Program Premena školy zvnútra zapôsobil v našej škole ako svieži, jarný vánok zvonku. Či bol to skôr vietor?

Nuž, možno to neviem presne pomenovať, ale určite prišiel v správny čas a privial niečo, čoho sa obyvateľom školských kabinetov a zborovní dostáva pramálo.

Pochvalu, ocenenie práce, vzájomnú kolegiálnu podporu, úctu, spoluprácu, podporu v hľadaní riešení výziev, ktoré pred nás kladie pedagogická prax, definovanie a hľadanie spoločných pohľadov na každodennú realitu.

Podporil aktivitu všetkých zapojených, no aktivitu, postavenú na chcení a vnútornej motivácii. Nastavil im zrkadlo vlastnej hodnoty a podporil sebavedomie.

V praxi sme začali pociťovať čo to znamená zlepšenie klímy v práci, a že keď sme JEDEN TÍM a máme JEDEN CIEĽ, tak sa „naša reťaz“ stáva silnejšou, lebo zrazu, v nej nie je najslabší článok, ale všetky jej ohnivká majú svoju nenahraditeľnú a neoceniteľnú hodnotu.

Začali sme vnímať, že cieľ nie je cieľom, ale cesta je cieľom. A s radosťou sme vstúpili na cestu, na ktorej chceme pamätať na to, že ZMENA začína znútra, od nás.

Možno ste si v duchu položili otázku či a prečo je toto možné? Tajomstvo úspechu je jednoduché. Za projektom stoja ľudia, ktorí robia to čomu veria, robia to prirodzene a s vysokou dávkou ľudskosti. A to isté podporujú aj v každom účastníkovi. Jednoduché, že? 🙂

Anna Dzurusová, zástupkyňa riaditeľa, ZŠ Pečovská Nová Ves


A ozaj, ak vás tento blog zaujal a radi by ste aj vy čosi podobné vyskúšať u vás na škole, od prvého kroku vás delí len “klik” ;o)