FAQ

 

 

Máš otázky ohľadom TalentGuide alebo o letných programoch?
Veľa odpovedí určite nájdeš na tejto stránke. Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku tu, napíš nám na student@leaf.sk!

MENTORING

 • Mentoringový program je určený slovenským študentom stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov. Kapacita programu je 80 – 120 študentov.

 • Prihlásiť sa môžeš do polnoci 20 .1. 2019.

 • Informáciu o svojom prijatí do TalentGuide dostaneš e-mailom  do 4. 3. 2019.  Informáciu o prípadnom odporúčaní na letný program dostaneš telefonicky v priebehu mesiaca marec 2019.  

 • Mentori sú dobrovoľníci a mentorujú bez nároku na odmenu. Administratívne poplatky spojené s programom platí LEAF, preto je mentoringová časť pre študentov bezplatná. Príspevok na jarný víkendový minikemp je 30 EUR a príspevok na letný týždňový kemp je 90 EUR.

  Na letné programy v zahraničí poskytuje LEAF štipendium, ktoré pokrýva náklady na účastnícky poplatok. Účastníci si hradia iba dopravu. V prípade potreby je možné požiadať  LEAF alebo partnerskú inštitúciu v zahraničí o dodatočné štipendium na ostatné náklady (napr. doprava, letenky, miestna doprava, víza a poistenie). 

 • V prípade, že máš záujem len o mentoringovú časť, môžeš svoju prihlášku vyplniť v slovenčine. Ak máš záujem aj o letný program, vyplň, prosím, celú prihlášku po anglicky. V prípade úspešnej prihlášky budeme zdielať tvoje informácie s partnerskou školou/univerzitou. Všetky letné programy tiež prebiehajú v angličtine, preto je potrebné, aby uchádzači o letné programy mali dobrú úroveň angličtiny. Rozhovory s mentormi prebiehajú v slovenčine. 

 • Talent má mnoho podôb. My hľadáme študentov, ktorí sú zvedaví, majú záujem o svet okolo seba a chcú ho zlepšiť. Študentov, ktorí chcú viac, než len odsedieť si v laviciach povinnú školskú dochádzku. Nie všetci však máme doma, v škole či rodnom meste rovnaké možnosti či príležitosti objaviť to, čo nás baví, a  rozvíjať svoje schopnosti.

  Ak ťa zaujíma svet okolo teba a chceš sa porozprávať s niekým starším a skúsenejším, kto ti bude vedieť rozšíriť obzory, potom je TalentGuide pre teba. Ak máš ambíciu stále sa zlepšovať a rásť, potom je TalentGuide pre teba. Samé jednotky alebo hranie na husle sú fajn a potešíme sa aj im. Tvoj talent a tvoje silné stránky však môžu byť aj niekde úplne inde, a budú rovnako vítané.

 • Nie, nemusíš dokonca vôbec chodiť na gymnázium. Dôležité je pre nás, či si aktívny, čo ťa zaujíma, aké máš ambície do budúcnosti, nie to, do akej školy chodíš.

 • Práve vtedy, ak máš viac záujmov a nevieš si medzi nimi vybrať, ti vie rozhovor so skúsenejším človekom najviac pomôcť. Neistota teda nie je prekážkou, ak vidíme, že pramení zo zvedavosti a túžby sa rozvíjať a spoznávať nové veci.

 • Súčasťou celého programu je aj spoločné premýšľanie s mentorom o tom, čomu sa spolu chcete venovať a kde ti môže najviac pomôcť. Určite máš nejaké otázky, na ktoré sám/sama hľadáš odpovede – povedz nám o nich v prihláške, aby sme vedeli, akého mentora ti máme hľadať. Naši mentori ti radi pomôžu, musíme však vidieť, že sa aj ty sám/sama nad sebou a svojimi cieľmi a ambíciami zamýšľaš a hľadáš sprievodcu na svojej vlastnej ceste, nie niekoho, kto ti dá presný návod, ako sa za rok stať bohatým/bohatou  a slávnym/slávnou.

