Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov základných a stredných škôl nevídaný gurmánsky zážitok v podobe workshopu pod vedením Dávida Králika.

Počas workshopu dostanú účastníci príležitosť „ochutnať“ základné mentorské zručnosti.

„Na workshope „Ochutnaj mentoring“, sme sa dozvedeli nie len to , kto je mentor a čo vlastne robí, no zistili sme aj čosi o sebe a o pohľade iných na nás. Rozprávanie bolo popretkávané príhodami a zážitkami zo skutočného života, čo bolo príjemné a zábavné. Záverečná ukážka mentoringu „naživo“ s jednou z kolegýň presvedčila všetkých o tom, že s pomocou iných a ich pohľadu na situáciu, sa nájdu  riešenia aj tých komplikovaných úloh, ktoré na prvý pohľad pripadajú človeku ako bezvýchodiskové. Workshop pozitívne naštartoval nejedného z nás, dôkazom čoho bol, okrem iného aj fakt, že som ešte na druhý deň počula, ako sa kolegovia rozprávali o lektorovej návšteve a rozoberali jednotlivé momenty. Podujatie bolo zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni, no súčasne nechýbala ľudskosť a pohoda.  Ďakujeme!“

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči

V rámci workshopu sa cielene venujeme:

  • aktívnemu počúvaniu
  • kladeniu „správnych a nesprávnych“ otázok
  • technikám, vďaka ktorým dokážeme priviesť človeka k riešeniu
  • reflexii a feedbacku

Ochutnávkové workshopy v najbližšej dobe plánujeme realizovať v týchto mestách a termínoch:

Žilina,
Gymnázium bilingválne, T.Ružičku 3, Žilina 010 01     
25.1. 2019; 13.00 – 16.00 hod

Prievidza,
Piaristická spojená škola Františka Hanáka

25.2. 2019; 13.00 – 16.00 hod

Partizánske,
Základná škola Rudolfa Jašíka

14.3. 2019; 13.00 – 16.00 hod

Bratislava,
LEAF – Apollo Business Centre, Prievozská 4

15.3. 2019; 13.00 – 16.00 hod

Kontakt: 
Dávid Králik
david.kralik@leaf.sk„V júli 2015 sme hostili pätnásť učiteľov zo Slovenska, Rumunska, Estónska a Litvy, ktorí sa venujú zavádzaniu debatnej metodiky do vyučovania. Dávid Králik z neziskovej organizácie LEAF pre nich pripravil workshop, počas ktorého účastníci pochopili základné idey mentoringu a spoznali viaceré postupy i mentoring techniky. Účastníci  ocenili nielen nasadenie a energiu lektora, ale i skúsenosť a schopnosť prispôsobiť sa ich potrebám. Z môjho pohľadu dokázal lektor zaujímavým spôsobom odovzdať zásady rozvoja dospelých, ktoré ešte stále nie sú v našom školstve dostatočne známe, preto tento workshop vrele odporúčam.“


Andrej Schulcz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie