Chceli sme zistiť skutočné faktory, ktoré ovplyvňujú súdne spory

Jožo má 23 rokov a je v záverečnom ročníku práva na University of Cambridge. Popri škole sa ostatné dva roky snaží pracovať na raste firmy: Plní si svoje povinnosti ako člen Dozornej rady Slovenskej debatnej asociácie a žije život naplnený partnerskou a kamarátskou láskou. Ako bývalý tréner národného debatného tímu by si prial, aby mal viac času na debatovanie a trénovanie mladších debatérov. Keď mu ostane čas, rád si ide zacvičiť, zahrať futbal a veľmi rád rozmýšľa nad otázkou šťastia v živote.

Hlavným dôvodom na založenie projektu CaseCrunch bola motivácia zistiť skutočné faktory, ktoré ovplyvňujú súdne spory. Z výskumov vyplýva, že sudcovia berú často do úvahy irelevantné faktory a že právnici nedokážu adekvátne predpovedať výsledok sporov. „To je v prvom rade problém morálnej úrovne, keďže rozhodnutia s obrovským dopadom sa robia netransparentne a nedajú sa informovane ovplyvniť. V druhom rade vidíme problém v neefektívnosti právneho “priemyslu” ako takého, keďže klienti zle investujú svoje peniaze,“ vysvetľuje Jožo, čo ich motivovalo prepojiť právo a umelú inteligenciu.

Projekt sa venuje zatiaľ vedecky neprebádanej oblasti, keďže aplikácia umelej inteligencie na právne spory je extrémne zanedbaná oblasť. Projekt sa výrazne podieľa na medzinárodnom výskume v tejto oblasti.

Človek vs. umelá inteligencia

Zorganizovali už celosvetovo medializovaný Lawyer Challenge, v ktorom proti sebe postavili umelú inteligenciu a registrovaných advokátov. Vedú výskum na University of Cambridge na vytvorenie prvej databázy právnych dát a veria, že čoskoro uzavrú prvé zmluvy s klientmi.

Projekt v tomto štádiu pomáha hlavne korporáciám, rast firmy však prinesie benefit aj ľuďom. Výskum v oblasti kvantitatívnej analýzy stojí veľa času, je extrémne komplikovaný a bude finančne náročný. Cieľom je vytvoriť systém, ktorý pomôže akémukoľvek človeku za málo peňazí urobiť informované rozhodnutie v právnom spore.

CaseCrunch vďaka kvantitatívnej analýze právnych sporov zefektívňuje právnickú prácu. Pod kvantitatívnou analýzou sa myslí identifikácia mimo právnych faktorov, ktoré sú dôležité pre výsledok súdneho sporu alebo pre strany v spore. Môžu to byť rôzne faktory ako konkrétny súd, konkrétny sudca, konkrétny právnik, oblasť práva, výška nehody.

Faktory môžu byť zároveň aj úplne neintuitívne, napríklad – finančný stav jednej zo strán, dobré meno jednej zo strán, kriminálna minulosť jednej zo strán a podobne. Opozitom kvantitatívnej analýzy je teda analýza kvalitatívna, ktorú robia všetci právnici – aplikujú právne normy na daný skutkový stav. Identifikáciou daných problémov potom vieme umožniť klientom urobiť informovanejšie rozhodnutie, predísť prehraným sporom alebo zistiť, koľko daný spor bude stáť.
Kvantitatívna analýza podobného druhu sa vo svete takmer nikde nepoužíva a konkurencia vo svete v podstate neexistuje.