 • Nie, no je super, ak už máš vlastné aktivity alebo aspoň plány, ktoré by si rád rozbehol. Aby mohol mentoring dobre fungovať, je super použiť a otestovať novonadobunuté perspektívy z rozhovorov v konkrétnych situáciách v tvojom živote. Okrem rozmýšľania nad budúcnosťou teda všetkým párom odporúčame, aby bol súčasťou mentoringu aj menší projekt, niečo praktické. Účastníci TalenGuide z predchádzajúcich ročníkov napríklad pracovali na projektoch ako: rozbeh debatného klubu, výber vysokej školy, postup do finálového kola súťaže v robotike, získanie jazykového certifikátu, hudobná aplikácia, stáž vo firme alebo v chemických laboratóriách, zlepšenie vedenia tímu v študentskom parlamente a pod. Po vytvorení mentorských dvojíc si potom spolu s mentorom definitívne stanovíte, na čo sa počas šiestich mesiacov vašej spolupráce zameriate.

 • Výber študentov prebieha v dvoch kolách.  V prvom kole posudzujeme tvoju prihlášku, ktorú môžeš podať do 20. januára 2019. Daj si na nej záležať.V druhom kole ťa v priebehu mesiaca február 2019 pozveme na Skype pohovor. Počas tohoto rozhovoru sa ťa budeme pýtať na podrobnosti k tvojej prihláške. Nepôjde o žiadne skúšanie a nebudeš potrebovať žiadne akademické vedomosti. Kritériami výberu v oboch kolách sú:  tvoje školské úspechy a nadšenie pre nejaký predmet alebo odbor, tvoja podnikavosť, iniciatívnosť a akčnosť, tvoja občianska angažovanosť a tvoja charakternosť a odvaha. Zvažujeme aj tvoj nápad alebo projekt, na ktorom chceš s mentorom alebo mentorkou pracovať. Čím jasnejšiu predstavu o tom, čo s ním/ňou chceš riešiť, tým lepšie.

 • Po prijatí do programu dostaneš možnosť určiť si preferencie  mentorov, s ktorými by si si vedel/a predstaviť spoluprácu. Aj keď sú preferencie študenta dôležitou súčasťou tvorby mentoringových dvojíc (tzv. matchingu), napriek tomu nevieme zabezpeciť, že každý študent dostane svojho preferovaného mentora. Pri výbere mentorov okrem preferencií zvažujeme oblasti záujmu, oblasti štúdia, zameranie študentovho projektu či témy mentoringu a osobné charakteristiky mentora/mentorky a študentov.

 • Mentoringový program je dobrovoľný a funguje najlepšie, keď sú študent aj mentor vysoko motivovaní na vzájomnú spoluprácu. Koľko času a energie študent do spolupráce s mentorom vloží, toľko “rozvoja” dostane. Preto povzbudzujeme študentov, aby si prešli celou spoluprácu s mentorom –  vtedy má program najvyššiu pridanú hodnotu. Ak sa ale počas programu vyskytnú vážné dôvody na skončenie v programe, ako sú zdravotné problémy, rodinné problémy či ďalšie závažné udalosti v mentoringu, má každý študent možnosť z programu vystúpiť aj počas jeho priebehu.

 • Ak ťa vyberieme do programu, tak si intenzitu stretnutí s mentorom zvolíte spoločne, odporúčame však stretnutia v dĺžke 60 – 90 minút raz za dva týždne. Keďže väčšina mentorov žije v zahraničí, často mentoringové stretnutia prebiehajú online (cez Skype), no tam, kde je to možné, dvojice povzbudzujeme k osobným stretnutiam. Každá mentorská dvojica ma iný spôsob komunikácie a spoločnej práce. To, ako si svoju komunikáciu a spoluprácu nastavíte, je z veľkej miery na tebe a tvojom mentorovi alebo mentorke. My sa ťa budeme pravidelne pýtať na tvoj posun a skúsenosti. Tiež bude dôležité, aby si nás kontaktoval v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností počas programu. 

