Pre veľký záujem otvárame druhé kolo Kusoviek Efektívneho učiteľa!

25 EUR za celý cyklus = TRI 90 minútové workshopy

Prihlásiť sa môžete do soboty 20.3.2021

Ak máte chuť naučiť sa niečo nové, niečo, čím by ste mohli riadne zaktivizovať a prekvapiť svojich žiakov, pridajte sa na online vzdelávací cyklusKusovky efektívneho učiteľa. Každý workshop trvá 90 min. Rozdelený je na 2 časti: oboznámenie sa s aktivitou cez zážitok v pozícii žiaka a reflektovanie z pohľadu učiteľa. Všetky aktivity pochádzajú z knihy Efektivní výukové nástroje pro učitele od P. Ginnisa, ktorú sme si v tíme obľúbili pre jej praktickosť, rozmanitosť, univerzálne použitie a kvalitnú metodiku.

Workshopy voľne nadväzujú na celodenné akreditované školenie, ktoré sme organizovali pre učiteľov  v septembri 2020 v spolupráci s Edukační Laboratoř.

Vedú skúsení mentori IRPU (Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov) Maja Déčová, Viera Lasáková, Tomáš Macko a Dávid Králik.

Prihlásiť sa môžete do soboty 20.3.2021.

Všetky 3 workshopy prebiehajú v čase 15:00 – 16:30 v týchto termínoch:

29.3.2021 pondelok / Trhovisko  – D. Králik a V. Lasáková

6.4.2021 utorok/ Ambiciózni žiaci – T. Macko a V. Lasáková

15.4.2021 štvrtok/ Trojfarebný test a MMM – Maja Déčová a V. Lasáková

Cena: 25 EUR za celý cyklus = TRI 90 minútové workshopy.

OBSAH WORKSHOPOV

Trhovisko – 29.3.2021 pondelok 

Aktivita Trhovisko je riadna vzdelávacia haluz, žiaci v nej pracujú ako v rušnom mravenisku, stvárňujú určitý materiál obmedzeným počtom slov a obrázkov, ktoré následne predávajú na trhu ako dôležité informácie. Rozvíjajú sa nielen v pochopení učiva ale aj v tom, ako klásť správne otázky, manažovať si čas, spolupracovať a taviť slová do obrazov.  

 

Ambiciózni žiaci – 6.4.2021 utorok

Ako učiť online tak, aby viac makali žiaci a ja ako učiteľ menej? Ako vysvetľovanie zmenšiť na minimum? Ako dať priestor žiakom, aby si oni stanovili cieľ, ktorý chcú na hodine dosiahnuť? A samozrejme ako toto všetko spraviť v rámci TVVP a jednej vyuč. hodiny? Aktivita ponúka prepracovanejší prístup, ktorý umožní každému žiakovi dosiahnuť najvyššiu úroveň a stúpanie po vlastnom rebríku výsledkov, bez porovnávania a súťaženia s ostatnými.

 

Trojfarebný test a MMM –  15.4.2021 štvrtok
Práca s diferencovanou skupinou a rôznymi cieľmi.

Ako pracovať so žiakmi, ktorí majú rôznu úroveň motivácie, vedomostí alebo zručností?

Na koho mám vlastne prispôsobiť hodinu? Koho mám niečo naučiť a koho nie? Prevedieme vás technikou trojfarebný test, ktorý skúša a učí zároveň a technikou MMM , ktorá diferencuje čo žiak – musí, mal by, môže.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na adrese

 viera.lasakova@leaf.sk