Prídite sa opäť nabiť dobrou energiou a inšpirovať ukážkami dobrej praxe od „učiteľov – kolegov“ z celého Slovenska 😉

Tohtoročné jarné komunitné stretnutie je zameraná na praktické ukážky toho, čo vám – absolventom a účastníkom programov IRPU a Premena školy zvnútra už v škole a na hodinách funguje. O svoje skúsenosti a projekty sa s nami tento raz podelí 5 učiteľov našej komunity.

Organizačné infošky

KEDY? v piatok 21. 2. 2020

PRE KOHO? Pre všetkých absolventov a účastníkov našich rozvojových programov (IRPU & Premena školy zvnútra)

KDE? v Spojenej Evanjelickej škole v Martine

PROGRAM DŇA

09.30 – 9.55   Privítanie, hry. –  (Dávid Králik, Viera Lasáková) 

10.00 – 10.45  Dávid Králik – Vzlety a pády Escape room 

10:50 – 11:25  Henrieta Petrovičová – Filozofia ako užitočná výbava 

11:30 – 12:00   Obed 

12:00 –12:20   Prestávka 

12:20 – 12:45  Energizér 

12:45 – 14:00  Lucia Bokesová  – Ako na šťastie 

14:10 – 14:45  Zuzana  Herbrychová – 4PREČO  (paralelne)

14:10 – 14:55  Eva Uličná  – Robotický workshop (paralelne)

15:00 – 15:30   Dávid Králik – Reflexia

Dávid Králik

  • učiteľ, mentor, lektor a autor dvoch rozprávkových knižiek.

Henrieta Petrovičová Drgová

  • učiteľka dejepisu a filozofie & riaditeľka Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante nám priblíži:

Ako zatraktívniť filozofiu, aby ju žiaci vnímali ako užitočný nástroj. 

Lucia Bokesová

  • učiteľka spoločenskovedných predmetov na Gymnáziu J. Papánka v Bratislave, laureátka LEAF AWARD nám predstaví:

Projekt „Ako na šťastie“, ktorého cieľom je ponúknuť žiakom koncepty, ktoré im môžu pomôcť žiť vyrovnaný, naplnený a šťastný život.  Tešiť sa môžete na ukážky konceptov a diskusiu.

Zuzana Herbrychová

  • učiteľka dejepisu a slovenského jazyka na súkromnej ZŠ BellAmosa v Martine  a spolutvorkyňa projektu Civilizácia sa spoločne s nami bude pýtať:

PREčo učím? Čo s učením PREžívam? Aký má PRE môj život prínos? Ako ma inšpiruje k menším alebo väčším PREmenám v živote? 

Eva Uličná

  • učiteľka informatiky na základnej a strednej Spojenej Evanjelickej škole v Martine nám, spolu s jej žiakmi, umožní:

zahrať sa s viacerými robotmi  a dá nám priestor naučiť sa využívať to, čo pre učenie robotiky potrebujeme.