LETNÝ CAMP

 • V lete nás čaká letný týždenný camp, na ktorom ťa čakajú workshopy zamerané na oblasti ako je sebaspoznávanie, digital a podnikavé líderstvo a tiež na zručnosti, ktoré sa ti raz budú hodiť v práci. Nebudú chýbať ani stretnutia s ostatnými mentormi či zaujímavými ľuďmi z businessu, verejnej správy či digitálneho sveta. Cena letného kempu: 80 EUR (registrácia do 15. mája 2019) alebo 100 EUR (registrácia do 30. mája). Camp sa uskutoční 10.-16.Augusta v areáli hotela Zerrenpach, Osrblie.

LETNÉ PROGRAMY V ZAHRANIČÍ

 • Študentom, ktorí majú záujem rozvíjať sa, chceme ponúknuť skutočne intenzívny rozvojový program. Spolupráca s mentorom preto trvá takmer 9 mesiacov aj počas leta. Keďže letné programy sú super príležitosťou rásť, rozhodli sme sa vybraným študentom prijatým do mentoringu ponúknuť aj možnosť zabojovať a dostať sa na letný program v zahraničí (záujem oň indikujú už v prihláške). Študenti, ktorí budú do programov prijatí, sa môžu pred cestou pripravovať s mentorom. Následne budú môcť o svojich skúsenostiach debatovať s mentorom a s jeho pomocou čo najlepšie využiť  po návrate to, čo sa naučili. Veríme, že spojenie týchto dvoch príležitostí je tou najlepšou možnosťou, ako pomôcť našim účastníkom rásť. Kapacita mentoringového programu TalentGuide je 80 – 120 študentov. Kapacita letných programov v zahraničí je päť študentov. 

 • Tento rok ponúkame vybraným študentom možnosť zúčastniť sa na štyroch programoch. Záujemcom odporúčame prejsť si podrobne informácie o týchto programoch. Keďže s našimi partnerskými programami uzatvárame partnerské dohody, niektoré časti výberového procesu a štipendií budú prebiehať v zrýchlenom procese, nie všetky odpovede na často kladené otázky na stránkach našich partnerských programov plne platia pre študentov LEAF. 

  Ak sa rozhodneš pre program na Yale a Notre Dame, musíš mať pred sebou ešte minimálne jeden ročník na strednej škole.

 • Štipendiá na letné programy v zahraničí ponúkame piatim vybraným študentom, ktorí budú prijatí do programu TalentGuide ako ďalšiu rozvojovú príležitosť. Niektoré letné programy sú určené iba študentom 2. a 3. ročníka stredných škôl a zodpovedajúcim triedam päťročných a osemročných gymnázií.  Pozri si tabuľku vekových obmedzení a odporúčanej úrovne angličtiny pre jednotlivé letné programy:

 • Tvoja angličtina by mala byť na takej úrovni, aby si mohol denne komunikovať s lektormi a študentami na rôzne témy a dokázal sa plynulo (aj keď občas s chybami) vyjadriť, spolupracovať s partnermi a písať eseje.

  Pre programy na zahraničných univerzitách (Yale, University of Notre Dame) je potrebné, aby si dokázal komunikovať na akademickej úrovni počas diskusií na rôzne náročné témy a zručne sa vyjadriť v písomnom prejave (aj keď nie vždy úplne gramaticky správne). Ak si chceš vyskúšat, či je tvoja úroveň angličtiny na tieto programy dostatočná, skús si prečitať  The EconomistForeign Affairs, Reuters alebo Wall Street Journal. Ak vieš bez problémov čítať a porozumieť textom,  ktoré tam nájdeš (nemusíš rozumieť každé slovo), tvoja angličtina je na dostatočnej úrovni na letný program.

