Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

LEAF Award 2015

Naj makovice boli slávnostne ocenené pri príležitosti 17. novembra, Pamätného dňa SR a Medzinárodného dňa študentstva.

Galavečer, pri ktorom boli prvé ocenenia odovzdané, sa konal 14. novembra 2015 v sídle organizácie LEAF na Sasinkovej 13 v Bratislave. Svojou prítomnosťou podujatie poctil aj prezident SR Andrej Kiska, pod ktorého záštitou sa tento úvodný ročník LEAF AWARD konal.

Ocenenie LEAF AWARD získali:

Ondrej Vrábel

Ondrej získal ocenenie za súčasný projekt. Ondrej má v rodine dievča s detskou mozgovou obrnou, pri ktorom si uvedomil, že bežné hry sú pre ľudí s touto diagnózou mätúce a nevhodné. Naučil sa programovať hry, ktoré mu pomohli naučiť Dášku určovať čas, vylepšiť jej slovnú zásobu a pomôcť so spoznávaním písmen.PINF HRY sú unikátom a 14 ročný gymnazista v Senici neustále pracuje na ich vylepšení a propagácii. V súčasnosti sa úspešne používajú v DS Svetluška, ADELI centre v Piešťanoch a v 30 domácnostiach. Ondreja nezastavili ani problémy s financovaním. PINF HRY preložil do angličtiny a rozbehol crowdfundingovú kampaň. Za svoje aktivity už získal viaceré ocenenia. Úspešne sa zúčastnil aj viacerých olympiád vo fyzike a programovaní. Tento rok získal Cenu Dekana FIIT STU. Venuje sa tiež hre na gitaru, tvorbe webov a je dobrovoľníkom v Lige proti reumatizmu.

Dominika Geregová

Dominika zaujala svojím projektom „Interaktívna dielnička pre deti na onkológii v Banskej Bystrici“. 15 ročná gymnazistka navštevuje základnú školu. Tu organizuje workshop, kde deti vyrábajú drobnosti, ktoré následne predávajú a výťažok z predaja využívajú na podporu chorých detí na onkológii.Projektu, v ktorom spolupracuje s občianským združením Svetielko nádeje sa venuje už niekoľko rokov. Z myšlienky, ako by mohla práve ona pomôcť deťom, sa vyvinul projekt, ktorý pomáha nielen deťom na onkológii, ale myšlienku pomoci iným šíri aj medzi ostatné zdravé deti. Dominika vie o projekte inšpiratívne rozprávať a svoje nadšenie vie preniesť aj na svojich rovesníkov. Je umelecky založená, venuje sa kresleniu, recitácii, profesionálne tancuje a v poslednom období ju nadchla tvorba krátkych videí.

Jozef
Tanzer

Má 16rokov. Jozef získal ocenenie za svoje doterajšie výsledky, ako aj za projekty a aktivity, v ktorých dosiahol vynikajúce výsledky. Je angažovaný v projektoch komunitného charakteru a jeho účasť v jednotlivých projektoch spája záujem o tvorbu digitálnych aplikácií, či inej činnosti digitálneho charakteru.Je členom rôznych dobrovoľníckych aktivít študentov ako ID SPACE Team, portál PreStredoškolákov, či projekt Na káve s možnosťami. Je spoluzakladateľom a technickým koordinátorom zariadenia QuakeResq a podieľa sa na vývoji zariadenia a mobilnej aplikácie na včasnú detekciu a diagnostiku zemetrasení. Jozef veľmi cieľavedome rieši aj svoj osobnostný rozvoj. Vzdelanie vníma ako základnú podmienku rozvoja svojich schopností. Jeho vzorom je Elon Musk, ktorý podľa jeho vlastných slov: „netlačí len svoju peňaženku dopredu, ale hlavne celé ľudstvo“.

Do najužšieho výberu nominantov sa dostali aj:

Filip Miháľ

Má 16 rokov. Je študentom gymnázia v Rimavskej Sobote. Od záujmu o programovanie zamerané na praktické riešenie situácií, cez vzdelávacie projekty spojené s vyučovaním programovania, až po veľmi slušné výsledky na krajskej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína je šírka a hĺbka jeho záujmov mimoriadna. Filip je navrhnutý na ocenenie Leaf Award za svoje doterajšie výsledky, za svoju všestrannú aktivitu a angažovanosť, ako aj za projekty, ktorými bol schopný prepojiť svoje poznatky s ich praktickým využitím pre širší spoločenský a komunitný prospech. Ako člen mestského mládežníckeho parlamentu ukazuje Filip aj vysoký potenciál občianskej angažovanosti a ochoty pracovať na zlepšení svojho okolia.

Tomáš Miškov 

Má 16 rokov. Študuje na strednej škole v Krakowe. Tomáša veľmi baví matematika a má úspechy v rôznych matematických súťažiach. Je veľmi aktívny, športuje, pomáha s organizáciou rôznych podujatí. Tomáša logické úlohy nadchli natoľko, že nezostal len pri ich riešení, ale sa ich snaží aj vytvárať. Takto Tomáš prišiel aj k myšlienke, prečo aj na Slovensku nevytvoriť online súťaž pre tímy, ktorá by bola postavená nie na klasických matematických úlohách, ale na logických hrách. Má potenciál rozvíjať sa a zaujal nás svojou energiou a úsilím, ktoré venuje matematike aj športu, ako aj iniciatívnosťou a vytrvalosťou.

Samuel Smoter

Má takmer 16 rokov a študuje na gymnáziu v Prešove. Je veľmi komunikatívny chalan, ktorý sa venuje rôznorodým aktivitám – športom, cudzím jazykom, no najmä výskumu z oblasti biológie. Samuel je zaujímavý tým, že svoje poznatky z biológie sa snaží aplikovať do praxe. Nezostáva len na úrovni vedátora, ale rozmýšľa ako svoje vedomosti zužitkovať v rámci svojho okolia, pre iných. LEAF vidí v Samuelovi silný potenciál hlavne v spojení vysokej excelentnosti a podnikavého líderstva. Nejde len o zanieteného vedca, ale rozmýšľa a koná aj v smere praktických aplikácií.