TOCHKA production

Emanuel je študentom tretieho ročníka bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici. Maturovať bude o dva roky. Hráva v kapele na klavíri a zároveň ju aj vedie. Chodí aj na spev a skladá vlastnú elektronickú hudbu. Pracuje v školskom senáte, organizuje a spoluorganizuje veľa podujatí pre školskú komunitu. Svoje skúsenosti si rozširuje aj účasťou na odborných študijných pobytoch v zahraničí. Spolupracuje s občianskym združením Zastavme korupciu. Zúčastňuje sa aktivít krúžku Školské francúzske divadlo vrátane verejného vystúpenia v CNK Záhrada.

Opis projektu

TOCHKA production je „učňovská“ média/marketing agentúra. Prečo učňovská? Emanuel prirovná agentúru k učňovskej praxi, pretože tá ešte nemá znak plne profesionálnej práce či služby, ale môže byť zaujímavou alternatívou na trhu. Za nižšiu cenu môže dosiahnuť výsledok, ktorý môže byť rovnako kvalitný ako u overeného profesionála. Kvalitnú výrobu a službu (najmä videá, ale takisto aj hudbu, eventy, fotografie, grafiku) ponúka TOCHKA za študentské ceny, no v profesionálnej kvalite.

Študentská firma TOCHKA je fungujúci podnikateľský projekt. Výroba a predaj profesionálne prepracovaného produktu sa však okrem školy realizuje aj v mimoškolskom prostredí. Tým, že gymnazisti sú prakticky orientovaní a uvažujú podnikateľsky, rozširujú si svoje zručnosti aj ako producenti a predajcovia svojho výrobku a služby. Školská firma sa môže stať priestorom pre rast ďalších jednotlivcov a zároveň môže byť inšpiráciou pre podobné projekty na iných školách. TOCHKA má ambíciu rozšíriť tím. Chce vytvoriť aj platformu, kde môžu študenti stredných škôl, ktorí sa venujú médiám a marketingu získať kontakty, skúsenosti a aj si trochu privyrobiť. Študentov chce TOCHKA vyberať na základe ich zručností a predpokladov sa rozvíjať. Firmám chce ponúknuť kvalitnú študentskú prácu za relatívne nízke ceny, aby nesiahali vždy iba po profesionálnych agentúrach, ale dali študentom príležitosť prezentovať sa. Emanuel hovorí aj o ambícii zabezpečiť udržateľnosť projektu aj jeho po odchode na vysokú školu.

Odôvodnenie návrhu na ocenenie LEAF Award

Emanuela navrhujeme na zaradenie do programu na ocenenie v 3. ročníku LEAF Award z dôvodu aktívneho podnikateľského prístupu a adresnej službe komunite. Študentská firma vyrába záznamy podujatí na profesionálnej úrovni, avšak za nižšie ceny, čím sa stáva konkurencieschopnou. Kvalitné služby a výroba videozáznamov poskytuje príležitosť gymnazistom pre odborný rast, ktorú môže využiť školská komunita i širšia verejnosť. Prakticky rozvíja podnikavosť, spája ju s rozvojom školskej komunity a prostredím, kde sa študenti učia novým a praktickým zručnostiam. Okrem biznisu sa angažujú aj v spoločensky dôležitých témach, akou bola napríklad kampaň počas volieb do BBSK. Nebojí sa ako podnikateľ angažovať a vstupovať ani do aktivít, ktoré podporujú spoločenský a verejný záujem v širšej komunite, ak vidí ich dôležitosť.