Autonómny dron-Octocopter

Tomáš je z Rosiny, má 19 rokov a chodí do Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Tohto roku maturuje a chce ísť študovať na ČVUT v Prahe. Pracuje na projekte octocopteru, lebo ho to baví. Je aktívny v Stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosahuje dobré výsledky na celoslovenskej úrovni. Okrem toho sa venuje aj robotike. Zúčastňuje sa súťaží a rovnako je úspešný na celoslovenskej úrovni. Nevie, či niečo zmení a intuitívne sleduje svoje záujmy. Zároveň pomáha aj mladším žiakom v škole v rámci krúžku, ktorý vedie. Už osem rokov hrá na gitare a rok aj na klavíri.

O projekte

Na základe našich hodnotiacich rozhovorov sme dospeli k presvedčeniu, že Tomáš Nagy a Michal Janovec pracujú na projekte spolu v rovnakej miere. Ich vklad do projektu je originálny a nezameniteľný. Rovnocenne sa dopĺňajú pri hardvérovej aj softvérovej časti. Projekt, s ktorým sa prihlásili do tohto ročníka LEAF Award, je autonómny dron. Presnejšie ide o octocopter. Dron bude samostatne lietať podľa zadanej navigačnej súradnice, bude schopný vyhýbať sa prekážkam. Bude skonštruovaný so zabudovaným GPS. Podľa projektového zámeru má byť schopný autonómne preletieť podľa zadaných súradníc, prenášať ľahké bremená, robiť fotografie a videozábery krajiny.

Projekt je v stave realizácie. Po počiatočnom modeli jednoduchšieho quadrocoptera Tomáš a Michal pracujú na väčšom modeli už funkčného octocoptera. Spolu s Tomášom vyhrali aj niekoľko súťaží.  Tento rok svoj nápad rozvinuli a chcú ísť ďalej.  Bude s ním možná rádiová komunikácia na jeden kilometer, neskôr možno aj prostredníctvom GSM modulu na väčšie vzdialenosti. Celé zariadenie zatiaľ funguje na platforme arduino.

Pôvodne plánovali projekt autonómneho dronu použiť na doručovanie pizze alebo ľahších zásielok. Momentálne sa však orientujú hlavne na vývoj technickej stránky samotného dronu , fotografovanie a nakrúcanie videozáznamov. Hlavnú časť práce momentálne venujú programovaniu, výrobe plošných spojov, modelovaniu a návrhu konštrukcie dronu. Rozhodli sa v tomto roku projekt rozvinúť a robiť ho vo väčšom. Majú vyrobené  dosky plošných spojov, skoro celú konštrukciu a základný riadiaci program.

V stave experimentovania uvažujú o možnostiach využitia dronu na donášku stravy alebo liekov. Koncept nie je dotiahnutý do konca, ale Tomáš a Michal o jeho využití konkrétne uvažujú. Zaoberajú sa aj možnosťou, ako môžu svoj projekt zastrešiť z hľadiska legislatívy. Sú si vedomí, že niektoré aspekty projektu momentálne nevyhovujú právnemu stavu v SR. S projektom idú stále dopredu a v najlepšom možnom scenári chcú mať firmu na drony. Aj tam pôjde vývoj stále dopredu, takže to vidia tak, že každým krokom sú bližšie k svojmu snu.

Odôvodnenie návrhu na ocenenie LEAF Award

Michala  navrhujeme na zaradenie do programu na ocenenie v 3. ročníku LEAF Award z dôvodu aktívneho prepojenia inovatívneho technického riešenia a ambícii spojiť ho s možnosťou poskytovania konkrétnych služieb a zvýšenia kvality života ľudí. Jeho záujem o nové technické a technologické riešenia sa spája s angažovanosťou v školskom prostredí a záujmom aj naďalej sa zlepšovať. Má záujem o štúdium na kvalitnej vysokej škole v Prahe.