Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

LEAF Award 2016

Naj makovice boli slávnostne ocenené pri príležitosti 17. novembra, Pamätného dňa SR a Medzinárodného dňa študentstva.

Galavečer, pri ktorom boli prvé ocenenia odovzdané, sa konal 12. novembra 2016 v sídle organizácie LEAF Academy na Sasinkovej 13 v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.


 

Valentína Sedileková

Valentína získala ocenenie LEAF Award 2016 za aktivity a projekty, v ktorých dosiahla obdivuhodné výsledky ako líderka či členka tímu. Jej všestrannosť, umelecky, študijne aj športovo demonštrovaná cieľavedomosť, rešpekt voči druhým, vytrvalosť, ako aj schopnosť motivovať iných je inšpiratívnym príbehom aj vzhľadom na jej angažovanosť v prospech širšieho okolia. Projekt vydania vlastnej knihy je príkladom vytrvalosti, dôslednosti aj podnikavého uvažovania.

Za svoj najväčší úspech táto 16-ročná študentka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici považuje vydanie knižky – prvej časti fantasy trilógie Pokrvní. So svojimi prácami sa umiestňuje pravidelne na popredných miestach v celoslovenských literárnych súťažiach Kováčova Bystrica, Galéria talentov a Cesty za poznaním minulosti. Okrem krásneho písania sa venuje aj blogovaniu a novinárčine, je takisto súčasťou redakcie školského časopisu G-life.

V časopise využíva kombináciu tvorivosti a manažérskych zručností, kde ako členka redakčnej rady zabezpečuje tlač, grafikov a takisto prispieva vlastnou tvorbou. Valentína má vášeň aj pre školu, najmä pre históriu. V okresnom kole dejepisnej olympiády získala 3. miesto, úspech zožala aj za prácu na tému Život v Slovenskom štáte v rokoch 1938 – 1945. Medzi úspechy, ktoré Valentína zaznamenáva, patrí aj Ocenenie mestom (Banská Bystrica) v roku 2015. Športuje, venuje sa najmä atletike, v ktorej dosahovala výborné výsledky aj na národnej úrovni. Na Majstrovstvách Slovenska sa umiestnila na druhej priečke v behu na 1 500 m a v behu na 3 000 m získala bronzovú medailu. Okrem športu a písania sa venuje aj dobrovoľníctvu. Pomáha ako dobrovoľníčka na rôznych akciách a spolupracuje so Svetielkom nádeje v Banskej Bystrici.

Na pomoc onkologicky chorým deťom prispela aj finančným výťažkom z predaja svojej knižky Pokrvní. Svoju motiváciu zdieľa aj s ostatnými žiakmi na školách v rámci svojho „Turné po školách”. Valentína vedie besedy zamerané na motiváciu, inšpiráciu a sny. Má radosť z pozitívnej spätnej väzby a z ohlasov na besedy, ktoré organizuje. Okrem vlastných aktivít, ktoré vedie, je aj súčasťou tímu mladých ľudí, s ktorými organizuje TEDxYouth Banská Bystrica.

Valentína je, ako sama hovorí, veľký „snílek” s hlavou v oblakoch, v ktorej jej neustále prúdi vír myšlienok a snov. Jej líderský zápal, vďaka ktorému si viacero aktivít zoberie na starosť, jej berie veľa síl. Svojou trpezlivosťou a vytrvalosťou ich však vždy dotiahne do konca. Jej záujem o zlepšovanie okolia, v ktorom žije, je zjavný a jej motto je inšpirujúce aj pre ostatných vrstovníkov. Verí, že je správne robiť veci, ktoré pomáhajú iným ľuďom.


 

Matúš Pokorný

Matúš Pokorný získal ocenenie LEAF Award 2016 za projekt, ktorému sa venuje od roku 2015. Už takmer poldruha roka vyrába a predáva mydielka, v ktorých sú malé hračky. Získava tak peniaze na plienky pre staršieho brata Jakuba trpiaceho na DMO spastickú kvadruplézu.

Jeho príbeh je inšpirujúci vďaka aktívnemu postoju k riešeniu situácie, podnikateľskému a obchodnému prístupu. Ochotne sa zúčastňuje na verejných akciách, kde ponúka svoje výrobky a úspešne ich predáva. Má otvorený záujem o druhých a prejavuje aj koncepčné uvažovanie o možnosti pomáhať takto iným ľuďom, ktorí sú v komplikovanej finančnej situácii.

