Kuchárska kniha reflexie

Marta Páleníková je skvelá pani učiteľka, ktorá učí na 1. stupni ZŠ jedenásť rokov. S deťmi podniká veľa DOBROdružstiev v škole i mimo nej. Je športovkyňa telom i dušou, venuje sa turistike a basketbalu, k čomu sa snaží viesť aj svojich žiakov. Pred časom objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla seriózne venovať tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný systém“ vhodný do každej bežnej triedy. Aktuálne má za sebou nemálo pokusov, vďaka ktorým si naplno uvedomila, že reflexia má veľký vplyv na výkon a správanie žiaka. Bez nej žiak ani učiteľ nezistia, čo robili správne a vďaka čomu, ani to, čo robili nesprávne a prečo.

Keď sa v začiatkoch svojich pokusov chcela inšpirovať na iných školách, zistila, že sa učitelia venujú reflexii len okrajovo, často povrchne, prípadne im na ňu pre jej „nedôležitosť“ neostane čas. V rámci svojho projektu sa Marta rozhodla vytvoriť funkčný systém pravidelnej reflexie a spätnej väzby vo svojej triede. Plánuje skúšať rozličné varianty, ako klásť otázky a ako pracovať s odpoveďami detí tak, aby napomáhali ich rastu a neustálemu zlepšovaniu sa. Svoje kroky (pokusy), tie úspešné i neúspešné, bude postupne spisovať a zaznamenávať, aby ich v závere mohla „učesať“ a zostaviť z nich akúsi kuchársku knihu (metodiku) pre učiteľov fajnšmekrov ?. Mnohí učitelia by sa totiž do reflexie radi pustili, no netušia ako a hľadajú inšpiráciu. Martina kuchárska kniha bude okrem popisu, ako by mal učiteľ pracovať s reflexiou od prvého kroku až po zabehnutú funkčnú aktivitu, obsahovať aj mininávody, aké otázky klásť v rôznych druhoch reflexie a v neposlednom rade aj videoukážky reflexií priamo z jej triedy.

Pozrite si Martinu stránku s jej blogom a energizérmi na marta.leaf.sk.