Vo štvrtok 28. 5. 2020 v čase medzi 16.00 a 17.00 ste mali možnosť sa inšpirovať od Ľubky Noščákovej počas online webinára určeného pre všetkých učiteľov ;).

Od marca 2020 čelíme novej výzve – ako učiť žiakov, ktorí sú doma. Teraz pribudla ďalšia, spojená s ich návratom do školy.

Vraciame do do školy z rôznych prostredí, s rôznymi zážitkami a skúsenosťami. Škola, ako sme ju poznali, nebude jestvovať. Iné pravidlá, inak usporiadané priestory, iné členenie tried, hodín, skupín detí aj učiteľov. Budeme tvoriť nové denné rutiny, spôsoby učenia a aktivít.

Ako to všetko zvládnuť v psychickej pohode?

Konkrétne, jasné a presné návody, typy aktivít, hier, spôsobov, ako sa s deťmi zorientovať v nových pravidlách, ako vytvoriť nové rutiny a vôbec ako to všetko s deťmi a rodičmi zvládnuť v čo najlepšej psychickej pohode.

Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od r.1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania slovného hodnotenia v rámci projektu Step by ste v praxi. Akreditovala sa ako lektorka a zavádzaním slovného hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Ako pedagóg získala niekoľko rôznych ocenení, patrí do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018, je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou. 


Ranná káva riaditeľov s hosťami

…stretnutia plné inšpirácií pre členov vedenia škôl…