Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Premena školy zvnútra

PREMENA DESKTOP
PREMENA mobil

Od roku 2023 sa všetky programy rozvoja učiteľov vyčlenili z LEAF do novej organizácie Mentória. Mentória nadväzuje na hodnoty LEAF a zintenzívňuje svoje snaženie zamerané na rozvoj učiteľov, podporu škôl a budovanie komunity inšpiratívnych učiteľov a osobností v školstve, ktorých cieľom je ponúkať kvalitné vzdelanie pre budúce generácie Slovenska.

IKONKY-DO-PROGRAMOV-IRPU-01

Priamo u vás
v škole

IKONKY-DO-PROGRAMOV-ruky

Kolegiálna podpora
& tímová spolupráca

IKONKY-DO-PROGRAMOV-SPAP-01

Podpora a rozvoj
riaditeľa

leaf-ikony-tim

Komunita aktívnych
učiteľov & riaditeľov

Čo je to Premena školy zvnútra?

Premena školy zvnútra je mentoringovo-koučingový program

 • ktorý je zameraný na budovanie kultúry rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory – mentoringu
 • cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivít a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín zo strany učiteľov aj žiakov
 • zapojená skupina (min. 25% učiteľského zboru, plus vedenie) tvorí jeden tím, rešpektujú sa však potreby každého jednotlivca
 • okrem podpory a rozvoja učiteľov sa program zameriava aj na podporu vedenia školy

 

Čo získate a zažijete?

Za 12 mesiacov (január – december) je vaša škola intenzívne podporená 250 hodinami rozvoja jednotlivých učiteľov a vedenia školy, prostredníctvom individuálnej a skupinovej  práce.

 • 7,5 dňa spoločných školení
 • 4 individuálne supervízie mentoringov pre každého
  prihláseného učiteľa
 • 10 hodín individuálneho koučingu pre riaditeľa

 

V programe sa stretávate s ďalšími vybranými školami, s ktorými zdieľate skúsenosti a vzájomnú podporu. Každú školu tiež prepojíme na expertných dobrovoľníkov, ktorí vám pomôžu školu naštartovať v napĺňaní vízie a cieľov.

IKONKY-DO-PROGRAMOV-IRPU-02

Pre koho je program určený?

Prihlásiť sa môžu všetky základné aj stredné školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa a región.

Moderné technológie umožňujú zapojenie aj tým školám, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných mestách a obciach.

Individuálne konzultácie s mentorom z LEAF prebiehajú cez internet prostredníctvom video-hovorov.

Aké sú hlavné ciele a prínosy programu?

Zmeny na úrovni školy:

Zmeny na úrovni učiteľov:

Pozrite si krátke video o Premene školy zvnútra

Ako to bude celé prebiehať?

Program prebieha počas 2 školských rokov a pozostáva z modulu pre vedenie školy a modulu pre vyučujúcich. Zapojenie do programu vyžaduje v priemere 4 hodiny mesačne na každého účastníka.

Ako prebieha prihlasovanie a výber do programu?

ikona-prihlaska

Riaditeľ školy vyplní prihlášku za školu.

IKONKY-DO-PROGRAMOV-IRPU-02

Na jej základe sa so školou spojíme, aby sme dohodli hodinové (online) stretnutie, ktorého sa zúčastní vedenie školy spolu so všetkými učiteľmi.

ikona-dobre-srdce

Učitelia aj vedúci pracovníci školy, ktorí sa po informačnom stretnutí DOBROvoľne rozhodnú zapojiť do projektu, vyplnia záväznú prihlášku.

IKONKY-DO-PROGRAMOV-SPAP-01

Škola dostáva vyrozumenie o zaradení (alebo nezaradení) do projektu do 15. 12. 2022.

Je program platený?

