Tomáš Kopunec, projekt Robotická ruka

Po tom, ako Tomáš zostrojil svoju prvú robotickú ruku z lacných materiálov, si uvedomil, že chce svoj projekt posunúť na inú, náročnejšiu úroveň. Plánuje vyrobiť šesťosovú robotickú ruku, ktorú sám kompletne naprogramuje a vymodeluje v 3D programe.

Dokončenie tohto projektu pomôže Tomášovi zlepšiť si svoje znalosti v oblasti elektroniky, robotiky, programovania aj fyziky, vďaka čomu bude pripravený dostať to najlepšie zo svojho vysokoškolského vzdelania a pokračovať vo svojej vysnívanej IT kariére. Tomáš momentálne čaká na objednané diely, aby mohol postaviť svoj prvý prototyp a neskôr testovací model.