Workshop: Zborovňa viditeľne mysliacich

Pozývame vás na voľné pokračovanie série stretnutí, čerpajúcich z princípov konceptu „making thinking visible“ zameraných na rozvoj a zvideľnenie myslenia vašich žiakov.

Dozviete sa:
– ako žiakov viac zapojiť do vyučovania a vlastného rozvoja
– ako môžete vidieť a zmapovať, nad čím premýšľajú
– a čo je pre nich dôležité.

Wshopy sú praktické, predstavované aktivity si najskôr vyskúšate a následne ich spolu zreflektujeme tak, aby ste boli pripravení ich použiť vo vašom vyučovaní.
Vhodné pre učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ.

20200808_170010670_Silvia1x1

Lektor – Silvia Hlavinková
Vyštudovala nemčinu a slovenčinu na FiFUK v Bratislave, už počas štúdiu začala vyučovať nemčinu v škôlke a vo firme. Potom sa cez rôzne kľukaté chodníčky vyučovaniu približovala a vzďaľovala:). Učila všetky vekové kategórie. Niekoľko rokov pôsobila ako učiteľ na LEAF ACADEMY a momentálne pôsobí v Goetheho inštitúte. Vždy ju zaujímalo, ako učiť inak, hľadala inšpirácie a nové nápady a to ju priviedlo aj k zviditeľňovaniu myslenia študentov.

Spolu-lektor – Viera Lasáková (programová koordinátorka LEAF učiteľských rozvojových programov / mentor, lektor, kouč).

CENA: 20 EUR

TERMÍNY workshopov:
Utorok – 27.4.2021 od 16:00 – 17:30
Utorok – 25.5.2021 od 16:00 – 17:30

PRIHLASOVANIE: maximálny počet – 22 ľudí

OBSAH workshopov:

2-krát 90 minut (3 aktivity na každom wshope plus reflexia a zdieľanie dobrej praxe)
Padlet – Zborovna viditeľne mysliacich učiteľov, kde nájdete chronologicky zoradené materiály z prvej série a aktuálnych stretnutí.

1. stretnutie:
Trio aktivít , ktoré vašim žiakom umožnia skúmať, triediť a prehlbovať myšlienky.
Vďaka aktivite KOMPAS sa naučíme ako so žiakmi rozobrať text, audio či video a viditeľne skúmať myšlienky.
FARBA – SYMBOL – OBRÁZOK nám ukážeme ako naučiť žiakov myšlienky zhrnúť a triediť
a posledná aktivita myšlienky kvalitne prehĺbi.

2. stretnutie
Ukážame si prácu s dlhším textom a nasadneme na kolotoč!
Naša jazda bude spoločná, ale každý dostane svoje sedadlo, svoj pohľad, svoju perspektívu…
Nakoniec si naše perspektívy predstavíme a obohatíme jeden druhého o pohľady alebo detaily, ktoré nám individuálne nenapadli.
Pripravte sa na potrápenie našich mozgov detailným pozorovaním, zapisovaním a kreovaním aktivít.