Andrea Uličná, Projekt Cieľožrút

Andrea vytvorila kreatívnu sadu pre deti a ich rodičov, ktorá im má pomôcť na ceste za hodnotami ako cieľavedomosť, zodpovednosť alebo inšpirácia. Táto sada zameraná na sebarozvoj a motiváciu deťaťa vo veku 8 až 12 rokov dnes obsahuje 6 sebarozvojových cvičení, 30 nálepiek a Desatoro rodiča – motivátora.

Cieľožrút má hravou formou prehlbovať vzťahy nielen v rámci rodiny, ale aj dieťaťa k sebe samému. Dieťa sa má naučiť stáť nohami pevne na zemi, rodičia ako sprevádzať svoje ratolesti pri prekonávaní prekážok na ceste stanovenia si cieľov. Andrea plánuje workshopy, ktoré by hru dostali bližšie k ľuďom, ako aj spoluprácu s kníhkupectvami či ďalšími už existujúcimi značkami.