Účastnícky poplatok za školu je 1 000 EUR + 100 EUR za každého prihláseného učiteľa. Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

V cene sú zahrnuté tréningy, workshopy (vrátane vyučovacieho materiálu) v rámci riaditeľského aj učiteľského modulu, ako aj individuálne konzultácie s mentormi z LEAF.

Poplatok nezahŕňa dopravu, ubytovanie a stravu účastníkov na tréningy.

premena-palce

Do projektu bude vybratých 7-8 škôl, ktoré budú vykazovať najväčší potenciál na zmenu. Dôležitým kritériom zaradenia do projektu sú: silná motivácia pracovať na sebe i na zlepšovaní školy čo najväčšieho počtu učiteľov (minimálne však 25% učiteľského tímu školy), chuť učiť sa a trénovať s kolegami základy mentoringu a tiež aktívne
zapojenie vedenia školy.

Pre úspešnú realizáciu programu je kľúčové

 • aktívne zapojenie vedenia školy a min. 25% učiteľského zboru školy
 • vytvorenie priestoru v rámci školského kalendára na tréningy a stretnutia učiteľov (komunity vzájomného učenia)
 • pri suplovaní a tvorbe rozvrhu prihliadať na vzájomné návštevy/hospitácie kolegov na vyučovacích hodinách v rámci kolegiálnej podpory
 • otvorenosť účastníkov k inováciám a svojmu rozvoju
 • aktívna participácia zapojených škôl a učiteľov; ochota stretávať sa nad rámec bežných pracovných povinností (v uvedenom rozsahu)
 • pripojenie na internet, počítač s mikrofónom a kamerou (klasický notebook). Slúži na prepojenie so skúseným mentorom z LEAF počas individuálnych konzultácií.
 • videokamera (prípadne iné zariadenie) ktoré slúži na nahratie vyučovacej hodiny (napr. pre kolegu, ktorý nemôže byť osobne prítomný kvôli rozvrhu). Je možné zapožičať z LEAF.

Povedali o programe riaditelia škôl

 • P. Petrovský, Gymnázium sv. Moniky Prešov

  P. Petrovský, Gymnázium sv. Moniky Prešov

  „Projekt hodnotíme veľmi pozitívne. Učitelia dokázali prekonať vzájomné bariéry a niekedy určitú uzavretosť. Otvárajú sa pre vzájomné poznanie posúvanie svojich schopností a talentov. Verím, že vďaka programu dokážem vybudovať profesionálny tím mentorov pre našich učiteľov aj do budúcna. Vrelo odporúčam.“
 • Jozef Sopoliga, riaditeľ, Evanjelická spojená škola, Martin

  Jozef Sopoliga, riaditeľ, Evanjelická spojená škola, Martin

  „Najväčší prínos Premeny školy zvnútra vnímam v tom, že mení klímu v škole a tiež postoj k tomu, čo znamená rozvoj a ako ho dosiahnuť.“
 • Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa

  Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa

  „Očakávať zmenu školstva „zhora“ znamená „čakanie na Godota“. Ak sa chce škola posunúť vpred, musí sa udiať zmena zvnútra. Táto zmena znamená aj zmenu v spôsoboch učenia, zmenu v spôsobe komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi. Mentoring je ideálny spôsob na získanie nových pohľadov učiteľov na svoju prácu, otvára oči aj ústa všetkým zúčastneným. Pre učiteľov je prípravné dvojdňové stretnutie „zážitkovým učením“ a všetky ďalšie sedenia, rozhovory či mentorovanie nástrojom na sebazdokonaľovanie a tým skvalitňovanie nielen seba, ale aj tých, ktorí sú na ceste s ním.“
 • Vladimír Bálint, manažér školy, e-Škola Prievidza

  Vladimír Bálint, manažér školy, e-Škola Prievidza

  „Program Premena školy zvnútra u nás na škole výrazne podnietil spoluprácu pedagógov. Od nich samých máme spätnú väzbu, že sledovanie 2. učiteľa na hodine a aj počiatočné nahrávanie vlastnej hodiny, rozširujú pohľad na prácu učiteľa a jeho kvalitu. Prínosná je často nie len inšpirácia a rada od kolegov, ale aj úprimná pochvala a uznanie za dobre odvedenú prácu.“
 • Jana Marcineková, riaditeľka, SZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