Matúš, ktorý bude ať vo februári 10 rokov, projekt vymyslel náhodou v auguste 2015. Najprv vyrábal jednoduché mydielka, neskôr prišiel s nápadom vložiť do každého malú hračku. Z mydielok tak urobil zaujímavý tovar, ktorý môže deti hravým spôsobom motivovať k vytváraniu hygienických návykov. Matúš vyrába vlastnoručne nielen mydielka, ale aj sviečky, škatuľky, maľuje hrnčeky a iné predmety. Každý, kto si kúpi niečo z Matúšovej produkcie, prispeje na plienky jeho brata. Zdravotná poisťovňa vďaka stanovenému limitu nedokáže v plnej miere zohľadniť špecifiká, ktoré Jakubov prípad vyžaduje. Príspevkom pokrýva asi len polovicu nevyhnutných nákladov.

Matúš svoje výrobky sám predáva, zvyčajne na verejných podujatiach. Bol už na Trnavskom rínku, Dobrom trhu, Sekulských remeselníckych dvoroch, Malackej šošovici.

Matúš prejavuje mimoriadnu úroveň vnímavosti pre svojho brata a mimoriadne aktívnym spôsobom sa zapája do riešenia jeho situácie. Komplexne pristupuje k výrobe, predaju, marketingu, ako aj k plánovaniu rozvoja svojho projektu. Materiál, ktorý potrebuje, si osobne zabezpečuje, má predstavu o technológii a dosiahol významné konkrétne míľniky. Má predstavu o biznis pláne, nákladoch na projekt a veľmi konkrétne vníma aj použitie zisku z predaja na pomoc nielen vlastnému bratovi, ale aj ostatným deťom. Vníma nedostatočné pokrytie mimoriadnych potrieb konkrétnych ľudí, ktoré zdravotné poisťovne nie sú schopné flexibilne riešiť, no pristupuje k nemu aktívne.

Pre jeho vekovú kategóriu je naozaj obdivuhodná ochota a schopnosť predávať. Predstavuje veľký potenciál predovšetkým v spojení s ostatnými Matúšovými vlastnosťami. Navštevuje Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave. Z tej predchádzajúcej odišiel, pretože sa nudil. Pri teste dokázal vyriešiť úlohy, ktoré jeho rovesníci nezvládali.

Skladá programovateľné LEGO určené pre vekové kategórie 16 +, ktoré sám programuje a je to aj témou jeho ročníkovej práce. Hrá stolný tenis a v Turnaji o pohár starostu získal minulý rok druhé miesto. Angažuje sa aj v občianskom združení Čarovný prútik a organizuje tvorivé dielne pre deti s DMO. Matúš prejavuje vysokú mieru rešpektu voči iným, vnímavosti k ich potrebám, ako aj mimoriadne pokorný postoj voči svojim doterajším výsledkom a potenciálu. V škole sa prejavuje aktívne a pracuje v prostredí, ktoré ho cielene vystavuje vyšším nárokom.

Zaradenie do programu osobnej podpory LEAF Award mu pomôže v uvažovaní o možnostiach motivácie a inšpirácie ostatných k aktívnemu riešeniu náročných osobných situácií, a to prepojením ekonomického a sociálne vnímavého uvažovania.


 

Dominik Caban

Dominik získal ocenenie LEAF Award 2016 za súčasný projekt, fontánu založenú na princípe laminárneho prúdenia vody. Jeho príbeh inšpiruje vytrvalosťou, excelentnosťou, podnikavosťou a hlbokým záujmom o praktické využitie technologických znalostí v súčasnom priestore. Nemenej zaujímavá je aj miera angažovanosti Dominika vo svojej komunite, kde ochotne poskytuje svoje elektrotechnické zručnosti a pomáha škole, v ktorej študoval, či aktuálne študuje.

V laminárnej fontáne chce využívať špeciálne usporiadanie otvorov v jej tele, ktoré by vyrovnávali prúdnice vody. Ďalej by chcel pomocou frekvencie regulovať otáčky čerpadla. Na rozdiel od predchádzajúceho projektu by vyrobil všetky elektronické obvody sám. Hlavná riadiaca jednotka by disponovala dotykovým displejom, čo by bol obrovský rozdiel oproti predošlému projektu, kde používal starší model obrazovky.

