Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Náš tím

Všetky programy rozvoja učiteľov sa vyčlenili z LEAF do novej organizácie Mentória.

Program zabezpečuje kvalitný tím školiteľov a mentorov, ktorý pripravuje a realizuje úvodné a priebežné školenia pre účastníkov, poskytuje spätnú väzbu počas rozvoja, pomáha s vedením peer skupín kolegov v rámci školy a reflektuje progres a dopad programu.

DSC_0062

Mgr. Viera Lasáková

  • mentor učiteľov, kouč riaditeľov, lektor, koordinátor programu

 

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre a španielskej Granade. 14 rokov pracovala ako koordinátorka environmentálnych programov pre neziskovú organizáciu DAPHNE. Momentálne vedie LEAF učiteľské rozvojové programy a čiastočne učí na základnej škole BAKOMI. Ako mentor pôsobí v LEAFe od roku 2015. Ako kouč zložila v roku 2020 mendzinárodnú skúšku v brief koučingu na úrovni PCC. Vo voľnom čase sa rada venuje cvičeniu tai-chi, prírode a svojim blízkym. 

davidkralikcircle (2)

Mgr. Dávid Králik

  • garant programu IRPU
  • mentor učiteľov s bohatou skúsenosťou a praxou

 

Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inšitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…).

david.kralik@leaf.sk

majadecovacircle

Mária Dečová

  • učiteľka, koučka, mentorka a autorka gospelových piesní

 

Mária viedla gymnázium v Košiciach, kde zaviedla mentoringový program a dobrovoľníctvo pre študentov, rada sieťuje dobré veci, preto ich študenti sú aktívni v Kolégiu Antona Neuwirtha či v DofE. Rada objavuje v človeku to najkrajšie a na tom pomáha stavať aj jeho profesionálne poslanie. V súčasnosti pôsobí ako kouč, mentor a lektor pre LEAF a Teach for Slovakia. Svoje sily a skúsenosti rada venuje začínajúcim riaditeľom škôl.   

sasacircle

Mgr. Alexandra Kuročková

  • lektor a kouč
  • mentor (učiteľov) s bohatou skúsenosťou a praxou

 

Je pre ňu dôležitá zmysluplnosť toho, čo robí, preto spolupracuje na viacerých projektoch, ktoré pomáhajú uskutočňovať v spoločnosti pozitívnu zmenu. Ako kouč a supervízor spolupracuje s organizáciou LEAF v mentoringovom programe pre učiteľov. Ako mentor podporuje mladé talenty v organizáciách, ktoré rozvíjajú osobnosť mladých ľudí s potenciálom stať sa lídrom (Kolégium Antona Neuwirtha, LEAF, Future Generation Europe, Spoločenstvo Ladislava Hanusa). Rozvíja líderské zručnosti riaditeľov škôl a manažérov neziskových organizácií. Má medzinárodné skúsenosti s rozvojovými programami z Talianska a afrického Mozambiku. 
Profesionálne sa venuje oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí, sprevádza organizácie procesom zmeny a pomáha im nastaviť zdravú firemnú kultúru z pohľadu motivácie a angažovanosti zamestnancov. Vedie vlastnú firmu v oblasti koučingu a  vzdelávania.

tommackocircle

Tomáš Macko

  • Mentor, lektor, bývalý učiteľ matematiky

Tomáš rozvíjal rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov a ktorý sa rád učí: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športuje, číta a je. Byť mentorom IRPU a Teach for Slovakia vníma ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.

andyprofantova circle

Andy Profantová

  • Certifikovaná koučka (ICF PCC, SAKO MKcS) a konzultantka, biznis mentorka s korporátnou manažérskou praxou

Po 13 rokoch v korporáciách pracuje ako koučka a biznis konzultantka. Svojich klientov podporuje v transformačných projektoch, budovaní stratégie a zvyšovaní angažovanosti. Rada spolupracuje s ľuďmi, ktorí hľadajú fungujúce riešenia a pracujú na sebe a svojom rozvoji. Vytvorila a lektoruje ucelený kurz koučingu a nadstavbové mentoringové moduly pre koučov. S pedagógmi spolupracuje v Premene školy, ako koučka pre Teach for Slovania a vedie rozvojové workshopy koučovacieho prístupu pre vysoké školy a univerzity.

janka circle-cropped

Jana Balážová

  • mentor učiteľov, kouč riaditeľov, lektor, koordinátor programu (momentálne na materskej dovolenke)

 

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka tútoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka programov pre učiteľov v LEAFe, kde využíva svoje skúsenosti a zručnosti v prospech učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.