  Jana Marcineková, riaditeľka, SZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

  „V programe Premena školy zvnútra sa neučia deti, ale naši učitelia. Osvojujú si metódy, ako sa navzájom podporovať, pomáhať si, učiť sa od seba. Takáto dlhodobá podpora a spolupráca postupne prináša učenie, ktoré je pasiou pre deti aj pre učiteľov. V mentoringu ide o to, aby sa rola učiteľa premenila na postavu sprievodcu, ktorý žiaka sprevádza vzdelávaním. Všetko toto robíme, aby sme napĺňali našu víziu vytvoriť školu, kde sa všetci dobre cítia, sú inšpirovaní a motivovaní slobodne a zodpovedne rozvíjať svoj potenciál. Je to lákavá cesta, však?“
 • Alena Feriancová, zástupkyňa riaditeľa, ZŠ Hrničiarska Zvolen

  Alena Feriancová, zástupkyňa riaditeľa, ZŠ Hrničiarska Zvolen

  „Pocity z mentoringu – je to podporné, povzbudzujúce, búra obavy z hodnotenia našej práce druhými (kolegami, nadriadenými), na ktoré sme zvyknuté zo zaužívaných stereotypov hľadať chyby a nie oceniť pozitíva. Toľko pekných slov sme si ako kolegyne vzájomne nevymenili za celé roky spolupráce, čo teraz za pár mesiacov. Toto je cesta, ktorú treba budovať medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a žiakmi. Lebo v pozitívnej atmosfére sa lepšie pracuje, viac si vážime samé seba, a to nás napĺňa energiou do ďalších aktivít. Všetko, čo tu robíme a učíme sa, je hľadanie pozitív, podporovanie našich silných stránok vhodným spôsobom. Som rada, že som toho súčasťou.“
 • Snežana Ďuricová, lektorka programu, Maxman Consultants

  Snežana Ďuricová, lektorka programu, Maxman Consultants

  „Veľmi sa mi páči to, že sú medzi nami ľudia, ktorí nečakajú na zmenu systému a pokyny “zhora”, ale svojou prácou prispievajú k tomu, aby sa v našich školách aj deti, aj učitelia, aj riaditelia mali lepšie už teraz. Tým, že projekt Premena školy zvnútra prakticky pomáha učiteľom a riaditeľom k zlepšovaniu seba, svojich zručností, vzájomnej spolupráce, efektivity, má to pozitívny dopad nielen na nich, ale aj na deti a ich chuť sa rozvíjať v školách – a to chceme“

Nenechajte si ujsť naše novinky

Čerstvé informácie o programe? Zanechajte nám svoj email a dáme vám vedieť! 🙂

Loading

Ešte pre vás máme

Individuálny rozvojový program učiteľa IRPU

 • 8-mesačný mentoringovo-koučingový program
 • ktorý učiteľom pomáha rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke
 • funguje na základe rozhovorov so skúseným mentorom (10 – 15 stretnutí)
 • je prispôsobený individuálnym potrebám učiteľa
 • učiteľ na sebe pracuje priamo so svojimi žiakmi

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program vhodný práve pre vás, radi zodpovieme na vaše otázky.
Ozvite sa nám. 🙂

Viera Lasáková
koordinátorka programu
viera.lasakova@leaf.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@leaf.sk

Tím programu Premena školy zvnútra

premenaskoly-tim

Program zabezpečuje kvalitný tím školiteľov a mentorov,
ktorý tvorí Viera, Dávid, Majka, Tomáš, Alexandra a Marek.

Active-citizens-fund@4x

Projekt „Premena školy zvnútra“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správncom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.