Bratislava, 3.9.2020 – Učitelia a učiteľky, zapojení do učiteľských programov neziskovej organizácie LEAF, sa stretnú túto sobotu 5.9.2020 vo Vrútkach na dlho očakávanom tréningu Efektívny učiteľ. Počas celodenného kurzu bude mať 45 pedagógov z 2. stupňa ZŠ a stredných škôl možnosť spoznať a vyskúšať si inovatívne nástroje a techniky, ktoré majú silu premeniť atmosféru v ich triedach.

Tento tréning, certifikovaný Ministerstvom školstva Českej republiky, príde na Slovensko prvýkrát. Obsah tréningu je založený na výukových stratégiách z knihy Paula Ginnisa „Efektivní výukové nástroje pro učitele“ a povedú ho dvaja skúsení lektori z organizácie EDUkační Laboratoř. Kniha a kurz prepájaju nové poznatky z neurovedy, psychológie a sociologie a poskytujú vhľad do toho, ako rozvíjať schopnosť myslenia, ako ukotviť štúdijné poznatky, vyučovať občianstvo a skutočnú nezávislosť, slobodu a zodpovednosť žiakov.

20200905_095910
  • Zámer priniesť tento skvelý tréning na Slovensko som si v hlave nosila už dva roky. Najprv sme ho chceli zorganizovať v júli, ale kvôli COVID stiuácii sa nám ho nakoniec z organizačných dôvodov podarilo uskutočniť až v septembri, teší sa skúsená LEAF mentorka a organizátorka tréningu Viera Lasáková.

Cieľom tréningu je neostať pri teóriách, ale ponúknuť učiteľom praktické odpovede na otázky, s ktorými sa každodenne stretávajú pri vyučovaní.

Ako mám komunikovať, aby som posilňoval zodpovednosť žiakov za proces vlastného učenia?
Ako mám pracovať s hodnotením, aby som žiakov motivoval ku kreativite a nepredkladal im „hotové“ vedomosti?
Ako mám vyhovieť potrebám rôznych štýlov učenia a zaujať nadaných aj vyrušujúcich žiakov?

Tréning Efektívny učiteľ vo svojej podstate presmeruje pozornosť z toho, čo sa učí v triedach, na to, ako sa žiaci učia. Učitelia budú objavovať, čo vedie žiakov k tomu, aby pátrali po informáciách a riešili problémy samostatne. Budú skúmať, ako podporiť žiakov v odvahe vyjadriť svoje „hrubé myšlienky“, ktoré sú kľúčové v procese formovania konceptov. V neposlednom rade trénovať situácie, ktoré učiteľom pomôžu poskytovať interkatívnu spätnú väzbu, ktorá je špecifická a okamžitá.

Nejde len o jednorázovú záležitosť. Po skončení tréningu budú účastníci prinášať svoje novonadobudnuté kompetencie pomocou pravidelnej mentoringovo-koačingovej podpory tímu LEAF učiteľských programov.

20200905_134151
  • Za 8 rokov práce v učiteľskej komunite sa nám potvrdilo, že jeden dobre vyškolený učiteľ s dobrou podporu školy dokáže okolo seba strhnúť ďalších kolegov. Keďže zo 45 účastníkov bude 8 mentorov, ktorí mentorujú v našich LEAF učiteľských programoch – jednotlivých učiteľov v IRPU a celé školy (učiteľov a vedenie školy) v Premene školy zvnútra, dúfame, že napomôžeme postupnej zmene klímy v slovenskom školstve, a pomôžeme učiteľom priniesť radosť a zmysel do lavíc v našich školách, vysvetľuje Jana Balážová, koordinátorka LEAF učiteľských programov.

Tento tréning sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange.