Hugo Repáň, Project EcoButt

Hugo zameral svoj projekt na podporu životného prostredia pomerne netradičným spôsobom. Na pôde firiem a podnikov vo svojom meste plánuje umiestniť špeciálne popolníky, v ktorých by sa zhromažďovali použité cigaretové filtre. Tieto filtre obsahujú mnohé látky, ktoré pri nezodpovednom zaobchádzaní škodia životnému prostrediu.

Hugo ich následne spracuje na potrebnú konzistenciu pomocou zariadenia, ktorý sa nazýva strižný mlyn. Takto spracované cigaretové filtre by následne poputovali do tehelných firiem, kde podľa nových výskumov dokážu nájsť ďalšie využitie. Takáto recyklácia má priniesť Hugove okolie k zelenšiemu fungovaniu a eko-pokroku.


Páči sa vám šikovná makovica, ale neviete ako pomôcť? Pomôže aj váš LIKE alebo ZDIEĽANIE. 🙂