Peter Škripko, laureát 3. ročníka LEAF Award hovorí o svojom projekte, o tom, čo mu pomáha pri práci, keď uviazne v slepej uličke, ale aj o svojich dlhodobých plánoch.


Ako by si sa charakterizoval dvomi vetami? 

Som mladý človek, ktorý ide za svojimi snami. Tieto sny sa snaží naplniť usilovnou prácou.

S akým projektom si sa prihlásil do LEAF Award?

Do LEAF Award som sa prihlásil s projektom Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA a UVB žiarením. V projekte sme so spolužiakom Jánom Maťufkom navrhli prírodnú náhradu na báze lignínu ku komerčným opaľovacím prípravkom, ktorá je vysoko účinná, bez negatívnych vplyvov na ľudský organizmus a rádovo lacnejšia ako komerčne dostupné prípravky. 

Čo bolo tvojou motiváciou začať robiť projekt? 

Keďže mám nedostatok pigmentu v svojej pokožke a počas leta sa musím každodenne natierať syntetickými opaľovacími prípravkami, raz mi napadlo, prečo neexistuje opaľovací prípravok bez syntetických látok. Následne sme so spolužiakom Jánom začali hľadať látky, ktorými sa bránia rastliny pred UV žiarením. Tieto látky museli spĺňať nami nastavené kritéria (že sú bezfarebné resp. mierne sfarbené dohneda, ľahko dostupné, netoxické…). Našli sme lignín, ktorý sme začali testovať.

Čo bolo prvé, čo ti napadlo, keď si počul svoje meno na LEAF Award? 

O paráda …. 😀

“…keď mám nejaký cieľ tak si za ním idem a nevzdávam sa aj keď natrafím na slepú uličku.”

Čo od programu LEAF Award očakávaš?  

Že mi otvorí nové možnosti.

Na čo chceš využiť finančnú podporu, ktorú si získal v rámci projektu LEAF Award? 

Finančnú podporu chcem využiť na pokračovanie vo vedeckom bádaní (ďalšie rozbory na bunkách, tak aby sme úplne vylúčili negatívny vplyv lignínu na ľudskú pokožku), a taktiež na zabezpečenie kurzov, ktoré ma posunú v jazykových zdatnostiach.

Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí tiež pracujú na vlastných projektoch?

Aby sa nevzdávali, keď im niečo nevyjde, ale aby každý neúspech im pomohol ešte viac sa nakopnúť a pracovať na svojom projekte. Ak tomu dajú množstvo energie som presvedčený, že ich projekt raz bude úspešný.

Čo alebo kto ti najviac pomohol pri rozvoji tvojho projektu?

Pri práci na tomto projekte (nie je iba môj, pracujem na ňom so spolužiakom) nám pomohla p. učiteľka z našej školy (Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove) RNDr. Miriam Feretová, ktorá koordinovala celý projekt, konzultant projektu Mgr. Marián Babinčák a ľudia z Katedry Biofyziky, Ústavu Farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ.

Čo ti pomáha znovu sa naštartovať, keď máš pocit, že si uviazol v slepej uličke?

Asi je to moja vlastnosť, že keď mám nejaký cieľ tak si za ním idem a nevzdávam sa aj keď natrafím na slepú uličku.

Čo by si chcel dosiahnuť v oblasti, ktorej sa venuješ, v dlhodobom horizonte? Čo je tvojim snom? 

Čo sa týka projektu, tak chceme ho dostať do podoby reálneho produktu.

Ako relaxuješ a čomu sa venuješ, keď máš pocit, že si potrebuješ oddýchnuť?

Keď si potrebujem oddýchnuť tak zájdem na prechádzku s kamarátmi do prírody, idem si zabehať alebo si pozriem nejaký film.


Peter sa so svojim spolužiakom Jánom Maťufkom zúčastnil medzinárodnej vedeckej súťaže Vernadskeho contest v Moskve, kde  obsadili 1. miesto v kategórii Farmakológia, Biotechnológia a Potravinárska chémia.

Pozrite si video z ich cesty do Moskvy.