Téma: Špecifiká učenia online

Na virtuálnej rannej káve vo štvrtok 16. 4. 2020 v čase medzi 8.30 a 9.30 máte možnosť inšpirovať sa od Andreja Stančíka – odborníka na vzdelávanie na diaľku.

Čo môžete očakávať?

  • Zrozumiteľný prehľad čo je a čo nie je vzdelávanie online – rozdiely v metodike prípravy vzdelávania, rozdiely v realizácii vzdelávania z pohľadu celkového predmetového plánu aj každej session – „vyučovacej hodiny“,
  • zoznámenie sa s  fungujúcimi digitálnymi vzdelávacími aktivitami a digitálnym vzdelávacím obsahom
  • Praktické návody a ukážky ako zvládnuť tému, odkazy na metodiky a ich praktické využitie,
  • ukážky asynchrónnej a synchrónnej (naživo) komunikácie so žiakmi

Andrej Stančík. Vizionár služieb ľudských zdrojov budúcej generácie.

Špecializácia: Riešenia riadenia ľudského kapitálu, Riešenia riadenia talentov, Riadenie kompetencií, Vzdelávacie technológie, Vzdelávanie na diaľku, Riešenia eLearningu, Vzdelávanie v komunite…

Vzdelávam od roku 1994 najmä technológie a metodiky digitálneho vzdelávania, od roku 1999 podnikám v oblasti vzdelávania dospelých. Od roku 2010 som zakladajúcim členom občianskeho združenia Združenie komunitného vzdelávania VIRTA ktoré sa venuje výskumu a overovaniu trendov v online a mobilnom vzdelávaní. V rokoch 2012-2016 som pôsobil v Centre vedecko-technologických informácií SR ako metodik na Národnom programe Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Bezplatná registrácia

Pokiaľ máte záujem o účasť na tomto stretnutí, zarezervujte si svoje miesto, prosím. Počet miest je obmedzený.


Pripravujeme pre vás tiež prihlasovanie do programu pre učiteľské kolektívy – PREMENA ŠKOLY ZVNÚTRA 2020/21