Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Staň sa mentorom

 

Máš profi-skúsenosti z nejakého odboru a rád/rada by si prispel/a k rozvoju šikovných stredoškolákov na Slovensku? Staň sa mentorom/mentorkou a zapoj sa do komunity LEAF!

Čo znamená byť mentorom/mentorkou v TalentGuide?
Super pocit, že svoje skúsenosti môžeš odovzdať ďalej a stredoškolákom pomáhaš rásť profesne aj osobnostne. Spoznáš nových zaujímavých ľudí, zdokonalíš sa v technikách mentoringu a koučovania. Mentori v TalentGuide sú dobrovoľníci z radov šikovných vysokoškolákov, alebo mladých profesionálov, ktorí pracujú, alebo študujú na Slovensku, ale častokrát aj v zahraničí.

Koľko času ti mentoring zaberie?
Minimálne 60 až 90 minút dvakrát za mesiac. Ak máš čas, aj častejšie. Počas 9 mesiacov sa stretávaš s menteem osobne, alebo online. Program zahŕňa aj tréning mentorov, dve rozvojové stretnutia mentorov a záverečné slávnostné ukončenie programu.

Čo obsahuje úloha mentora?

 • Veľa a dobre sa pýtať, sústrediť sa na rozvojové potreby študenta – aj mimo oblasti vlastnej expertízy. Neboj sa, v úvode programu ťa zaškolíme! Počas programu tiež budeš mať k dispozícii na vyžiadanie podporu coacha a psychológa z LEAF.
 • Ideálne 2 stretnutia (online či osobne) so študentom za mesiac v období apríl – december 2019.
 • Tréning mentorov na jar 2019 pred Veľkou nocou, rozvojové stretnutia mentorov a záverečné stretnutie v decembri 2019 v Bratislave.
 • Dvakrát počas trvania programu vás poprosíme o podrobnejšiu spätnú väzbu, aby sme vedeli, ako sa vám darí.

 

Harmonogram programu:

Matching dvojíc

Na začiatok si s tebou ako s budúcim mentorom alebo mentorkou dohodneme úvodné osobné stretntie alebo Skype. V prípade obojstrannej spokonosti ťa zaradíme do databázy našich mentorov. Po zvážení preferencií študentov a odborností mentorov vytvoríme mentoringové dvojice (tzv. matching). Keďže prioritou sú rozvojové potreby študenta, bohužiaľ je možné, že niektorým mentorom nebudeme vedieť vytvoriť mentoringovú dvojicu.  Mentorov si však ponechávame v našej mentorskej databáze a radi ich oslovíme v nasledujúcom ročníku. 

 

Chceš si dohodnúť úvodné osobné stretnutie? -> Napíš nám na student@leaf.sk!

Mentee Dejan s mentorkou Miškou na Astronomickej výmene skúseností 2018.
Mentee Dejan s mentorkou Miškou na Astronomickej výmene skúseností 2018.

S čím pomáha mentor svojmu mentee?

 • Spoznať samého seba, svoje silné a slabé stránky.
 • Premýšľať o svojej budúcnosti a aktuálnych životných výzvach.
 • Uskutočniť aktivitu, alebo projekt podľa svojho záujmu a dotiahnuť veci do konca.
 • Zapojiť sa do komunity aktívnych a inšpiratívnych študentov aj mentorov -> Pre študentov pripravujeme aj jedno víkendové stretnutie na jar 2019 a letný kemp v lete 2019.
 • Rozvíjať postoje, hodnoty a správanie, ktoré zahŕňa charakternosť, excelentnosť, podnikavosť a občiansku angažovanosť.

  

Kto bude tvoj mentee?

Do programu každý rok vyberáme približne o 80-100 akčných stredoškolákov vo veku 15 až 19 rokov. Ide o študentov, ktorí:

 • Vynikajú v jednej, alebo viacerých akademických, alebo mimoškolských oblastiach.
 • Často vedú vlastné projekty, hlásia sa na zahraničné školy a pomáhajú svojmu okoliu.
 • Prechádzajú dvojkolovým výberom do programu.
Marián na návšteve u svojho mentora Juraja. TalentGuide 2018.
Marián na návšteve u svojho mentora Juraja. TalentGuide 2018.

A prečo to naši mentori vlastne robia?

Patrik Turosik

Patrik Turošík

„Mesiace mentoringu vďaka TanentGuide. Desiatky hodín strávených inšpiratívnymi debatami na Skype. Kreatívna mentee, ktorá má ambiciózne sny a fantastické nápady. A na koniec ja… Nadšený možnosťou ukázať jej, že vďaka vytrvalej práci je schopná všetky tie nápady zrealizovať. Ďakujem za príležitosť prispieť svojím dielom k rozvoju potenciálu, ktorý sa v mladých ľuďoch na Slovensku ukrýva.”

MichaelaBrchnelova_mentor

Michaela Brchnelová

“Mentorovanie mi prinieslo skvelú príležitosť pomôcť študentovi, ktorý je v rovnakej situácii, v akej som bola pred pár rokmi ja. Aj napriek tomu, že mi to nezabralo veľa času, veľmi som si užila naše konverzácie a často krát som z nich naspäť ja dostala motiváciu robiť to, čo robím, keď som videla aký fascinovaný bol môj mentee. Tiež si myslím, že sme sa stali kamarátmi, a určite budeme pokračovať v kontakte aj po skončení programu.”

Juro_Oravec_mentor

Juraj Oravec

“Je úžasné vidieť, ako veľmi sa posunie dopredu mladého človeka jeho chápanie danej oblasti, ktorej sa venujeme, ale aj širšieho kontextu. Mentorské obdobie dáva možnosť vytvoriť veľmi dobré priateľstvo, ktoré ostane, aj keď mentorovanie skončí. Počas mentorstva to nie je iba mentee, kto sa učí. Ja ako mentor môžem aplikovať všetky svoje vedomosti, ale aj ja sám  zhodnotiť, či nemám nejaké biases/ faulty logic/missing information a nájsť si cestu, ako popracovať aj sám na sebe. ”