Pre učiteľov

teaching

Chceš vedieť čo je nové?
Nechaj nám svoj email a dáme ti vedieť! 🙂

 

LEAF nezabúda ani na učiteľov. Ste to práve vy, učitelia, ktorí máte kľúčový podiel na rozvoji budúcich osobností Slovenska. A my vám v tom chceme pomáhať.

Ak si učiteľom II. stupňa ZŠ alebo strednej školy a stále ti záleží najmä na svojich študentoch, prinášame ti mentoringový program. Umožní ti ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke a nadobudnuté skúsenosti ďalej odovzdávať študentom. Mentoring má formu získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

 • Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov i vedenia základných a stredných škôl koučingovo-mentoringový program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom.

  IRPU je program profesionálneho rastu v ktorom sú zohľadnené všetky vaše individuálne potreby a osobitosti, keďže pracujete na sebe priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.

  Zistite viac o IRPU
 • Občianske združenie LEAF pripravilo v spolupráci s Nadáciou Orange jedinečný projekt premeny škôl prostredníctvom osvojenia si a následného využívania mentoring/koučing techník v každodennom živote školy.

  Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (a to zo strany žiakov i učiteľov).

  Buďte zmenou v slovenskom školstve
 • Do nášho programu sa môžeš zapojiť nielen ako mentorovaný učiteľ, ale aj ako mentor. Stačí, že rozumieš dianiu v triede, máš pedagogický cit a množstvo skúseností. Dokážeš sa veľa pýtať, a najmä počúvať. Skúsenosť s mentoringom alebo koučingom je vítaná, ale nie je podmienkou. Pomôžeme ti ju získať.

  Kto pomáha druhým, môže aj veľa získať. Pôsobením v programe ako mentor tiež rastieš v interakcii s mentorovaným a s ďalšími učiteľmi. Získavaš tréningy a rozvoj v mentorstve a v neposlednom rade aj kontakty a dávku inšpirácií v komunite učiteľov.

Ako to vyzerá, keď sa stretnú super učitelia

Náš tím