Tento projekt sa rozhodol robiť preto, lebo od malička ho zaujíma voda a elektrotechnika. V budúcnosti by chcel tieto fontány aj vyrábať, pretože v súčasnosti je podľa jeho odhadu 90w% fontán založených na turbulentnom prúdení vody. Chcel by z vody urobiť jedno veľké premietacie plátno, kde by boli regulované kvapky vody a dali by sa v nej vykresľovať rôzne písmená, obrázky, texty. Po ukončení tohto projektu by chcel fontánu využívať v oblasti služieb, reštaurácií, hotelov a podobne. Na laminárnej fontáne pracuje od konca ôsmeho ročníka, bohužiaľ projekt je nákladný a zároveň náročný aj na čas. Vždy si niečo postupne objednáva do fontány z ebay-u. Cena jednej fontány dostupnej na trhu je asi 2 000 €. V jeho prevedení ako kombinovanej fontány by náklady na jednu fontánu dosiahli asi 400 €. Na projekte je najnákladnejšia riadiaca elektronika. Významnou čiastkou tohto projektu by bol aj výskum, ktorý momentálne realizuje hlavne v online prostredí, čo vníma ako neuspokojivé.Dominik, ktorý býva v Lučenci a študuje na priemyselnej škole v Banskej Bystrici, získava peniaze na nákladný projekt repasovaním notebookov a opravou elektronických zariadení. Má 15 rokov a už päť rokov opravuje elektronické zariadenia, napríklad monitory, televízory, pulzné zdroje a zosilňovače. Tri roky repasuje počítače vrátane notebookov, vyrába návrhy plošných spojov, vyrába vlastné elektronické produkty a stavebnice a stále sa podľa vlastných slov zlepšuje.

Ako siedmak na základnej škole získal v roku 2013 na bratislavskom Festivale vedy a techniky Cenu poroty (Cena prof. Jána Vilčeka z Univerzity v New Yorku, nositeľa ocenenia za technologický pokrok v Spojených štátoch) za prácu s názvom Laserový projektor. Ako ôsmak vyhral v roku 2015 súťaž Základoškolská odborná činnosť (ZOČ) v kategórii Elektrotechnika a elektronika s prácou Skladanie farieb v laminárnej fontáne. Ako deviatak v roku 2015 získal na Celoslovenskom finále Technickej súťaže mladých elektronikov (TSME) v Súťaži prinesených výrobkov 3. miesto a v Technickej súťaži 2. miesto. Už od základnej školy ozvučuje školské akcie a podieľal sa aj na ich organizovaní. Pracoval aktívne pri spravovaní školskej počítačovej siete a technickej podpore užívateľov.

Dominik je mimoriadne tvorivý, hoci pochádza z jednoduchých pomerov. Prostredie, kde vyrastá a stredná odborná škola, ktorú navštevuje, mu ponúkajú len málo podnetov pre jeho činorodosť. Stereotypnú rezistenciu okolia však prekonáva svojou aktivitou, ktorou prostrediu nastavuje zrkadlo.


 

Ocenené makovice v LEAF Award 2016
Foto: Ocenení finalisti Valentína Sedileková, Matúš Pokorný a Dominik Caban.
Porota v tomto ročníku

Robert Redhammer je rektorom STU v Bratislave. Je predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl. Spolupodieľal sa aj na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie a Národnej Lisabonskej stratégie SR.

Jaroslav Holeček je viceprezident ZAP SR. V automobilovej výrobe a personalistike sa odvíja celá jeho kariéra. Začal v Trnavských automobilový závodoch, neskôr sa stal riaditeľom SOU TAZ Trnava. Potom pokračovala jeho kariéra vo VW na Slovensku, Rusku a v Portugalsku.

Mária Smreková je jednou zo zakladateliek 1. súkromného gymnázia v Bratislave. V súčasnosti je jeho riaditeľkou a zároveň učiteľkou chémie. Je členkou správnej rady Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Kristína Uličná je študentkou King´s College London. Jej projekt navrhujúci využitie cholesterolu v boji proti rakovine sa v roku 2014 prebojoval medzi finalistov svetovej súťaže v obore veda a technika – INTEL ISEF. Je bývalá účastníčka LEAF Summer Leadership Camp.

Martin Bútora je sociológ, spisovateľ, diplomat a vysokoškolský pedagóg. Bol poradcom prezidenta ČR Václava Havla, neskôr veľvyslancom SR v USA. Je spoluzakladateľom Inštitútu pre verejné otázky a poradcom prezidenta SR Andreja Kisku.

Peter Irikovský je manažujúcim partnerom vo fonde LRJ Capital. V minulosti bol CEO v Slevomat Group a regionálnym riaditeľom v Groupon UK, McKinsey a KPMG.