LEAF v partnerstve s New Generation of Founders

O čom to bude?

 • Interaktívny workshop, v ktorom spoznáte a prakticky si vyskúšate základy dizajnového myslenia – Design thinking. 
 • Prvá časť workshopu ponúka základné informácie o procese DT. Zvyšok je praktický a prudko interaktívny – je o práci v tímoch:) 
 • Pracovať budeme s výzvami, ktoré sa Vás týkajú – sami si ich v tíme vyberiete a naformulujete – na ne budete v procese DT hľadať užitočné riešenia, ktoré môžu byť použiteľné aj do vašej praxe ? 
 • Napriek tomu, že workshop lektorsky a obsahovo zastreší Grow with Google, pôjde o privátnu akciu IRPUtníkov a budeme sa tam môcť stretnúť ako obyčajne spolu –  v komunite ?

”Workshop môže byť aj skvelá forma teambuildingu.” (účastník wshopu)

Prečo sme sa rozhodli pre tento wshop?

Metóda DT ponúka overený spôsob ako pohnúť veci dopredu, priniesť kreatívne riešenia, keď vidíme vo svojej škole – komunite nejakú príležitosť, potrebu, keď máme nápad, prípadne vidíme nejaký problém. 

 • DT vie ako rozbehnúť funkčný projekt, alebo inovovať starý ? 
 • Učí klásť otvorené otázky a viesť empatické rozhovory 
 • Podporuje nebáť sa vymýšľať bláznivé nápady ?
 • Podporuje budovanie a zlepšovanie vzťahov v tímoch – školách 
 • Ukazuje, ako umožniť žiakom a rodičom participovať na živote školy 
 • Efektívne využíva zdroje, aby sa implementovali také riešenia, ktoré triezvo narábajú s financiami a časom 
 • Wshop je inšpiráciou ako viesť online výuku v nástroji google meet 

Maximálny počet účastníkov v skupine: 25 osôb 

Wshopom vás bude sprevádzať certifikovaná lektorka Zuzanka Vojtášová

LINK NA PRIHLASOVANIE

PS: Prihlasujete sa priamo organizácii Grow with Goole na privátne LEAF školenie 🙂

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na adrese

 viera.lasakova@leaf.sk