď budú opúšťať školu. Počas workshopu si každý z nich nastavil prvé kroky k ideálu a plní nadšenia sa chystali využiť nadobudnuté vedomosti v každodennej praxi svojich tried.

“Bolo to obohacujúce, tvorivé, progresívne,” takto zhodnotila LEAF Day jedna zo zúčastnených pani učiteliek.

Bodku za prvým LEAF Day bol náš laureát Emanuel Kucbel, ktorý sa do ročného rozvojového programu LEAF Award dostal vďaka svojmu projektu učňovskej marketingovej agentúry TOCHKA production. Mladým študentom povedal nielen o úspechoch a úskaliach počas práce na projekte, ale aj o tom, prečo je dôležité byť angažovaným vo svojej komunite a nevzdávať sa, keď padnú na dno. Po workshopoch nasledovalo Popoludnie príležitostí, kedy mohli stredoškolskí študenti zistiť viac o štipendijných príležitostiach nielen s LEAF Academy.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší LEAF Day, ktorý sa bude konať v Košiciach.


Ak vás naše programy zaujali, prihlasovanie do TalentGuide je už otvorené. Do programu podpory a rozvoja LEAF Award a do učiteľského programu IRPU sa budete môcť prihlásiť čoskoro.