Prečo je také náročné vybočiť zo zabehaných koľají?

Ak Vám znie povedome niektorý z nasledujúcich bodov, pridajte sa na vzrušujúci workshop so Safiou:

  • Napriek svojim plánom, motivácii a odhodlaniu sa znova a znova stretávate s rovnakými problémami
  • Zúčastňujete sa tréningov a sľubujete si, že sa zmeníte, no o týždeň neskôr ste tam, kde ste boli a, samozrejme, ste na seba nahnevaní
  • Pristihli ste sa pri želaniach typu “kiežby som sa mohol/mohla zmeniť”, alebo “kiežby sa zmenil môj šéf”

POZOR – mimoriadne hlásenie:

Prineste si obmedzenia, ktoré vás brzdia, pripojte zvedavosť a naučte sa spoznať a pracovať s vnútorným sabotážnym operačným systémom 😉

Potenciál transformačnej zmeny má každý z nás, je však ukrytý za našim vlastným odporom.

SAFIA BAGIN

-biznis profesionál zameraný na leadership development na individuálnej úrovni, ako aj na úrovni organizácií.

Moja prax zahŕňa skúsenosti z oblasti biznis koučingu, rozvoja líderských zručností pre vedenie tímov a z oblasti budovania kultúry organizácií. V súčasnosti sa zameriavam na podporu jednotlivcov a skupín s potenciálom stať sa budúcimi lídrami v oblasti podnikania a verejných službieb na Slovensku. Aktívne im pomáham pri skúmaní a posilňovaní ich potenciálu v oblasti vedenia prostredníctvom leadership development programu DELTA, ktorý funguje v rámci organizácie LEAF.

KDE & KEDY je WORKSHOP?

KEDY? v sobotu 31.8.2019

KDE? Hotel Piatrová; Karvaša a Bláhovca 3607/54, 038 61 Vrútky
http://www.juniorpiatrova.sk/

PRE KOHO? Pre všetkých absolventov našich rozvojových programov (IRPU & Premena školy zvnútra)