Ahojte,

volám sa Katka a v rámci programu Premena školy zvnútra sme sa spolu s Maťom sprevádzali – mentorovali. Ak neviete, čo to znamená, rada vysvetlím.

Raz idete na hodinu kolegovi vy a následne ju spolu s ním rozoberiete, potom zas ide on na tú vašu a rozoberáte, čo sa podarilo i nepodarilo vám. Takto to robíte celý rok, snažíte sa ako mentor klásť veľa zvedavých otázok a dávať málo priamych rád.

Keď sme dostali za úlohu sprostredkovať náš zážitok aj ďalším učiteľom, ako inak, vsadili sme na otázky 😀 Tak vitajte v našom tandeme premeny školy zvnútra ;o) 

  • Čo ti mentorng dal a čo ti vzal? 
  • Ako po mentoringu vnímaš návštevu kolegu na hodine? 
  • Boli otázky v mentoringovom rozhovore, ktoré si od mentorky/mentora neznášal a naopak  miloval?  
  • Kam ťa mentoring posunul? 
  • Zmenil by si niečo na šk. roku Premena škôl? 
  • Ako si predstavuješ pokračovanie mentoringu po skončení spolupráce s LEAF? 

Čo ti mentoring dal a čo ti vzal? 

Katka: Dal mi iný pohľad na moju pedagogickú prax, nastavil mi zrkadlo, niekedy aj kameru v triedeJ Maťko fungoval ako „lapač myšlienok“, ak sa náhodou zatárali, zamieril na ne otázkou a oni sa zázračne vrátili, utriedili a usporiadali. Mentoring mi vzal možnosť nereflektovať seba, hodiny, činy.  

Martin:  Mentoring mi dal druhý pár očí na hodine, ktorý zachytil to, čo som ja nezachytil. Dal mi čas na rozmýšľanie, priestor na utriedenie si myšlienok a kamaráta do dažďa aj do slnečných dní s ktorým sa dá o čomkoľvek pedagogickom aj nepedagogickom pokecať. 

Ako po mentoringu vnímaš návštevu na hodine? 

Katka: Na hodine som už mala kolegov, nadriadených, rodičov, verejnosť, študentov na praxi aj z USA, asistenta, mentora, kouča, reportéra, kameru, len inšpekcia sa mi zatiaľ úspešne vyhýba. Návštevu na hodine až tak nevnímam respektíve vnímam pozitívne, dokonca ani žiaci sa nesprávajú inak – napríklad tichšie, pretože tam sedí riaditeľ, alebo preto, že nás točí kamera, oni si ten svoj názor vyjadria bezprostredne, hlas nestíšia, ja okno otvorím kvôli prísunu čerstvého vzduchu, oni ho zatvoria kvôli prísunu chladného vzduchu … 

Martin:  Hodina bez toho, aby sa niekto iný zúčastnil a ozvláštnil ju je osamelá. Ale nie, je super mať niekoho na hodine, vie to zmeniť atmosféru. 

Boli otázky v mentoringovom rozhovore, ktoré si mal/a rád viac a  menej, ktoré ťa posúvali viac či menej ? 

Martin: Ja som  viac logický typ, takže som nedelil otázky podľa pocitov. Ale mal som rád otázky, pri ktorých sa mi zasvietilo.  

Katka: Priznám sa, že otázku: „Kde vidíš priestor na zlepšenie?“ som ja v roli mentorovaného neznášala, ale keďže ju Martin pravidelne používal, začala som mu ju ako mentor vracať, veď keď ju používa, asi ju má rád aj recipročne 🙂 Naopak som mala rada, keď sme šli do myšlienkových experimentov.  

Kam ťa mentoring posunul? 

Martin: Posunul ma hlavne z pohľadu toho, že sám som mentoroval a učil sa hľadať tie správne otázky. 

Katka: Ukázal mi čaro  reflexie, čaro správne položenej zvedavej otázky, že aj po nejakom období pedagogickej praxe sa dá stále posúvať, ak má človek chuť.   

Zmenil by si niečo na školskom roku Premena škôl? 

Katka: Želala by som si viac zapojených kolegov do projektu, ešte viac by to zmenilo atmosféru na škole. Stále majú niektorí kolegovia predsudky voči mentoringu, voči návštevám na hodinách, ktoré vnímajú ako hospitácie. Tiež ku koncu školského roka sme už nemali až toľko času vidieť si navzájom hodiny a reflektovať ich, následne reflektovať aj mentoringový rozhovor so supervízorom, čo ma mrzí. Prijala by som aj záverečný spoločný víkend zapojených škôl, tak ako sme mali spoločnú víkendovku na začiatku. 

Martin: Chcel by som mať viac času navštevovať hodiny kolegov a opačne. 

Ako si predstavuješ pokračovanie mentoringu po skončení spolupráce s LEAF? 

Martin: Plánujem mentoringové stretnutia s kolegyňou, ktorej som uvádzajúci učiteľ, a tiež mentorujem decká v mojej triede. 

Katka: Ja som sa zapojila do Komenského inštitútu alumni programu, v ktorom som mentorom jednému účastníkovi programu a mentorujem/koučujem aj kolegyňu. S Dávidom a Vierkou sa stretávam pravidelne naďalej v online “inkubátore” nových mentorov a skúmam možnosti ďalšieho využitia napríklad ja v roli kariérového poradcu na škole.  

Otázky vymyslela a spracovala Katka Jakubcová 🙂


A ozaj, ak vás náš tandem zaujal a radi by ste aj vy čosi podobné vyskúšať, od prvého kroku ste link “klik” ďaleko ;o)