Zaujíma vás, ako robiť hodiny, aby sa vaši žiaci a študenti naučili kriticky myslieť?

Viete, že ako hlavné schopnosti pre budúce zamestnania sa úvádzajú:

  • Pružné myslenie a otvorenosť zmenám
  • Vyjednávanie / argumentovanie
  • Schopnosť rozhodnúť sa a zdravý úsudok
  • Emočná inteligencia
  • Efektívne vedenie ľudí
  • Kritické myslenie a komplexné riešenie problémov

Ak vás to zaujíma, neváhajte, počet miest na w-shop je obmedzený, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu.

Workshop je zameraný na praktický tréning zručností kritického myslenia a argumentácie. Účastníci a účastníčky si osvoja základné techniky kvalitného prijímania a analýzy informácií, tvorbu argumentov a argumentačnej línie, ako aj prácu s logickými chybami, kognitívnymi omylmi a argumentačnými faulami. Jednotlivé koncepty sú trénované prostredníctvom skupinových cvičení a rolových hier, s následným spoločným vysvetlením teoretických poznatkov.

„Žiakom a študentom treba vysvetľovať, že informácie si nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýšľajú nad tým aký smartfon alebo tenisky si kúpia, by mali rovnako uvažovať, aké médiá budú čítať a komu môžu dôverovať“

autorka: Miroslava Spodniakova

Ondrej Gažovič

-lektor kritického myslenia

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia a argumentácie, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

KDE & KEDY je WORKSHOP?

KEDY? v piatok 29. 11. 2019

KDE? v Štátnej vedeckej knižnici v B. Bystrici 

PRE KOHO? Pre všetkých absolventov a účastníkov našich rozvojových programov (IRPU & Premena školy zvnútra)