Šimon Babjak, Druhá šanca

Šimona zaujalo plytvanie potravinami v slovenských supermarketoch. Má ambíciu dosiahnuť, aby jedlo z obchodov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti neputovalo zbytočne do kontajnerov, no ľuďom, ktorí by ho z hľadiska ich finančnej situácie potrebovali. Šimon práve čaká na vydanie povolenia na prevoz potravín.

V ďalších fázach svojho projektu bude komunikovať s kompetentnými a vyhľadávať organizácie, ktoré by takéto jedlo mohli prijať. Šimon tiež plánuje zamestnávať šoférov na prevoz a zháňať dobrovoľníkov na náklad potravín.