Pre učiteľov

LEAF nezabúda ani na učiteľov. Ste to práve vy, učitelia, ktorí máte kľúčový podiel na rozvoji budúcich osobností Slovenska. A my vám v tom chceme pomáhať.

Ak si učiteľom II. stupňa ZŠ alebo strednej školy a stále ti záleží najmä na svojich študentoch, prinášame ti mentoringový program. Umožní ti ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke a nadobudnuté skúsenosti ďalej odovzdávať študentom. Mentoring má formu získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

 • Mentoring ti pomôže zlepšiť učiteľské zručnosti, ako napríklad plánovanie hodín, prácu s feedbackom a reflexiou, rôzne tipy a triky na zaktivizovanie žiakov na hodinách či kvalitnejší manažment hodín aj seba samého.

  Po absolvovaní programu dokážeš študentov viesť k väčšej samostatnosti, tvorivosti a budeš schopný ich zahrnúť do samotnej tvorby vzdelávacieho procesu.

  Ako bonus mentoringového programu objavíš komunitu podobne akčných a rozvoja chtivých učiteľov z celého Slovenska ako ty, s ktorými môžeš zdieľať zážitky, informácie, skúsenosti a spoločne si ďalej pomáhať aj po skončení programu.

 • Do nášho programu sa môžeš zapojiť nielen ako mentorovaný učiteľ, ale aj ako mentor. Stačí, že rozumieš dianiu v triede, máš pedagogický cit a množstvo skúseností. Dokážeš sa veľa pýtať, a najmä počúvať. Skúsenosť s mentoringom alebo koučingom je vítaná, ale nie je podmienkou. Pomôžeme ti ju získať.

  Kto pomáha druhým, môže aj veľa získať. Pôsobením v programe ako mentor tiež rastieš v interakcii s mentorovaným a s ďalšími učiteľmi. Získavaš tréningy a rozvoj v mentorstve a v neposlednom rade aj kontakty a dávku inšpirácií v komunite učiteľov.

 • Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov i vedenia základných a stredných škôl nevídaný gurmánsky zážitok v podobe workshopu, počas ktorého dostanú účastníci príležitosť „ochutnať“ základné mentorské zručnosti.

  Viac informácií tu
 • Občianske združenie LEAF pripravilo v spolupráci s Nadáciou Orange jedinečný projekt premeny škôl prostredníctvom osvojenia si a následného využívania mentoring/koučing techník v každodennom živote školy.

  Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (a to zo strany žiakov i učiteľov).

  Viac informácií tu
Ako to vyzerá, keď sa stretnú super učitelia
webdesign web-design.sk