Prijmite od nás pozvanie na workshop plný praktických aktivít, ktorými môžete hneď na ďalší deň osviežiť svoje hodiny.


KDE?

LEAF Academy, Sasinkova 13, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

KEDY?

29. 3. 2019 v čase 14.00 – 16.00

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?

Pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem na sebe pracovať a skúšať nové veci 🙂

ČO SO SEBOU?

Prineste si zvedavosť, dobrú náladu a niečo, aby ste si mohli robiť poznámky

Lektorky:

SILVIA HLAVINKOVÁ

Vyštudovala nemčinu a slovenčinu na FiFUK v Bratislave, už počas štúdia začala vyučovať nemčinu v škôlke a vo firme. Potom sa cez rôzne kľukaté chodníčky vyučovaniu približovala a vzďaľovala:). Učila všetky vekové kategórie. Momentálne vyučuje nemčinu na LEAF Academy – medzinárodnej strednej škole.

Vždy ju zaujímalo, ako učiť inak, hľadala inšpirácie a nové nápady a to ju priviedlo k tútorovaniu programu Goetheho inštitútu pre učiteľov nemčiny. Hoci tam teraz nepôsobí, mentorsky vedie a podporuje nových kolegov na škole. 

V čom pre Silviu tkvie tajomstvo dobrého učiteľa? Byť nadšená tým, čo učím, a preniesť moje nadšenie na mojich študentov:-)

JANA MIKULOVÁ BALÁŽOVÁ

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku.

V súčasnosti pôsobí v neziskovej organizácií LEAF ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov. Spoločne s kolegami umožňuje učiteľom i vedeniam škôl ďalej rásť po profesionálnej a osobnostnej stránke, pustiť sa do inovácií vo vedení vyučovacích hodín, či budovať komunikáciu a vzťahy v škole na všetkých rovinách.