  Niektoré programy vyžadujú, aby si svoju úroveň angličtiny dokázal/a doložiť listom od tvojho učiteľa angličtiny, samozrejme, v angličtine.

 • Bohužiaľ, informácie o tvojej angličtine posielame na letné programy v blízkej dobe a teda tvoja angličtina musí spĺňať kritéria už teraz.

 • Bohužiaľ, nie je možné podať si prihlášku iba na letný program. Letné programy ponúkame ako rozvojovú príležitosť vybraným študentom, ktorí sú príjatí do programu TalentGuide. Svoje preferencie na letné programy však môžu všetci uchádzači o mentoringový program uviesť už v prihláške. Študenti, ktorí sa nechcú uchádzať o účasť na letných programoch sa samozrejme môžu zúčasniť len mentoringovej časti.  Stačí, ak v prihláške neprejavíš záujem o letné programy.

 • V prihláške môžeš uviesť, či by si sa chcel v rámci mentoringu uchádzať o niektorý z ponúkaných letných programov a kde vidíš, že by ti mohol pomôcť. Bohužiaľ vieme takúto možnosť ponúknuť len malému počtu študentov prijatých do TalentGuide.

  Po prijatí študentov do mentoringoveho programu TalentGuide (marec 2019) vyberieme na základe našich kriterií (potenciál pre excelentnosť, podnikavé líderstvo, občianska angažovanosť, charakternosť, vhodnosť tejto rozvojovej príležitosti pre daného študenta) študentov, ktorým ponúkneme možnosť uchádzať sa o prijatie na konkrétne zahraničné programy a odporučíme našim zahraničným partnerom ich prijatie.

  Títo študenti s našou pomocou vyplnia prihlášky zahraničných programov a univerzít, pre ktoré sme ich vybrali. V prihláške nášho partnera môžu indikovať svoj záujem o konkrétne kurzy či (ak škola/univerzita ponúka viaceré turnusy) preferované termíny kurzov. Naše partnerské letné programy a univerzity zvážia vhodnosť odporúčaných kandidátov na svoje rozvojové príležitosti a rozhodnú o prijatí či neprijatí týchto študentov na letné programy a podľa dostupnosti rozhodnú aj o prijatí do konkrétneho kurzu a na konkrétny termín. LEAF si vyhradzuje právo rozhodnúť o udelení/neudelení štipendia študentom prijatým do zahraničných letných programov.

  V prípade poskytnutia LEAF štipendia je jeho súčasťou plná cena programu, ktorá zahŕňa akademický program, ubytovanie a stravu. Na základe individuálnej potreby ponúkame vybraným študentom ďalšie LEAF štipendiá na náklady spojené s letenkami, miestnou dopravou, vízami a poistením. Niektoré partnerské inštitúcie/univerzity poskytujú dodatočné štipendiá pre zahraničných študentov. Študentov, ktorých odporučíme na tieto programy, budeme o tejto možnosti informovať a pomôžeme im uchádzať sa o tieto štipendiá.

  Študenti, ktorí budú prijatí na zahraničné programy a nebudú podporení žiadnym štipendiom, majú možnosť získať prostriedky z vlastných zdrojov. Prijatie do programu nie je záväzné a študenti majú možnosť rozhodnúť sa o účasti/neúčasti v danom programe po prijatí partnerskou školou/univerzitou.

 • Vybraní študenti, ktorí budú prijatí na zahraničné príležitosti, dostanú od LEAF štipendium, ktoré pokrýva školné za letný program, ubytovanie a stravu a poplatky spojené s prihláškou. Poplatok za letenku, zdravotné poistenie či víza nie je súčasťou štipendia. V prípade potreby sa môžu rodiny študentov uchádzať o dodatočné štipendium na pokrytie týchto nákladov. 

 • Tento program je určený najmä študentom, ktorých bavia podnikateľské aktivity. Je to rozvojový program, ktorý dizajnuje a zastrešuje organizácia LEAF, nie je teda poskytovaný zahraničnou partnerskou univerzitou/školou a nie je potrebné prejsť prijímacím procesom na strane zahraničnej univerzity/školy.

