Náš tím

Program zabezpečuje kvalitný tím školiteľov a mentorov, ktorý pripravuje a realizuje úvodné a priebežné školenia pre účastníkov, poskytuje spätnú väzbu počas rozvoja, pomáha s vedením peer skupín kolegov v rámci školy a reflektuje progres a dopad programu.

balazova

Mgr. Jana M. Balážová

  • koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov v LEAF
  • akreditovaný kouč Medzinárodnej federácie koučov (ACC, ICF)

 

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka tútoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka programov pre učiteľov v LEAFe, kde využíva svoje skúsenosti a zručnosti v prospech učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

jana.balazova@leaf.sk

kralik_portret-e1556564112237

Mgr. Dávid Králik

  • garant programu IRPU
  • mentor učiteľov s bohatou skúsenosťou a praxou

 

Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inšitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…).

david.kralik@leaf.sk

DSC_0062

Mgr. Viera Lasáková

  • mentor učiteľov s bohatou skúsenosťou a praxou

 

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre. Od roku 2004 pracuje v  DAPHNE – IAE , kde sa autorsky podieľa na príprave a realizovaní vzdelávacích projektov, tvorí metodické materiály a workshopy pre učiteľov a realizuje vzdelávacie programy pre deti. V roku 2012 spolu s manželom iniciovala a realizovala vzdelávací koncept pobytového prírodovedného vzdelávania – Živá učebnica v Banskej Štiavnici, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Od roku 2015 pôsobí ako učiteľka spoločenskovedných predmetov na SZŠ Bakomi a mentorka Individuálneho Rozvojového Programu pre organizáciu LEAF. Vo voľnom čase sa rada venuje cvičeniu tai-chi, prírode, knihám a rodine.

Sasa

Mgr. Alexandra Kuročková

  • lektor a kouč
  • mentor (učiteľov) s bohatou skúsenosťou a praxou

 

Je pre ňu dôležitá zmysluplnosť toho, čo robí, preto spolupracuje na projektoch, ktoré pomáhajú uskutočňovať v spoločnosti pozitívnu zmenu. Ako mentor podporuje mladé talenty v organizáciách, ktoré rozvíjajú osobnosť mladých ľudí s potenciálom stať sa lídrom (Kolégium Antona Neuwirtha, LEAF, Future Generation Europe, Spoločenstvo Ladislava Hanusa). V minulosti pracovala na riadiacich pozíciách v neziskovej oblasti, zúčastnila sa Európskej dobrovoľníckej služby v Taliansku, spoluvytvárala rozvojový program v africkom Mozambiku a neskôr pracovala na líderských pozíciách v korporátnom svete, kde sa venovala manažovaniu, rozvoju a vzdelávaniu ľudí. Dnes sa profesionálne venuje manažmentu zmeny ako konzultant, certifikovaný kouč a lektor kurzov vo vlastnej firme.