Efektívne vyučovacie nástroje učiteľa – tak znela téma sobotného certifikovaného tréningu vo Vrútkach, ktoré bolo inšpirované knihou Efektívne výukové nástoroje pro učitele: Strategie pro zvýšení úspešnosti každýho žáka od Paula Ginnisa.

Školením nás previedli skúsení lektori z pražského EDUkačního LABoratoře Michal Orság a Květa Sulková, ktorí sa témou efektívneho vyučovania zaoberajú v susednom Česku.

44

Vo vrútkach sa nás zišlo 44. Z rôznych kútov Slovenska. Všetko zapálení učitelia a mentori. Proste pohodoví ľudia, ktorí hľadajú cestu ako každý deň v triede vzdelávať študentov o čosi lepšie ;).

Zámerom bolo nabrať nový vietor do plachiet v nadchádzajúcom školskom roku.

Čo? a Ako?

Často sa zaoberáme tým, čo učíme. Rovnako by sme sa však mali zaujímať aj o to, ako učíme. Práve  na to, ako učiť, upriamili našu pozornosť hosťujúci lektori. Dozvedeli sme sa ako zavádzať formativne hodnotenie, ako priviesť našich žiakov k rastovému nastaveniu mysle, ako si overovať porozumenie v triede, ale aj to, ako si správne nastaviť cieľ a aké má externá motivácia miesto v triedach 21. storočia.

Michal a Květa nám predstavili množstvo konkrétnych aktivít a inovatívnych metód, ktoré učiteľom pomáhajú pripraviť svojich žiakov tak, aby mohli byť v budúcnosti šťastní a úspešní. Zavedením týchto metód do vyučovania pomôžeme našim žiakom a študentom a pochopiť, prečo sa niečo učia a ako sa to učia.

„Po úspešnom aplikovní niektorých metód budeme v triede panovať akási študijná autonómia. Študenti budú vedieť, ako majú novú látku uchopiť, učenie im pôjde rýchlejšie a bude ich dokonca baviť,“ hovorí riaditeľ EDUkačního LABoratoře Michal Orság

Potrápili aj nás – účastníkov

Niektoré z aktivít potrápili aj nás účastníkov. Premenu zlomkov na percentá sme si mali zopakovať cez hru Trimino, ktorá je variantou dobre známej hry domino. Jednotlivé postrihané kúsky sme museli vedľa seba poskladať tak, aby strany, ktoré sa navzájom dotýkajú mali rovnaký výsledok a zároveň celý obraz mal mať tvar hviezdy…

….niektorým z nás to dalo celkom slušne zabrať ?

Táto opakovačka bola príkladom aktivít, cez ktoré si môžeme u žiakov overiť porozumenie učiva.

Výmena skúseností a pohoda – klasická súčasť našich akcií

Okrem množstva inšpirácie a aktivít, ktoré si prinesieme do svojich tried nechýbali ani družné rozhovory a vymieňanie skúseností z praxe medzi účastníkmi školenia. Začali sme už v piatok pri ohni s gitarou ?.

Takto strávená prvá sobota v školskom roku bola prínosom a podnietila v nás – učiteľoch nadšenie meniť vo svojich triedach status quo.

Držme si palce!

Baška Michnová

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie Orange.