Učitelské tímy spolu so svojimi riaditeľmi zo škôl ZŠ Pečovská Nová Ves, ZŠ Hrnčiarska Zvolen a Súkromné gymnázium Galanta sa druhý septembrový víkend školili v posilnení svojich mentorských zručností a zvyšovaní šťastia v profesnom živote.

Psychológ Aleš Bednařík pred účastníkmi odhaľoval zručnosti, ktoré prispievajú k zvyšovaniu šťastia v profesnom a osobnom živote.

Lektori programu Vierka Lasáková a David Králik spolu s účastníkmi reflektovali posun v mentorských zručnostiach, skúšali nové techniky ako si napríklad v náročných situáciach školského života vedieť čo najskôr poradiť a spracovať problém (technika prerámcovania), techniky solution focus – koučovanie pre tímy, kladnie otázok podporujúcich nachádzanie riešení a iné team buildingové aktivity, ktoré ako veríme, pomôžu tímom v poslednej tretine program Premena školy zvnútra.