Pre učiteľov

Aktuálne: Premena školy zvnútra

Prihlasovanie škôl do programu otvorené.

Termín podávania prihlášok je do 25. mája 2018.

Viac info

 

LEAF nezabúda ani na učiteľov. Ste to práve vy, učitelia, ktorí máte kľúčový podiel na rozvoji budúcich osobností Slovenska. A my vám v tom chceme pomáhať.

Ak si učiteľom II. stupňa ZŠ alebo strednej školy a stále ti záleží najmä na svojich študentoch, prinášame ti mentoringový program. Umožní ti ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke a nadobudnuté skúsenosti ďalej odovzdávať študentom. Mentoring má formu získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

 • Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov i vedenia základných a stredných škôl koučingovo-mentoringový program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom.

  IRPU je program profesionálneho rastu v ktorom sú zohľadnené všetky vaše individuálne potreby a osobitosti, keďže pracujete na sebe priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.

  Viac informácií tu
 • Občianske združenie LEAF pripravilo v spolupráci s Nadáciou Orange jedinečný projekt premeny škôl prostredníctvom osvojenia si a následného využívania mentoring/koučing techník v každodennom živote školy.

  Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (a to zo strany žiakov i učiteľov).

  Viac informácií tu
 • Do nášho programu sa môžeš zapojiť nielen ako mentorovaný učiteľ, ale aj ako mentor. Stačí, že rozumieš dianiu v triede, máš pedagogický cit a množstvo skúseností. Dokážeš sa veľa pýtať, a najmä počúvať. Skúsenosť s mentoringom alebo koučingom je vítaná, ale nie je podmienkou. Pomôžeme ti ju získať.

  Kto pomáha druhým, môže aj veľa získať. Pôsobením v programe ako mentor tiež rastieš v interakcii s mentorovaným a s ďalšími učiteľmi. Získavaš tréningy a rozvoj v mentorstve a v neposlednom rade aj kontakty a dávku inšpirácií v komunite učiteľov.

 • Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov i vedenia základných a stredných škôl nevídaný gurmánsky zážitok v podobe workshopu, počas ktorého dostanú účastníci príležitosť „ochutnať“ základné mentorské zručnosti.

  Viac informácií tu
Ako to vyzerá, keď sa stretnú super učitelia

Prihlás sa do nášho newslettra

A občas ti pošleme novinky z LEAFu určené pre učiteľov.