  Po tom, ako LEAF vyberie študenta, ktorému tento program poskytne, budeme v spolupráci so študentom identifikovať rozvojové potreby študenta a vhodného tútora, s ktorým študent absolvuje job-shadowing vo firme. Po rozhovoroch so študentom identifikujeme aj ďalšie zložky rozvojového týždňa. Keďže výber tútora súvisí s profilom vybraného študenta, nie je možné vopred poznať destináciu tohto rozvojového programu. LEAF si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste programu a výbere tútora.

 • Po prijatí do mentoringového programu vyberieme na základe kritérií excelentnosti, podnikavého líderstva, občianskej angažovanosti, charakternosti a vhodnosti profilu kandidátov študentov, ktorých odporučíme na jednotlivé programy našim partnerským organizáciám.

  Je porebné, aby títo vybraní študenti v krátkom čase, približne jedného týždňa, pripravili všetky podklady na uchádzanie sa o tieto rozvojové programy. Prihlášky na rôzne letné programy vyžadujú rôzne dokumenty. O konkrétnych dokumentoch, ktoré sa líšia v závislosti od programu, budeme študentov informovať pri výbere, nie je teda potrebné si ich všetky pripraviť vopred. Študentov, ktorí majú vážny záujem o letné programy v zahraničí však odporúčame pripraviť seba, svojich rodičov a prípadne aj učiteľov na to, že ich budú musieť v krátkom čase pripraviť:

  1. Dve či tri eseje rôznej dĺžky a témy (podľa preferencií partnerskej školy/univerzity).
  2. Dva odporúčacie listy (jeden od učitela, ktorý ťa dobre pozná – v angličtine).
  3. List od učiteľa angličtiny, ktorý potvrdzuje úroveň angličtiny.
  4. Zoznam mimoškolských aktivít (v angličtine) alebo životopis.
  5. Elektronická kópia polročných a koncoročných vysvedčení za posledné dva roky strednej školy (ak si počas posledného roka prestúpil na inú školu, budeš potrebovať vysvedčenie z predošlej školy).
  6. V prípade, že partnerská inštitúcia poskytuje štipendiá pre zahraničných študentov, umožňujeme všetkým odporúčaným uchádzačom požiadať o štipendium od univerzity. Súčasťou žiadosti o štipendium je list od rodičov/zákonných zástupcov študenta, v ktorom predstavia finančnú situáciu rodiny
 • Príkladom mimoškolských aktivít sú rôzne kurzy (hudobné, športové, bojové umenia a iné), možno robíš dobrovoľnícku činnosť, pracuješ na projekte alebo rozbiehaš start-up. Prakticky všetko, čo robíš mimo školy, sa dá považovať za mimoškolskú aktivitu. Hranie počítačovych hier asi nie, ale opravovanie a repasovanie počítačov áno. 

 • LEAF odporúča svojim partnerským školám a univerzitám, ktoré organizujú letné programy, študentov, ktorým najviac pomôže daná rozvojová príležitosť. V prípade Yale University a University of Notre Dame je konečné rozhodnutie na týchto inštitúciách. V prípade African Leadership Academy a Week in Business rozhoduje o prijatí alebo neprijatí na letný program priamo LEAF. 

 • Na väčšinu programov nepotrebuješ špeciálne víza. Na programy Univerzity Notre Dame v USA budeš potrebovať študenské F1 víza. Víza budeš potrebovať aj na African Leadership Academy. Víza si vybavuješ sám/sama, ale neboj sa, radi ti pri tom pomôžeme. 

 • Nie. Prihlasovací proces na letný program a vysokoškolský program hosťujúcej univerzity sú od seba navzájom nezávislé.

 • Stravovacie zariadenia na kampuse vedia zohľadniť tvoje špeciálne stravovacie potreby.